| 


Game.of.Thrones.S06.E03 [En]99.61% Complete

ผู้อัพโหลดซับภาษาอังกฤษ [chutchaikp]

Please note:Select Checkbox and press the button 'Submit' at the bottom of this page for increase rating and translate subtitles.
Show per page |  Select All    <<Prev| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Next>>
No. English Subtitle Thai Subtitle
301 Your little birds now, Your Grace. เป็นนกน้อยของท่านแล้วพะยะคะ
      Updated: 31.Mar.2019 18:04 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
302 What did you do to him exactly? เจ้าทำอะไรกับเขากันแน่
      Updated: 31.Mar.2019 18:04 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
303 I haven't been able to get a clear answer. ข้าไม่เคยได้คำตอบชัดๆ เลย
      Updated: 31.Mar.2019 18:04 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
304 Oh, a number of things. หลายๆ สิ่ง
      Updated: 31.Mar.2019 18:04 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
305 Does he understand what we're saying? เขาเข้าใจที่เราพูดไหม
      Updated: 31.Mar.2019 18:04 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
306 I mean, to the extent that he ever understood\Ncomplete sentences in the first place. เพราะใช่ว่าก่อนหน้านี้ เขากจะเข้าใจหมดประโยค
      Updated: 31.Mar.2019 18:04 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
307 He understands well enough. เขาเข้าใจดี
      Updated: 31.Mar.2019 18:04 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
308 So tell him to march into the Sept งั้นบอกให้เขาไปเซพ
      Updated: 31.Mar.2019 18:04 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
309 and crush the High Sparrow's head\Nlike a melon. และทุบหัวราชานกกระจอกให้เหมือนแตงโม
      Updated: 31.Mar.2019 18:04 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
310 The High Sparrow has hundreds\Nof Faith Militant surrounding him. ราชานกกระจอกมีกองทัพศรัทธาห้อมล้อมเป็นร้อย
      Updated: 31.Mar.2019 18:04 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
311 Ser Gregor can't face them all.\NAnd he won't have to. เซอร์เกรเกอร์สู้หมดไม่ไหว และไม่จำเป็น
      Updated: 31.Mar.2019 18:04 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
312 He'll only have to face one. เขาต้องเผชิญหน้าเพียงคนเดียว
      Updated: 31.Mar.2019 18:04 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
313 Has the Faith leveled official charges yet? ทัพศรัทธาตั้งข้อหาอย่างเป็นทางการหรือยัง
      Updated: 31.Mar.2019 18:04 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
314 Not yet. ยัง
      Updated: 31.Mar.2019 18:04 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
315 That is one trial by combat\NI look forward to watching. ข้าอยากดูการดวลดาบไต่สวนนี่จริง
      Updated: 31.Mar.2019 18:04 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
316 Don't stop at the city. อย่าหยุดแค่เมืองนี้
      Updated: 31.Mar.2019 18:04 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
317 I want little birds in Dorne,\Nin Highgarden, in the North. ข้าอยากให้นกน้อยไปถึงดอร์น ไฮการ์เกน แดนเหนือ
      Updated: 31.Mar.2019 18:04 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
318 If someone is planning on\Nmaking our losses their gains, ถ้าใครคิดหาประโยชน์ จากความสูญเสียของเรา
      Updated: 31.Mar.2019 18:04 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
319 I want to hear it. ข้าก็อยากรู้
      Updated: 31.Mar.2019 18:04 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
320 If someone is laughing at the queen ถ้าใครเย้ยหยันราชินี
      Updated: 31.Mar.2019 18:04 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
321 who walked naked through\Nthe streets covered in shit, ที่เดินเปลือยตัวเปื้อนอาจมาบนถนน
      Updated: 31.Mar.2019 18:04 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
322 I want to hear. ข้าก็อยากรู้
      Updated: 31.Mar.2019 18:04 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
323 I want to know who they are.\NI want to know where they are. ข้าอยากรู้ว่ามันเป็นใคร อยู่ที่ไหน
      Updated: 31.Mar.2019 18:04 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
324 As bad as Lord Varys was,\NQyburn is worse. ลอร์ดวารีสก็ว่าแย่แล้ว ไคเบิร์นยิ่งแย่กว่า
      Updated: 31.Mar.2019 18:04 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
325 I told them all. I told them.\NHe's arrogant, dangerous. ข้าป่าวประกาศให้ทั่ว เขาหยิงผยอง อันตราย
      Updated: 31.Mar.2019 18:04 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
326 You don't get thrown out of the Citadel\Nwithout good reason. ถ้าดีจริงคงไม่ถูกขับไล่ ออกจากซิทาเดลหรอก
