| 


GOT S08E01 TH [En]100% Complete

ซับไตเติ้ลนี้กำหนดให้จำกัดผู้แปล
ขอสิทธิการแปล PM
รายชื่อผู้มีสิทธิแปล [chavatchai]
ผู้อัพโหลดซับภาษาอังกฤษ [chavatchai]

Please note:Select Checkbox and press the button 'Submit' at the bottom of this page for increase rating and translate subtitles.
Show per page |  Select All    <<Prev| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Next>>
No. English Subtitle Thai Subtitle
151 After the war.\NThat was our agreement. หลังสงคราม ตามที่ตกลงกันไว้
      Updated: 15.Apr.2019 11:19 by chavatchai Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
152 Wars sometimes last years. บางครั้งสงครามก็ยืดเยื้อหลายปีนะ
      Updated: 15.Apr.2019 11:19 by chavatchai Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
153 You want a whore, buy one. หากต้องการนางโลมก็ซื้อเอา
      Updated: 15.Apr.2019 11:19 by chavatchai Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
154 You want a queen... หากต้องการราชินี...
      Updated: 15.Apr.2019 11:19 by chavatchai Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
155 earn her. ก็ต้องทำตัวให้คู่ควร
      Updated: 15.Apr.2019 11:19 by chavatchai Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
156 How? ทำอย่างไรล่ะ
      Updated: 15.Apr.2019 11:19 by chavatchai Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
157 I've given her justice, an army\Nand the Iron Fleet, ข้าให้ทั้งความยุติธรรม กองทัพ\Nและกองเรือเหล็กแก่นางแล้ว
      Updated: 15.Apr.2019 11:19 by chavatchai Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
158 yet she gives me\Nno sign of affection. แต่นางไม่แสดงความรักใคร\Nให้ข้าเห็นบ้างเลย
      Updated: 15.Apr.2019 11:19 by chavatchai Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
159 My heart is nearly broken. หัวใจข้าแทบสลายแล้ว
      Updated: 15.Apr.2019 11:19 by chavatchai Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
160 You're insolent. เจ้านี่กำเริบนัก
      Updated: 15.Apr.2019 11:19 by chavatchai Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
161 -I've executed men for less.\N-They were lesser men. - ข้าเคยฆ่าชายที่กำเริบน้อยกว่านี้\N- แต่ความเป็นชายน้อยกว่านี้
      Updated: 15.Apr.2019 11:19 by chavatchai Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
162 I hear the dragon burnt up\Na thousand Lannister men. ข้าได้ยินมาว่ามังกร\Nเผาทหารแลนนิสเตอร์ไปเป็นพัน
      Updated: 15.Apr.2019 11:47 by chavatchai Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
163 Burnt up some of my favorite boys. เผาหนุ่มที่ข้าชอบไปด้วยบางคน
      Updated: 15.Apr.2019 11:47 by chavatchai Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
164 -Archie, was it?\N-And William. - อาร์ชีน่ะเหรอ\N- และวิลเลียม
      Updated: 15.Apr.2019 11:47 by chavatchai Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
165 -Tall handsome William?\N-Yeah, tall handsome William. - วิลเลียมสูงหล่อ\N- ใช่ วิลเลียมสูงหล่อ
      Updated: 15.Apr.2019 11:47 by chavatchai Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
166 They said what's left of him\Ncould fit in a wine glass. พวกเขาบอกว่าส่วนที่เหลือของเขา\Nสามารถใส่ในแก้วไวน์ได้
      Updated: 15.Apr.2019 11:47 by chavatchai Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
167 I am the only man you ever met\Nwho shot a dragon. ข้าเป็นชายคนเดียวที่ท่านเคยเห็นว่ายิงมังกร
      Updated: 15.Apr.2019 11:47 by chavatchai Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
168 -Did you?\N-Nearly killed it. - ใช่มั้ย\N- แทบจะฆ่ามัน
      Updated: 15.Apr.2019 11:47 by chavatchai Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
169 That's brave. นั่นคือความกล้า
      Updated: 15.Apr.2019 11:47 by chavatchai Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
170 That boy Eddie... หนุ่มน้อยเอดดี้นั่น...
      Updated: 15.Apr.2019 11:47 by chavatchai Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
171 The ginger? กิงเกอร์รึ
      Updated: 15.Apr.2019 11:47 by chavatchai Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
172 That's him. Came back\Nwith his face burnt right off. นั่นล่ะเขา\Nกลับมาพร้อมใบหน้าที่เผาไหม้
      Updated: 15.Apr.2019 11:47 by chavatchai Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
173 He's got no eyelids now. ตอนนี้เขาไม่มีเปลือกตาแล้ว
      Updated: 15.Apr.2019 11:47 by chavatchai Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
174 How does he sleep with no eyelids? เขานอนหลับโดยไม่มีเปลือกตาได้ไง
      Updated: 15.Apr.2019 11:47 by chavatchai Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
175 All right, can we stop talking\Nabout the fucking dragons now? เอาล่ะ เราจะหยุดคุยเรื่องมังกรบ้านั่นได้รึยัง
      Updated: 15.Apr.2019 11:47 by chavatchai Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
176 Ser Bronn of the Blackwater. เซอร์บรอนน์แห่งแบล็กวอเทอร์
