| 


marvels.agents.of.s.h.i.e.l.d.s06e01 [En]65.57% Complete

ผู้อัพโหลดซับภาษาอังกฤษ [kreangsakkan]

Please note:Select Checkbox and press the button 'Submit' at the bottom of this page for increase rating and translate subtitles.
Show per page |  Select All    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Next>>
No. English Subtitle Thai Subtitle
1 Last season on "Marvel's\NAgents of S.H.I.E.L.D."... Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D ซีซั่นที่แล้ว
      Updated: 3.Jun.2019 19:42 by p_uma_s Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
2 Simmons:\NWe came through a gateway, พวกเราผ่านประตูนั่นมา
      Updated: 6.Jun.2019 23:02 by wal2w4e Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
3 some sort of temporal shift. มันเป็นเหมือนประตูเคลื่อนย้าย
      Updated: 6.Jun.2019 23:02 by wal2w4e Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
4 Virgil:\NYou're not here to save me. คุณไม่ได้มาที่นี่เพียงเพื่อช่วยผม
      Updated: 6.Jun.2019 23:02 by wal2w4e Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
5 -Who, then?\N-Humanity. -แล้วใครล่ะ? \N -มนุษยชาติ
      Updated: 6.Jun.2019 23:02 by wal2w4e Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
6
      Updated: 6.Jun.2019 23:34 by wal2w4e Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
7 Deke: Do you see an Earth\Nthat can be saved? คุณเห็นโลกที่ยังเหลืออยู่นั่นไหมล่ะ
      Updated: 6.Jun.2019 23:02 by wal2w4e Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
8 It's too late. มันสายเกินไปแล้ว
      Updated: 6.Jun.2019 23:02 by wal2w4e Ban   Rating:1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
มันสายเกินไป
      Updated: 3.Jun.2019 19:42 by p_uma_s Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
9 It's already\Nbeen quaked apart. มันแตกเป็นเสี่ยงๆไปแล้ว
      Updated: 5.Jun.2019 23:56 by wal2w4e Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
10 Coulson: We need to make sure\Nthis world never comes to be. เราต้องทำทุกทาง ให้โลกไม่กลายเป็นแบบนี้
      Updated: 5.Jun.2019 23:56 by wal2w4e Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
11 May: No matter what. ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม
      Updated: 5.Jun.2019 23:56 by wal2w4e Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
12
      Updated: 6.Jun.2019 23:34 by wal2w4e Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
13 [ Grunting ]
      Updated: 6.Jun.2019 23:34 by wal2w4e Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
14
      Updated: 6.Jun.2019 23:34 by wal2w4e Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
15 Fitz didn't get taken\Nto the future. ฟิตซ์ไม่ได้ถูกพามาที่อนาคตด้วย
      Updated: 5.Jun.2019 23:56 by wal2w4e Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
16 You weren't part of\Nthe Seer's prophecy, Mr. Fitz. คุณไม่ได้อยู่ในคำทำนาย คุณฟิตซ์
      Updated: 5.Jun.2019 23:56 by wal2w4e Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
17 How does this get Fitz\Nto the future? แล้วเจ้าสิ่งนี้จะพาฟิตซ์ไปอนาคตได้อย่างไรล่ะ
      Updated: 5.Jun.2019 23:56 by wal2w4e Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
18 Fitz: It's a\NCryo-Freeze Chamber. มันคือเครื่องจำศีล
      Updated: 5.Jun.2019 23:56 by wal2w4e Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
19 -What?!\N-Yeah. -ห้ะ \N-ใช่
      Updated: 5.Jun.2019 23:56 by wal2w4e Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
20 I'm taking\Nthe long way there. จะเป็นการเดินทางที่ยาวนานมากเลยล่ะ
      Updated: 5.Jun.2019 23:56 by wal2w4e Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
21 Gonna sleep\Nfor 74 years. ต้องหลับไปอีก 74 ปี
      Updated: 5.Jun.2019 23:56 by wal2w4e Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
22 [ Gasps ]
      Updated: 6.Jun.2019 23:34 by wal2w4e Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
23 [ Grunts ]
      Updated: 6.Jun.2019 23:34 by wal2w4e Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
24
      Updated: 6.Jun.2019 23:34 by wal2w4e Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
