Page 1 of 1

มารยาทที่ดีในการตั้งคำถาม

PostPosted: Wed Oct 27, 2010 5:01 pm
by 5HAD03
มรรยาทที่ดีในการตั้งคำถาม เพื่อให้ได้คำตอบ

1.พยายามช่วยตัวเองก่อน ค้นหาดูว่า เคยมีปัญหาลักษณะเดียวกันอยู่ก่อนแล้วหรือไม่

2. ควรบอกที่มาที่ไปของปัญหา และความต้องการให้ชัดเจน

3.ถ้าจำเป็น ก็ควรอัพรูป หรือ แสดงข้อความที่ผิดพลาด ของปัญหา

4.เมื่อได้รับคำตอบในการแก้ปัญหาได้แล้ว อย่าหายไปเฉยๆ ถือเป็นการเสียมารยาทมาก
เพราะการโพสต์ตอบว่าปัญหาแก้ไขได้แล้ว นอกจาก จะเป็นการบอกให้ทราบว่าเรื่องจบแล้ว
ยังเป็นการบอกให้คนมีปัญหาเดียวกันได้นำไปเป็นแนวทาง

5.กล่าวขอบคุณ ไม่ว่าปัญหาจะแก้ไขได้หรือไม่ก็ตาม อนึ่งคนตอบต้องเสียเวลาค้นคว้า
และพยายามเข้าใจปัญหาเพื่อหาทางแก้ให้

6.ไม่ควรถามทิ้ง เหมือนไม่ต้องการคำตอบ และก็ไปตั้งกระทู้ถามใหม่
อาจเป็นปัญหาใหม่ หรือใกล้เคียงกัน ในเวลาไล่เลี่ยกัน

** เพื่อนสมาชิก มีอะไรเพิ่มเติมก็เชิญต่อเลยครับ **
** ร่วมด้วยช่วยกัน **

** ขออภัย เห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์ ถ้าตั้งกระทู้ผิดหมวด กรุณาย้ายให้ด้วย **