Page 1 of 1

อยากสอบถามเรื่องการแปลครับ

PostPosted: Thu Aug 16, 2012 8:18 am
by sous
คือผมก็ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษอะไรมาก แต่อยากจะช่วยแปลซับ ที่คำมันไม่ได้ยากอะไร แต่ปัญหาที่สงสัยคือ

ถ้าที่ผมแปล ความหมายโดยรวมตรง แต่ใช้คำที่ดูแล้วอาจจะมากไป แต่ถ้าเป็นประโยคแบบนี้ จะได้อารมณ์มากกว่า ถือว่า ผิด ไหมครับ

ผมกลัวว่าที่แปลไปอาจทำให้ มีคนคิดว่า แปลมั่วๆ จะมาแปลทำไหมให้วุ่นวายเนีย อยู่เฉยๆ ก็ไม่มีใครว่า

PostPosted: Thu Aug 16, 2012 10:53 pm
by aot
ไม่ผิดครับ แปลได้ตามสะดวกเลยครับ

การที่เราแปลแล้วคำแปลดูสละสลวย ผมชอบนะครับ

แต่หากแปลแล้วมันดูยาวไป คนนำซับไปใช้ ก็สามารถตัดต่อซับเองได้ครับ
คุณคนแปลไม่จำเป็นต้องบริการทั้งหมดครับ