| 


Game.of.Thrones.S04.E02 [En]76.24% Complete

ผู้อัพโหลดซับภาษาอังกฤษ [chutchaikp]

Please note:Select Checkbox and press the button 'Submit' at the bottom of this page for increase rating and translate subtitles.
Show per page |  Select All    <<Prev| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Next>>
No. English Subtitle Thai Subtitle
401 Cursed be he\Nwho would seek to tear them asunder. ขอสาปแช่ง ผู้ที่หวังแยกเขาออกจากกัน
      Updated: 27.Jan.2019 19:06 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
402 With this kiss, I pledge my love. ด้วยจูบนี้ ปฏิญาณรักของข้า
      Updated: 27.Jan.2019 19:06 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
403 We have a new queen. ีเรามีราชินีองค์ใหม่แล้ว
      Updated: 27.Jan.2019 19:06 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
404 Better her than you. ให้เป็นนางดีกว่าเจ้า
      Updated: 27.Jan.2019 19:06 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
405 - Bit much, wouldn't you say?\N- It feels proportionate. ออกจะมากไปหน่อย ท่านว่าไหม /ก็เหมาะสมดีออก
      Updated: 27.Jan.2019 19:06 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
406 - Proportionate to what?\N- The expected extravagance. เมื่อเทียบกับอะไร /ความเลิศหรูตามตำแหน่ง
      Updated: 27.Jan.2019 19:06 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
407 People who spend their money\Non this sort of nonsense คนที่ผลาญเงินไปกับเรื่องไร้สาระพวกนี้
      Updated: 27.Jan.2019 19:06 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
408 tend not to have it for long. มักจะไม่มีเงินกันไม่นาน
      Updated: 27.Jan.2019 19:06 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
409 You ought to try enjoying something\Nbefore you die. ท่านน่าจะลองมีความสุขบ้าง ก่อนตายน่ะ
      Updated: 27.Jan.2019 19:06 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
410 You might find it suits you. มันอาจจะเหมาะกับท่านก็ได้
      Updated: 27.Jan.2019 19:06 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
411 Not now, Mace.\NLord Tywin and I are speaking. ไม่ใช่ตอนนี้เมส ลอร์ดไทวินกับข้าคุยกันอยู่
      Updated: 27.Jan.2019 19:06 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
412 Anyway, I don't know\Nwhat you're complaining about. อย่างไรก็ตาม ข้าไม่เห็นเข้าใจว่าท่านจะบ่นทำไม
      Updated: 27.Jan.2019 19:06 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
413 I'm paying my share. ในเมื่อข้าจ่ายส่วนของข้า
      Updated: 27.Jan.2019 19:06 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
414 Shall we stick golden roses\Non half the meat pies งั้นให้เรายัดกุหลาบสีทองครึ่งหนึ่งในพายเนื้อดีไหม
      Updated: 27.Jan.2019 19:06 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
415 to commemorate your generosity? ทุกคนจะได้รู้ว่าท่านใจบุญแค่ไหน
      Updated: 27.Jan.2019 19:06 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
416 No, your heartfelt "Thank you"\Nis its own reward. ไม่จำเป็น แค่คำขอบคุณจากท่าน ก็ดีพอแล้ว
      Updated: 27.Jan.2019 19:06 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
417 I would imagine\NI'll be hearing it again before long. ข้าว่าคงอีกไม่นานว่า ข้าจะได้ยินมันอีกน่ะนะ
      Updated: 27.Jan.2019 19:06 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
418 Wars are rather expensive. สงครามราคาแพงจะตาย
      Updated: 27.Jan.2019 19:06 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
419 "The Iron Bank will have its due." ธนาคารเหล็กจะได้เงินคืน
      Updated: 27.Jan.2019 19:06 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
420 How they love to remind everyone. พวกเขาชอบเตือนเสียจริง
      Updated: 27.Jan.2019 19:06 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
421 Almost as much as\Nyou Lannisters with your debts. แทบจะบ่อยพอๆ กับคำกล่าวเรื่องหนี้ของาแลนนิสเตอร์
      Updated: 27.Jan.2019 19:06 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
422 I'm not worried about the Iron Bank. ข้าไม่ได้กังวลเรื่องธนาคารเหล็ก
      Updated: 27.Jan.2019 19:06 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
423 We both know you're smarter than that. เราทั้งคู่ก็รู้ดีว่าท่านฉลาดมากกว่านั้น
      Updated: 27.Jan.2019 19:06 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
424 Come, Tywin, let us celebrate young love. มาเถอะไทวิน ให้เราได้เฉลิมฉลองความรักของหนุ่มสาว
