| 


Game.of.Thrones.S04.E01 [En]90.75% Complete

ผู้อัพโหลดซับภาษาอังกฤษ [chutchaikp]

Please note:Select Checkbox and press the button 'Submit' at the bottom of this page for increase rating and translate subtitles.
Show per page |  Select All    <<Prev| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Next>>
No. English Subtitle Thai Subtitle
51 If you haven't learned\Nby now, you never will. ถ้าตอนนี้เจ้ายังไม่รู้ ก็คงไม่มีวันซึมซาบ
      Updated: 23.Jan.2019 10:41 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
52 Go. ไปเถอะ
      Updated: 23.Jan.2019 10:41 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
53 If serving as a glorified bodyguard\Nis the sum of your ambition, go serve. ถ้ารับใช้ทหารเลวที่มีเกียรติ เป็นสิ่งที่เจ้าต้องการ
      Updated: 23.Jan.2019 10:41 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
54 I suppose you want the sword back. ท่านคงอยากได้ดาบคืน
      Updated: 23.Jan.2019 10:41 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
55 Keep it. ไม่เป็นไร
      Updated: 23.Jan.2019 10:41 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
56 A one-handed man with no family\Nneeds all the help he can get. บุรุษมือเดียวที่ไร้ครอบครัวต้องมีทุกอย่างเท่าที่มีได้ล่ะน่ะ
      Updated: 23.Jan.2019 10:41 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
57 (INDISTINCT CONVERSATIONS) Translate:
58 (GOATS BLEATING) Translate:
59 How many Dornishmen\Ndoes it take to fuck a goat? ต้องใช้คนดอร์นนิชกี่คน ถึงจะเสพสมกับแพะได้
      Updated: 23.Jan.2019 10:41 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
60 Please don't. อย่าเริ่ม
      Updated: 23.Jan.2019 10:41 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
61 BRONN: Seems to me the smart place to\Nmeet travellers is in a tavern. ข้าว่าสถานที่นักพบที่ดี น่าะจะเป็นโรงเตี๊ยมน่ะ
      Updated: 23.Jan.2019 10:41 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
62 That way, one party is late,\Nthe other party can drink some ale inside. เพราะถ้าฝ่ายหนึ่งมาสาย อีกฝ่ายก็นั่นดื่มเบียร์รอได้
      Updated: 23.Jan.2019 10:41 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
63 This is the Prince of Dorne we're waiting\Nfor, not one of your sellsword friends. เรากำลังรอเจ้าชายแห่งดอร์น ไม่ใช่ทหารรับจ้างของเจ้า
      Updated: 23.Jan.2019 10:41 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
64 If he's so damned important,\Nhow come they sent you to meet him? ถ้าเขาสำคัญมากนัก ทำไมพวกนั้นส่งเจ้ามารับหน้า
      Updated: 23.Jan.2019 10:41 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
65 There's bad blood between the Martells of\NDorne and the Lannisters of Casterly Rock. ตระกูลมาร์เทลแห่งดอร์นไม่ถูกกับตระกูลแลนนิสเตอร์แห่งแคสเตอร์ลี่ร็อค
      Updated: 23.Jan.2019 10:41 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
66 Has been for years. บาดหมางกันมานานแล้ว
      Updated: 23.Jan.2019 10:41 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
67 And just in case the Martells of Dorne\Nare looking to spill some Lannister blood, และเผื่อว่ามาร์เทลแห่งดอร์น อยากจะละเลงเลือดของแลนนิสเตอร์
      Updated: 23.Jan.2019 10:41 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
68 - it may as well be yours, eh?\N- No need for cynicism. ก็ให้เป็นเลือดเจ้าดีกว่า งัี้นใช่ไหม ไม่เห็นต้องแดกดัน
      Updated: 23.Jan.2019 10:41 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
69 I happen to be an accomplished diplomat. เผอิญว่าข้าเป็นทูตที่มีความสามารถ
      Updated: 23.Jan.2019 10:41 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
70 Oh. อ่า
      Updated: 23.Jan.2019 10:41 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
71 Ah, here we are. นั่นไงเล่า
      Updated: 23.Jan.2019 10:41 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
72 (CLAPPING) Translate:
73 TYRION: Can you read the sigils? เจ้าอ่านตราธงออกไหม
      Updated: 23.Jan.2019 10:41 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
74 Yellow balls? ลูกกลมสีเหลืองรึ
      Updated: 23.Jan.2019 10:41 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
75 Wild lemons on a purple field,\NHouse Dalt of Lemonwood. มะนาวป่าบนพื้นสีม่วง ตระกูลดอลท์จากเลมอนวู้ด
      Updated: 23.Jan.2019 10:41 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
76 A vulture grasping a baby in its talons,\NHouse of Blackmont. นกแร้งที่มีทารกในอุ้งเล็บตระกูลแบล็กมอนต์
