| 


Game.of.Thrones.S04.E01 [En]90.75% Complete

ผู้อัพโหลดซับภาษาอังกฤษ [chutchaikp]

Please note:Select Checkbox and press the button 'Submit' at the bottom of this page for increase rating and translate subtitles.
Show per page |  Select All    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Next>>
No. English Subtitle Thai Subtitle
1 (FIRE CRACKLING) Translate:
2 (THE RAINS OF CASTAMERE PLAYING) Translate:
3 (FOOTSTEPS APPROACH ING) Translate:
4 - Magnificent.\N- Mmm-hmm. งามมาก
      Updated: 20.Jan.2019 16:41 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
5 Looks fresh-forged. ดูเหมือนเพิ่งหลอม
      Updated: 20.Jan.2019 16:41 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
6 It is. ถูกต้อง
      Updated: 20.Jan.2019 16:41 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
7 No one's made a Valyrian steel sword\Nsince the Doom of Valyria. แต่ไม่มีใครตีดาบเหล็กวาลิเรียน ตั้งแต่วาลิเรียล่มสลายแล้ว
      Updated: 20.Jan.2019 16:41 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
8 There are three living smiths\Nwho know how to rework Valyrian steel. มีช่างตีเหล็ก 3 คนตอนนี้ ที่รู้วิธีหลอมดาบแบบนั้น
      Updated: 20.Jan.2019 16:41 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
9 The finest of them was in Volantis. ที่ฝีมืองามที่สุดอยู่ที่โวแลนทิส
      Updated: 20.Jan.2019 16:41 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
10 Came here to King's\NLanding at my invitation. เขามาที่คิงส์แลสดิ้ง ตามคำเชิญของข้า
      Updated: 20.Jan.2019 16:41 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
11 Where did you get this much Valyrian steel? แล้วไปหาเนื้อเหล็กวาลิเรียนได้มากขนาดนี้จากไหนกัน
      Updated: 20.Jan.2019 16:41 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
12 From someone who no longer had need of it. จากคนที่ไม่ต้องใช้มันอีกแล้ว
      Updated: 20.Jan.2019 16:41 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
13 You've wanted one in the family\Nfor a long time. ท่านอยากมีดาบเหล็ํกวาลิเรียนประจำตระกูลมานานแล้ว
      Updated: 20.Jan.2019 16:41 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
14 - And now we have two.\N- Two? ตอนนีั้เรามีสองเล่ม /สองรึ
      Updated: 20.Jan.2019 16:41 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
15 The original weapon was absurdly large.\NPlenty of steel for two swords. ดาบเล่มต้นน่ะ ใหญ่มาก เป็นวัสดุเหลือแหล่ ให้ดาบสองเล่ม
      Updated: 20.Jan.2019 16:41 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
16 Well, thank you. It's glorious. ของคุณ มันรุ่งโรจน์มาก
      Updated: 20.Jan.2019 16:41 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
17 (GRUNTS) Translate:
18 You'll have to train your left hand. เจ้าต้องฝึกใช้มือซ้าย
      Updated: 20.Jan.2019 16:41 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
19 Any decent swordsman\Nknows how to use both hands. นักดาบที่เก่งกาจทุกคนก็ใช้ดาบเป็นกันทั้งสองมือ
      Updated: 20.Jan.2019 16:41 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
20 You'll never be as good. แต่ก็ไม่ดีเท่า
      Updated: 20.Jan.2019 16:41 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
21 No. ไม่
      Updated: 20.Jan.2019 16:41 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
22 But as long as I'm better than\Neveryone else, it doesn't matter. แต่คราบใดที่ดีกว่าคนอื่น ข้าก็ว่ามันไม่สำคัญ
      Updated: 20.Jan.2019 16:41 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
23 You can't serve in the Kingsguard\Nwith one hand. เจ้ารับใช้ในกององครักษ์ด้วยมือเดียวไม่ได้
      Updated: 20.Jan.2019 16:41 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
24 Where's that written? I can and I will.\NThe Kingsguard oath is for life. มีระบุไว้ตรงไหน ข้าทำได้และข้าจะทำ องครักษ์สาบานตนชั่วชีวิต
      Updated: 20.Jan.2019 16:41 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
25 The war is over. The King is safe. สงครามจบแล้ว กษัตริย์เปลอดภัย
      Updated: 20.Jan.2019 16:41 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
26 The King is never safe. กษัตริย์ไม่เคยเปลอดภัย
      Updated: 20.Jan.2019 16:41 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