      Updated: 31.Mar.2019 18:04 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
327 And no one listened to my advice.\NSo here we are. แต่ไม่มีใครฟังข้าเลย ก็เลยเป็นอบบนี้ไง
      Updated: 31.Mar.2019 18:04 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
328 And what he's done to Gregor Clegane\Nis an abomination. และสิ่งที่เขาทำกับเกรเกอร์ คลีเกน ก็น่ารังเกียจ
      Updated: 31.Mar.2019 18:04 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
329 We never sanctioned this experiment. เราไม่มีวันอนุญาตการทดลองเช่นนี้
      Updated: 31.Mar.2019 18:04 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
330 And I, for one,\Nthink it would be in our best interest ข้าคนหนึ่งล่ะที่คิดว่าเราควร
      Updated: 31.Mar.2019 18:04 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
331 to have the beast... จะกำจัดเจ้ายักษ์
      Updated: 31.Mar.2019 18:04 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
332 - Can I help you?\N- Why are you here? มีอะไรรึ /ท่านมาทำอะไร
      Updated: 31.Mar.2019 18:04 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
333 - My mother...\N- I was invited, my dear, แม่ข้า /จ้าได้รับเชิญจ้ะ
      Updated: 31.Mar.2019 18:04 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
334 to help deal with several troublesome issues,\Nsuch as the queen's imprisonment. เพื่อหารือทางออกของปัญหา เช่นราชินีที่ถูกจองจำ
      Updated: 31.Mar.2019 18:04 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
335 Thank you for bringing it up. ขอบคุณที่หยิบยกขึ้นมา
      Updated: 31.Mar.2019 18:04 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
336 It's well past time we addressed\Nthe abuses I endured. แต่ข้าไม่อยากพูดถึงวิบากกรรมนั้นอีกแล้ว
      Updated: 31.Mar.2019 18:04 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
337 Margaery is the queen. มาร์เจอรี่เป็นราชินี
      Updated: 31.Mar.2019 18:04 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
338 You are not the queen\Nbecause you're not married to the king. เจ้าไม่ได้เป็นราชินีเพราะไม่ได้แต่งกับพระราชา
      Updated: 31.Mar.2019 18:04 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
339 I do appreciate these things\Ncan get a bit confusing in your family. ข้าล่ะสับสนกับความซับซ้อนในตระกูลเจ้าเหลือเกิน
      Updated: 31.Mar.2019 18:04 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
340 This is a Small Council meeting.\NYou have no position on the Small Council. นี่เป็นประชุมสภาเล็ก เจ้าไม่มีตำแหน่งในนี้
      Updated: 31.Mar.2019 18:04 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
341 I'm the Lord Commander of the Kingsguard. ข้าเป็น ผบ. ราชองครักษ์
      Updated: 31.Mar.2019 18:04 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
342 The Lord Commander of the Kingsguard\Ndoes have a position on the Small Council. ผ่บ. ราชองครักษ์มีตำแหน่งในสภาเล็ก
      Updated: 31.Mar.2019 18:04 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
343 Grand Maester Pycelle,\Nwould you sanction that statement? แกรนเมสเตอร์ไพเซลล์ เจ้าจะพูดให้จบไหม
      Updated: 31.Mar.2019 18:04 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
344 Well, uh... คือ
      Updated: 31.Mar.2019 18:04 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
345 I would say Ser Gerold Hightower\Nhad a seat on the Mad King's council. ข้าจะบอกว่า เซอร์เจอโรลด์ ไฮทาวเวอร์ มีที่นั่นสภากษัตริย์วิปลาส
      Updated: 31.Mar.2019 18:04 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
346 Of course, that was the Mad King. แน่ล่ะ นั่นสมัยกษัตริย์วิปลาส
      Updated: 31.Mar.2019 18:04 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
347 King Robert saw things differently.\NAnd King... กษัตริย์โรเบิร์ตคิดต่าง ส่วนกษัตริย์
      Updated: 31.Mar.2019 18:04 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
348 What about Myrcella's death, Uncle? การตายของเมอร์เซลล่าล่ะ ท่านอา
      Updated: 31.Mar.2019 18:04 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
349 Do you consider the murder\Nof your own blood a troublesome issue? ท่านคิดว่าหลานตัวเองถูกฆ่าเป็นปัญหาไหม
      Updated: 31.Mar.2019 18:04 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
350 The same women who murdered Myrcella สตรีที่ฆ่าเมอร์เซลล่าเป็นคนเดียวกับที่
      Updated: 31.Mar.2019 18:04 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
Show per page |  Select All    <<Prev| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Next>>


:: Download Subtitles ::