| 


แจ้งลบครับ [En]99.05% Complete

ผู้อัพโหลดซับภาษาอังกฤษ [nareupon]

Please note:Select Checkbox and press the button 'Submit' at the bottom of this page for increase rating and translate subtitles.
Show per page |  Select All    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Next>>
No. English Subtitle Thai Subtitle
1 WANDA: Previously on WandaVision... ก่อนหน้านี้ใน WandaVision...
      Updated: 24.Jan.2021 8:43 by nareupon Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
2 The town show fundraiser\Nis the most important event of the season งานระดมทุนโดยการแสดงความสามารถ\Nเป็นกิจกรรมที่สำคัญที่สุดในฤดูกาลนี้
      Updated: 24.Jan.2021 8:43 by nareupon Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
3 and I want us to fit in. และฉันหวังว่าเราจะได้เข้าร่วม
      Updated: 24.Jan.2021 8:43 by nareupon Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
4 I don't know what I'm doing here. ฉันไม่รู้ว่าฉันมาทำอะไรที่นีี่
      Updated: 24.Jan.2021 8:43 by nareupon Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
5 -I'm Wanda.\N-Geraldine. - ฉันชื่อแวนด้า\N- เจอราดีน
      Updated: 24.Jan.2021 8:43 by nareupon Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
6 Wanda, can you read me? แวนด้า คุณได้ยินผมใหม?
      Updated: 24.Jan.2021 8:43 by nareupon Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
7 WANDA: Something strange\Nhappened with Dottie. มีบางอย่างแปลกๆ เกิดขึ้นกับ ดอตตี้
      Updated: 24.Jan.2021 8:43 by nareupon Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
8 Well, something strange happened\Nbefore that, too. It's hard to explain. แล้วก็มีบางอย่างแปลกๆเกิดขึ้น\Nก่อนหน้านี้เช่นกันแต่มันก็ยากที่จะอธิบาย
      Updated: 24.Jan.2021 8:43 by nareupon Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
9 -It wasn't so hard to fit in after all. - มันไม่ยากเลยที่เราจะเข้ากับพวกเขา
      Updated: 24.Jan.2021 8:43 by nareupon Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
10 What is that? นั่นมันอะไร?
      Updated: 24.Jan.2021 8:43 by nareupon Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
11 No. ไม่
      Updated: 24.Jan.2021 8:43 by nareupon Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
12 Is this really happening?\N-Yes, my love. นี่มันกำลังเกิดขึ้นจริงๆเหรอ?\N- ใช่แล้ว ที่รัก
      Updated: 24.Jan.2021 8:43 by nareupon Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
13 WandaVision แวนด้าวิสชั่น
      Updated: 24.Jan.2021 8:43 by nareupon Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
14 WandaVision แวนด้าวิสชั่น
      Updated: 24.Jan.2021 8:43 by nareupon Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
15 We got something cooking เราทำอาหารบางอย่าง
      Updated: 24.Jan.2021 8:43 by nareupon Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
16 And it's looking good แล้วมันก็ดูน่ากิน
      Updated: 24.Jan.2021 8:43 by nareupon Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
17 We've got something cooking เราทำอาหารบางอย่าง
      Updated: 24.Jan.2021 8:43 by nareupon Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
18 And who knew we could แล้วใครจะรู้ว่าเราทำได้
      Updated: 24.Jan.2021 8:43 by nareupon Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
19 All great expectations\NLead to complications ความคาดหวังทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องซับซ้อน
      Updated: 24.Jan.2021 8:43 by nareupon Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
20 But it's groovy and fun แต่มันก็ทำให้รู้สึกสนุกสนาน
      Updated: 24.Jan.2021 8:43 by nareupon Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
21 It's me and it's you ก็คือฉันและเธอ
      Updated: 24.Jan.2021 8:43 by nareupon Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
22 Together, one plus one หนึ่งบวกหนึ่งรวมกัน
      Updated: 24.Jan.2021 8:43 by nareupon Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
23 Is more than two เป็นมากกว่าสอง
      Updated: 24.Jan.2021 8:43 by nareupon Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
24 WandaVision แวนด้าวิสชั่น
      Updated: 24.Jan.2021 8:43 by nareupon Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
25 WandaVision แวนด้าวิสชั่น
      Updated: 24.Jan.2021 8:43 by nareupon Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
26 Some sudden surprises ความรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อย
