| 


อัพผิด [En]33.39% Complete

ผู้อัพโหลดซับภาษาอังกฤษ [jirathip]

Please note:Select Checkbox and press the button 'Submit' at the bottom of this page for increase rating and translate subtitles.
Show per page |  Select All    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Next>>
No. English Subtitle Thai Subtitle
1 ผู้ติดตามเซอร์ซีจะทิ้งนาง Translate:
2 หากรู้ว่านางแพ้สงคราม Translate:
3 ให้โอกาสแก่พวกเขา Translate:
4 หากชาวเมืองยอมแพ้ Translate:
5 พวกเขาจะสั่นระฆัง\Nและเปิดประตูเมือง \N
      Updated: 20.May.2019 18:32 by jirathip Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
6 ข้าจะไปหาท่านทีหลัง Translate:
7 สถานการณ์ไม่ปลอดภัย Translate:
8 ให้ข้าส่งคนไปกับท่านด้วยเถอะ Translate:
9 ข้าจะไปคนเดียว Translate:
10 ในนามของเดเนริส ทาร์แกเรียน
      Updated: 20.May.2019 18:32 by jirathip Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
11 ราชินีที่แท้จริงองค์เดียว Translate:
12 ข้อขอสั่งประหารพวกเจ้า Translate:
13 เกรย์เวิร์ม Translate:
14 สงครามจบแล้ว Translate:
15 คนพวกนี้เป็นเชลย Translate:
16 มันยังไม่จบ\Nจนกว่าศัตรูของราชินีจะพ่ายแพ้ \N
      Updated: 20.May.2019 18:32 by jirathip Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
17 จะต้องให้พวกเขาพ่ายแพ้\Nอีกสักแค่ไหน \N
      Updated: 20.May.2019 18:32 by jirathip Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
18 - พวกเขาก็ยอมคุกเข่าให้แล้ว\N- แต่พวกเขายังหายใจอยู่ - \N-
      Updated: 20.May.2019 18:32 by jirathip Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
19 มองรอบตัวสิ สหาย เราชนะแล้ว
      Updated: 20.May.2019 18:32 by jirathip Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
20 ข้าทำตามบัญชาของราชินี ไม่ใช่ท่าน
      Updated: 20.May.2019 18:32 by jirathip Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
21 แล้วราชินีมีบัญชาว่าอะไร Translate:
22 "ฆ่าทุกคนที่ติดตาม\Nเซอร์ซี แลนนิสเตอร์" "\N "
      Updated: 20.May.2019 18:32 by jirathip Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
23 คนพวกนี้เป็นเสรีชน Translate:
24 และเลือกจะต่อสู้เพื่อนาง Translate:
25 ใจเย็นเถิด พวกเรา ใจเย็นๆก่อน
      Updated: 20.May.2019 18:32 by jirathip Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
26 จอน Translate:
27 เราควรคุยกับราชินี Translate:
28 ฮย่า! !
      Updated: 20.May.2019 18:32 by jirathip Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
29 โลหิตแห่งโลหิตของข้า Translate:
30 พวกเจ้ารักษาสัญญาที่ให้ไว้กับข้า Translate:
31 เจ้าฆ่าศัตรูในชุดเกราะของข้า Translate:
32 เจ้าทำลายปราสาทหินของพวกมัน Translate:
33 เจ้ามอบเจ็ดอาณาจักรให้ข้า Translate:
34 ทอร์โก นูโด
      Updated: 20.May.2019 18:32 by jirathip Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
35 ท่านอยู่เคียงข้างข้ามา\Nตั้งแต่ลานแห่งศักดิ์ศรี \N
      Updated: 20.May.2019 18:32 by jirathip Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
36 ท่านเป็นชายที่กล่าหาญที่สุด\Nเป็นทหารที่ภักดีที่สุด \N
      Updated: 20.May.2019 18:32 by jirathip Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
37 ข้าขอแต่งตั้งท่านเป็น\Nผู้บัญชาการกองกำลังทั้งหมดของข้า \N
      Updated: 20.May.2019 18:32 by jirathip Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
38 ขุนชำนาญศึกของราชินี Translate:
39 ผู้ไร้มลทิน Translate:
40 พวกเจ้าทุกคนต้องพรากจากอกแม่\Nและถูกเลี้ยงดูมาในฐานะทาส \N
      Updated: 20.May.2019 18:32 by jirathip Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
41 บัดนี้... ...
      Updated: 20.May.2019 18:32 by jirathip Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
42 พวกเจ้าเป็นผู้กู้อิสรภาพ Translate:
43 พวกเจ้าปลดปล่อยชาวคิงส์แลนดิ้ง\Nให้พ้นจากเงื้อมมือของทรราช \N
      Updated: 20.May.2019 18:32 by jirathip Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
44 แต่สงครามยังไม่จบ Translate:
45 เราจะไม่วางอาวุธจนกว่าจะได้ปลดแอก\Nประชาชนทุกคนในโลกนี้ \N
      Updated: 20.May.2019 18:32 by jirathip Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
46 ตั้งแต่วินเทอร์เฟลจนถึงดอร์น Translate:
47 ตั้งแต่แลนนิสพอร์ตจนถึงการ์ธ Translate:
48 ตั้งแต่หมู่เกาะฤดูร้อนจนถึงทะเลหยก Translate:
49 ทั้งหญิง ชาย และเด็ก
      Updated: 20.May.2019 18:32 by jirathip Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
50 ต้องทรมานมานานเกินไปแล้ว\Nภายใต้กงล้อแห่งอำนาจ \N
      Updated: 20.May.2019 18:32 by jirathip Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
Show per page |  Select All    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Next>>


:: Download Subtitles ::