      Updated: 27.Jan.2019 19:06 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
425 - (MUSIC PLAYING)\N- (PEOPLE LAUGHING) Translate:
426 All taken care of. จัดการเรียบร้อย
      Updated: 27.Jan.2019 19:06 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
427 - You saw her board the ship?\N- Aye, she's on it. เจ้าเห็นนางขึ้นเรือเลยรึเปล่า /อือ นางขึ้นไป
      Updated: 27.Jan.2019 19:06 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
428 And you saw the ship sail away? เห็นเรือแล่นออกไปไหม
      Updated: 27.Jan.2019 19:06 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
429 No one knows she's there\Nbut you, me, and Varys. ไม่มีใครรู้ว่านางอยู่ที่นั่น นอกจากเจ้า ข้ากับวารีส
      Updated: 27.Jan.2019 19:06 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
430 How do you know? รู้ได้ยังไง
      Updated: 27.Jan.2019 19:06 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
431 Because if someone follows me\Nwithout an invitation, เพราะ ถ้ามีใครตามข้าโดยที่ข้าไม่ได้เชิญ
      Updated: 27.Jan.2019 19:06 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
432 I'm the last person they ever follow. ข้าจะเป็นคนสุดท้ายที่พวกเขาเคยตาม
      Updated: 27.Jan.2019 19:06 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
433 Was someone following you? มีคนตามเจ้าไปรึ
      Updated: 27.Jan.2019 19:06 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
434 She's gone. นางไปแล้ว
      Updated: 27.Jan.2019 19:06 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
435 I know you don't want to\Nbelieve it, but she is. ข้ารู้เจ้าไม่อยากจะเชื่อ เต่นางไปแล้ว
      Updated: 27.Jan.2019 19:06 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
436 Now, go drink until it feels like\Nyou did the right thing. ที่นี่ ไปดื่มกินให้มากจน เจ้าคิดว่าตัวเองทำถูกแล้วซะ
      Updated: 27.Jan.2019 19:06 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
437 OBERYN: Hello. สวัสดี
      Updated: 27.Jan.2019 19:06 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
438 - Hello.\N- Not you. สวัสดี ไม่ได้พูดกับเจ้า
      Updated: 27.Jan.2019 19:06 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
439 OLENNA: You look exquisite, child. เจ้าดูสวยมาก เด็กน้อย
      Updated: 27.Jan.2019 19:06 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
440 The wind has been at you, though. แต่ดูหมองไปหน่อยน่ะ
      Updated: 27.Jan.2019 19:06 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
441 I haven't had the opportunity to tell you ข้ายังไม่มีโอกาสได้บอกเจ้า
      Updated: 27.Jan.2019 19:06 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
442 how sorry I was to hear about your brother. ว่าเสียใจด้วยเรื่องพี่ชาย
      Updated: 27.Jan.2019 19:06 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
443 War is war, but killing a man at a wedding, สงครามเป็นสงครามก็จริง แต่การฆ่าคนในงานแต่ง
      Updated: 27.Jan.2019 19:06 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
444 horrid. โหดเหี้ยม
      Updated: 27.Jan.2019 19:06 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
445 What sort of monster would do such a thing? อสูรกายแบบใดกันที่จะทำแบบนั้น
      Updated: 27.Jan.2019 19:06 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
446 As if men need more\Nreasons to fear marriage. อย่างกับพวกผู้ชายต้องมีเหตุผลเพิ่มที่จะกลัวงานแต่งอย่างนั้นแหล่ะ
      Updated: 27.Jan.2019 19:06 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
447 My lady. ท่านหญิง
      Updated: 27.Jan.2019 19:06 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
448 Lord Tyrion, you see?\NNot as bad as all that. ลอร์ดทีเรียน เห็นไหม มันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้น
      Updated: 27.Jan.2019 19:06 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
449 Perhaps if your pauper husband บางทีถ้าสามียาจกของท่าน
      Updated: 27.Jan.2019 19:06 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
450 were to sell his mule\Nand his last pair of shoes, ยอมขายลากับรองเท้าคู่สุดท้าย
      Updated: 27.Jan.2019 19:06 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
Show per page |  Select All    <<Prev| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Next>>


:: Download Subtitles ::