25 Yo-Yo: We made it back home, เรากลับมาที่โลกปัจจุบันได้
      Updated: 6.Jun.2019 23:08 by wal2w4e Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
26 and we fought\Nto save the world และสู้เพื่อปกป้อง
      Updated: 6.Jun.2019 23:08 by wal2w4e Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
27 from a future\Nwe knew was coming. จากอนาคตที่เรารู้ว่าจะเกิด
      Updated: 6.Jun.2019 23:08 by wal2w4e Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
28 But the more we fought... แต่ยิ่งเราสู้มากเท่าไหร่
      Updated: 6.Jun.2019 23:08 by wal2w4e Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
29 the closer it came. จุดจบยิ่งใกล้เข้ามา
      Updated: 6.Jun.2019 23:08 by wal2w4e Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
30 The team makes one choice,\Nand it ruins everything. เมื่อทีมตัดสินใจ มันก็มีแต่แย่ลง
      Updated: 6.Jun.2019 23:08 by wal2w4e Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
31 Phil Coulson is dying. ฟิล โคลสันกำลังจะตาย
      Updated: 5.Jun.2019 23:56 by wal2w4e Ban   Rating:1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ฟิล โคลสัน เสียชีวิต
      Updated: 3.Jun.2019 19:40 by p_uma_s Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
32 And you have to let him. และคุณต้องปล่อยให้เขาตาย
      Updated: 5.Jun.2019 23:56 by wal2w4e Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
33 [ Rumbling ]
      Updated: 6.Jun.2019 23:34 by wal2w4e Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
34 [ Grunting ]
      Updated: 6.Jun.2019 23:34 by wal2w4e Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
35 Fitz! ฟิตซ์
      Updated: 3.Jun.2019 19:40 by p_uma_s Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
36 [ Coughs ]
      Updated: 6.Jun.2019 23:34 by wal2w4e Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
37
      Updated: 6.Jun.2019 23:34 by wal2w4e Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
38 Coulson: I've lived a life\Nsurrounded by heroes. ผมใช้ชีวิตท่ามกลางเหล่าฮีโร่
      Updated: 5.Jun.2019 23:56 by wal2w4e Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
39 None bigger\Nthan all of you. ไม่มีใครเทียบพวกคุณได้
      Updated: 6.Jun.2019 23:13 by wal2w4e Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
40 Because we sign up\Nto lose each other. เพราะเราสมัครใจมา\nและพร้อมสูญเสียกันและกัน
      Updated: 6.Jun.2019 23:13 by wal2w4e Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
41 To get close to good people\Nand have them taken away. เพื่อได้อยู่ใกล้กับผู้คนดีๆ\nแล้วต้องเห็นพวกเขาจากไป
      Updated: 6.Jun.2019 23:13 by wal2w4e Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
42 And now Fitz is frozen,\Nout in deep space somewhere, และตอนนี้ฟิตซ์กำลังหลับไหล\nอยู่ในห้วงลึกอวกาศที่ไหนสักที่
      Updated: 6.Jun.2019 23:13 by wal2w4e Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
43 I have not a single doubt\Nyou will find him. ฉันไม่สงสัยเลย \N เธอจะต้องตามหาเขาแน่นอน
      Updated: 5.Jun.2019 23:56 by wal2w4e Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
44 How long\Ndid Simmons say you have? ซิมมอนส์บอกว่าคุณจะอยู่ได้กี่วัน
      Updated: 5.Jun.2019 23:56 by wal2w4e Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
45 Coulson: Days. หลักวัน
      Updated: 5.Jun.2019 23:56 by wal2w4e Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
46 Weeks,\Nif I'm lucky. หรือสัปดาห์ ถ้าโชคดี
      Updated: 5.Jun.2019 23:56 by wal2w4e Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
47
      Updated: 6.Jun.2019 23:34 by wal2w4e Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
48 All right,\NDirector... เอาล่ะ ผอ.
      Updated: 5.Jun.2019 23:56 by wal2w4e Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
49 where to first? เราจะไปที่ไหนกันดี
      Updated: 5.Jun.2019 23:56 by wal2w4e Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
50
      Updated: 6.Jun.2019 23:34 by wal2w4e Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
Show per page |  Select All    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Next>>


:: Download Subtitles ::