      Updated: 15.Apr.2019 11:47 by chavatchai Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
177 You're kidding me. นี่ล้อข้าเล่นเหรอ
      Updated: 15.Apr.2019 11:47 by chavatchai Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
178 Apologies for the interruption,\Nbut the queen did urge me to hurry. ขออภัยที่ขัดจังหวะ\Nแต่ราชินีทำให้ข้าต้องรีบมา
      Updated: 15.Apr.2019 11:47 by chavatchai Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
179 Sorry, ladies. ขอโทษด้วย เลดี้
      Updated: 15.Apr.2019 11:47 by chavatchai Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
180 Another time perhaps. คราวหน้า บางที
      Updated: 15.Apr.2019 11:47 by chavatchai Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
181 You ever get lonely,\NI am partial to older gentlemen. ท่านเคยเหงามาก\Nข้าคือบุรุษที่อายุมากกว่า
      Updated: 15.Apr.2019 11:47 by chavatchai Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
182 Poor girl. The pox will take her\Nwithin the year. น่าสงสาร โรคฝีจะพรากนางไปไม่ถึงปี
      Updated: 15.Apr.2019 11:47 by chavatchai Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
183 -Which girl?\N-The queen's brothers - นางคนไหน\N- น้องชายของราชินี
      Updated: 15.Apr.2019 11:24 by chavatchai Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
184 made promises to you and broke them. รับปากท่านแต่กลับผิดคำพูด
      Updated: 15.Apr.2019 11:24 by chavatchai Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
185 Her Grace wants to rectify\Ntheir mistake. ราชินีต้องการแก้ไข\Nความผิดของพวกเขา
      Updated: 15.Apr.2019 11:24 by chavatchai Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
186 She once gave me a castle and a wife,\Nthen rectified me right out of them. นางเคยมอบประสาทและภรรยาให้ข้า\Nแล้วก็แก้ไขจนข้าเสียทุกอย่าง
      Updated: 15.Apr.2019 11:24 by chavatchai Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
187 That was Ser Jaime's doing, not hers. นั่นเป็นฝีมือของเซอร์เจมี่ มิใช่นาง
      Updated: 15.Apr.2019 11:24 by chavatchai Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
188 When Queen Cersei wants something,\Nshe pays in advance and in gold. เมื่อราชินีเซอร์ซีต้องการสิ่งใด\Nนางจะจ่ายเป็นทองคำล่วงหน้า
      Updated: 15.Apr.2019 11:24 by chavatchai Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
189 Several chests of it, in fact. หลายหีบเลยทีเดียว
      Updated: 15.Apr.2019 11:24 by chavatchai Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
190 Waiting for you\Nin a wagon just outside. ตอนนี้วางรอท่าน\Nอยู่ในเกวียนข้างนอกนี่เอง
      Updated: 15.Apr.2019 11:24 by chavatchai Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
191 So she wants to murder someone,\Nbut she can't send her soldiers. นางไม่อยากฆ่าคนสินะ\Nแต่ไม่อาจส่งทหารของตนไปได้
      Updated: 15.Apr.2019 11:24 by chavatchai Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
192 If it's the Dragon Queen\Nshe's after... หากผู้ที่นางต้องการ\Nคือราชินีมังกร...
      Updated: 15.Apr.2019 11:24 by chavatchai Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
193 She has other plans\Nfor the Targaryen girl. นางมีแผนอื่น\Nสำหรับหญิงทาร์แกเรียนผู้นั้น
      Updated: 15.Apr.2019 11:24 by chavatchai Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
194 Yeah, well, good luck with that. งั้นก็ขอให้โชคดีละกัน
      Updated: 15.Apr.2019 11:24 by chavatchai Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
195 Our queen's brothers are unlikely\Nto survive their Northern adventures. น้องทั้งสองของราชินีไม่น่ารอด\Nจากการผจญภัยทางตอนเหนือ
      Updated: 15.Apr.2019 11:24 by chavatchai Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
196 But in the event that they do... แต่ถ้าเผอิญรอดมาได้...
      Updated: 15.Apr.2019 11:24 by chavatchai Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
197 She has a keen sense\Nof poetic justice. นางช่างมีสำนึก\Nเรื่องความยุติธรรมนัก
      Updated: 15.Apr.2019 11:24 by chavatchai Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
198 That fucking family. ตระกูลเฮงซวยนั่น
      Updated: 15.Apr.2019 11:24 by chavatchai Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
199 When the Citadel expelled me,\NI thought I would die poor and alone, เมื่อถูกซิตาเดลขับไล่ ข้านึกว่า\Nจะต้องตายอย่างยากไร้โดดเดี่ยว
      Updated: 15.Apr.2019 11:24 by chavatchai Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
200 but in exchange for my service,\NQueen Cersei made me her Hand. แต่ราชินีแต่งตั้งข้าเป็นหัตถ์\Nเพื่อตอบแทนที่ข้าคอยรับใช้
      Updated: 15.Apr.2019 11:24 by chavatchai Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Show per page |  Select All    <<Prev| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Next>>


:: Download Subtitles ::