      Updated: 24.Jan.2021 8:43 by nareupon Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
27 Come in all shapes and sizes มาในรูปทรงและขนาด
      Updated: 24.Jan.2021 8:43 by nareupon Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
28 But it's rainbows and sun แต่เป็นสายรุ้งและพระอาทิตย์
      Updated: 24.Jan.2021 8:43 by nareupon Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
29 It's you and it's me ก็คือเธอกับฉัน
      Updated: 24.Jan.2021 8:43 by nareupon Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
30 Together, one plus one is family หนึ่งบวกหนึ่งเป็นครอบครัวไปด้วยกัน
      Updated: 24.Jan.2021 8:43 by nareupon Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
31 WandaVision แวนด้าวิสชั่น
      Updated: 24.Jan.2021 8:43 by nareupon Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
32 อืมมม
      Updated: 24.Jan.2021 8:43 by nareupon Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
33 อืมมม
      Updated: 24.Jan.2021 8:43 by nareupon Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
34 -Yep! Definitely pregnant.\N- - ใช่แล้ว! ท้องแน่นอน
      Updated: 24.Jan.2021 8:43 by nareupon Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
35 Well, that much we figured. เราคิดมากกันเกินไป
      Updated: 24.Jan.2021 8:43 by nareupon Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
36 It's just kinda taken us by surprise. มันทำให้เรารู้สึกตกใจมากๆ
      Updated: 24.Jan.2021 8:43 by nareupon Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
37 It's just kinda suddenly.\NQuite suddenly, wasn't it? มันค่อนข้างรวดเร็ว\Nและกระทันหัันมากๆ มันใช่เหรอครับ?
      Updated: 24.Jan.2021 8:43 by nareupon Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
38 I mean, practically overnight.\NI mean... How did this happen? ผมหมายถึงในชั่วข้ามคืน\Nผมหมายถึง... มันเกิดขึ้นได้ยังไง?
      Updated: 24.Jan.2021 8:43 by nareupon Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
39 You see, when a man and a woman คุณรู้มั้ย, เมืื่อผู้ชายและผู้หญิง
      Updated: 24.Jan.2021 8:43 by nareupon Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
40 love each other very much... รักกันมากๆ...
      Updated: 24.Jan.2021 8:43 by nareupon Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
41 Well, we're just tickled pink, or blue. เราแค่รู้สึกตื่นเต้นเพราะไม่รู้\Nว่าเป็นเด็กผู้ชายหรือผู้หญิง
      Updated: 24.Jan.2021 8:43 by nareupon Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
42 You're at about four months now.\NIs that right? ตอนนี้อายุครรภ์ของคุณ\Nประมาณสี่เดือนแล้วใช่ไหม?
      Updated: 24.Jan.2021 8:43 by nareupon Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
43 I thought as much. ผมจะอธิบายให้ฟัง
      Updated: 24.Jan.2021 8:43 by nareupon Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
44 We let the little ladies keep tabs\Non their growing babies with fruit. เราจะเปรียบเทียบเด็กทารก\Nที่เจริญเติบโตด้วยผลไม้
      Updated: 24.Jan.2021 8:43 by nareupon Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
45 Makes it simple for them. จะได้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้น
      Updated: 24.Jan.2021 8:43 by nareupon Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
46 At four months,\Nthe fetus is about as big as a pear. เมื่ออายุครรภ์สี่เดือน\Nทารกจะมีขนาดตัวเท่ากับลูกแพร์
      Updated: 24.Jan.2021 8:43 by nareupon Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
47 At five months, a papaya. Six, grapefruit. และเห้าเดือนก็จะเท่ากับมะละกอ\Nหกเดือนจะเท่ากับส้มโอ
      Updated: 24.Jan.2021 8:43 by nareupon Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
48 -Seven, pineapple. Eight, honeydew.\N- -เจ็ดเดือน สัปปะรด\Nแปดเดือน แตงโมน้ำผึ้ง (ฮันนี่ดิว)
      Updated: 24.Jan.2021 8:43 by nareupon Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
49 Hypothetically speaking, ผมสมมุตินะ
      Updated: 24.Jan.2021 8:43 by nareupon Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
50 what size fruit would it be\Nat, say, hmm, 12 hours? ระยะเวลา 12 ชม. \Nจะเท่ากับผลไม้ชนิดไหนเหรอครับ?
      Updated: 24.Jan.2021 8:43 by nareupon Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
Show per page |  Select All    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Next>>


:: Download Subtitles ::