      Updated: 23.Jan.2019 10:41 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
77 A crowned skull,\Nthe Manwoodys of Kingsgrave. เจ้ารู้จักตระกูลดอร์นนิชทั้งหลายดี
      Updated: 23.Jan.2019 10:41 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
78 Boy knows his Dornish houses. เจ้ารู้จักตระกูลดอร์นนิชทั้งหลายดี
      Updated: 23.Jan.2019 10:41 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
79 I need a sigil. ข้าต้องมีธงประจำตระกูลบ้างแล้ว
      Updated: 23.Jan.2019 10:41 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
80 And House Martell,\Na red sun pierced by a spear? แล้วตระกูลมาร์เทลล่า ตะวันสีแดงที่มีหอกปักทะลุน่ะ
      Updated: 23.Jan.2019 10:41 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
81 I don't see it, my lord. ข้ามองไม่เห็นเลย นายท่าน
      Updated: 23.Jan.2019 10:41 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
82 Well met, my lords. His Grace King Joffrey\Nwelcomes you in his name. ยินดีที่ได้พบ ท่านลอร์ดทั้งหลาย ฝ่าพระบาท กษัตริย์จอฟฟรี่ย์ต้อนรับพวกท่านทุกคน
      Updated: 23.Jan.2019 10:41 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
83 My lord father, the King's Hand,\Nsends his greetings as well. พ่อข้า มือขวากษัตริย์ ขอต้อนรับพวกท่านเฉกเช่นเดียวกัน
      Updated: 23.Jan.2019 10:41 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
84 I am Tyrion Lannister of Casterly Rock,\NMaster of Coin. ข้าคือทีเรียน แลนนิสเตอร์ แห่งแคสเตอร์ลี่ร็อค เจ้ากรมคลัง
      Updated: 23.Jan.2019 10:41 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
85 Forgive me. ขออภัย
      Updated: 23.Jan.2019 10:41 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
86 I don't see Prince Doran in your company. แต่ข้าไม่เห็นเจ้าชายดอเรนร่วมเดินทางกับท่าน
      Updated: 23.Jan.2019 10:41 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
87 The prince's health\Nforces him to remain at Sunspear. ด้วยปัญหาสุขภาพ เจ้าชายจึงคงอยู่ที่ซันสเปียร์
      Updated: 23.Jan.2019 10:41 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
88 He sends his brother, Prince Oberyn,\Nto attend the royal wedding. ท่านส่งน้องชาย เจ้าชายโอเบรินให้เข้าร่วมพิธีสมรสหลวงแทน
      Updated: 23.Jan.2019 10:41 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
89 The King will be delighted\Nto enjoy the company of a warrior กษัตริย์ต้องยินดีมากที่จะได้
      Updated: 23.Jan.2019 10:41 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
90 as renowned as Prince Oberyn. นักรบชื่อก้องอย่าง เจ้าชายโอเบริน มาร่วมงานเลี้ยงฉลอง
      Updated: 23.Jan.2019 10:41 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
91 Will he? จริงรึ
      Updated: 23.Jan.2019 10:41 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
92 Where is Prince Oberyn? แล้วเจ้าชายโอเบรินอยู่ที่ใด
      Updated: 23.Jan.2019 10:41 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
93 Arrived before dawn. มาถึงแล้วตั้งแต่ก่อนรุ่งสาง
      Updated: 23.Jan.2019 10:41 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
94 Not a man for welcome parties. ท่านไม่นิยมชมชอบการต้อนรับเท่าใดนัก
      Updated: 23.Jan.2019 10:41 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
95 Very well. My lords,\Nthese fine men from the City Watch รับทราบ นายท่านทั้งหลาย ทหารกล้าจากกองรักษาเมือง
      Updated: 23.Jan.2019 10:41 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
96 will escort you to your quarters\Nin the Red Keep. จะช่วยพาท่านไปพักยังตำหนักแดง
      Updated: 23.Jan.2019 10:41 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
97 You must be weary after\Nsuch a long journey. ท่านคงเหน็ดเหนื่อยมาก จากการเดินทางไกล
      Updated: 23.Jan.2019 10:41 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
98 Some accomplished diplomacy that was. เป็นฑูตที่เปี่ยมความสามารถมากเลยจริงๆ
      Updated: 23.Jan.2019 10:41 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
99 Now where? ยังไงต่อ
      Updated: 23.Jan.2019 10:41 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
100 We must find Prince Oberyn before\Nhe kills somebody, or several somebodies. เราต้องหาตัวเจ้าชายโอเบริน ให้เจอก่อนที่เขาจะฆ่าใคร
      Updated: 23.Jan.2019 10:41 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
Show per page |  Select All    <<Prev| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Next>>


:: Download Subtitles ::