27 How many people in this city alone\Nwould love to see his head on a pike? ท่านคิดว่ามีคนในเมืองนี้มีกี่คนที่อยากเห็นหัวเขาถูกประจาน
      Updated: 20.Jan.2019 16:41 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
28 Other knights protected the King\Nwhile you were a prisoner. อัศวินคนอื่นก็ปกป้องกษัตริย์มาตอนเจ้าถูกคุมตัวเป็นนักโทษ
      Updated: 20.Jan.2019 16:41 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
29 They will continue to do so\Nwhen you go home. พวกเขาก็จะปฏิบัติหน้าที่ต่อไป เมื่อเจ้ากลับบ้าน
      Updated: 20.Jan.2019 16:41 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
30 Home? ้บ้ารึ
      Updated: 20.Jan.2019 16:41 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
31 You'll return to Casterly Rock\Nand rule in my stead. เจ้าจะเดินทางไปแคสเตอร์ลี่ร็อค และปกครองในนามข้า
      Updated: 20.Jan.2019 16:41 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
32 You are the Lord of Casterly Rock. ท่านเป็นผู้ปกครองแคสเทอรี่ร็อค
      Updated: 20.Jan.2019 16:41 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
33 I am the King's Hand. My place is here. ข้าเป็นมือขวาของกษัตริย์ ที่ของข้าคือตรงนี้
      Updated: 20.Jan.2019 16:41 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
34 I don't expect to see the Rock again\Nbefore I die. ข้าไม่หวังจะเห็นที่นั่นอีกก่อนข้าตาย
      Updated: 20.Jan.2019 16:41 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
35 You know what they call me? รู้ไหมผู้คนเรียกข้าว่าอะไร
      Updated: 20.Jan.2019 16:41 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
36 Kingslayer. Oathbreaker.\NMan without honour. ผู้ปลงพระชนม์กษัตริย์ คนผิดคำสาบาน
      Updated: 20.Jan.2019 16:41 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
37 Now you want me to\Nbreak another sacred vow. แล้วท่านอยากให้ข้าผิดคำปฏิญาณอีกข้อรึ
      Updated: 20.Jan.2019 16:41 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
38 You won't be breaking anything. เจ้าจะไม่ผิดคำอะไรท้้งนั้น
      Updated: 20.Jan.2019 16:41 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
39 There is a precedent\Nto relieve a Kingsguard of his duties. เคยมีเหตุการณ์ที่องครักษ์ ไม่ต้องรับใช้ตามตำแหน่งมาก่อน
      Updated: 20.Jan.2019 16:41 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
40 The King will exercise that prerogative. กษัตริย์จะใช้อภิสิทธิ์นั้นกับเจ้า
      Updated: 20.Jan.2019 16:41 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
41 No. ไม่
      Updated: 20.Jan.2019 16:41 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
42 No? ไม่รึ
      Updated: 20.Jan.2019 16:41 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
43 No. ไม่
      Updated: 20.Jan.2019 16:41 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
44 - I don't believe I asked you a question.\N- There's my answer. ข้าไม่คิดว่าข้าขอร้องเจ้าน่ะ /แต่นั่นคือคำตอบของข้า
      Updated: 20.Jan.2019 16:41 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
45 If you think your bloody honour\Ncomes before your... ถ้าเจ้าคิดว่าเกียรติยศไร้สาระของเจ้าสำคัญกว่า
      Updated: 20.Jan.2019 16:41 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
46 My bloody honour is beyond repair,\Nbut my answer is still no. เกียรติยศไร้สาระของข้า มันเกินเยี่ยวยาแล้ว แต่คำตอบก็ยังคงเป็น ไม่
      Updated: 20.Jan.2019 16:41 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
47 I don't want Casterly\NRock, a wife, children. ข้าไม่อยากได้แคสเทอลี่ร็อค ภรรยา บุตร
      Updated: 20.Jan.2019 16:41 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
48 What do you want? เจ้าต้องการอะไร
      Updated: 20.Jan.2019 16:41 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
49 Supper would be nice. อาหารสักมื้อก็ดีน่ะ
      Updated: 20.Jan.2019 16:41 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
50 For 40 years I've tried to teach you. ตลอด 40 ปีที่ข้าสอนเจ้า
      Updated: 20.Jan.2019 16:41 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
Show per page |  Select All    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Next>>


:: Download Subtitles ::