Replicas - พลิกชะตา เร็วกว่านรก

อ่านเนื้อเรื่องย่อ หรือสรรพนามที่ใช้สำหรับแปล และข้อมูลอื่นๆก่อนการแปล

Moderator: aot

Replicas - พลิกชะตา เร็วกว่านรก

Postby jaideejung007 » Sat Jan 05, 2019 7:01 pm

http://www.thaisubtitle.com/manage/view ... ?mid=34962

Image

เรื่องย่อ
รีฟส์รับบทเป็นนักชีววิทยาสังเคราะห์ที่พยายามใช้เทคโนโลยีล่าสุดทำการโคลนนิ่งภรรยากับลูกชายที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุในการทดลองลับที่เขาควบคุมดูแลอยู่ ซึ่งไม่เพียงทำให้เขาต้องเผชิญกับประเด็นของศีลธรรมกับจรรยาบรรณเท่านั้น ยังอาจทำให้เขาต้องถูกจับกุมจากการฝ่าฝืนกฎหมายที่ทดลองโคลนนิ่งมนุษย์ขึ้นมาด้วย (Cr. Jediyuth)

ตัวอย่างภาพยนตร์
https://www.youtube.com/watch?v=-hvQl_VqlS0
jaideejung007
 
Posts: 50
Joined: Sat Feb 16, 2013 10:22 pm

Return to Background for Translation

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron