| 


Aquaman (2018) [En]46.05% Complete

ผู้อัพโหลดซับภาษาอังกฤษ [itsmexamm]

Please note:Select Checkbox and press the button 'Submit' at the bottom of this page for increase rating and translate subtitles.
Show per page |  Select All    <<Prev| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Next>>
No. English Subtitle Thai Subtitle
301 ,Yup. ใช่แล้ว
      Updated: 12.Jan.2019 22:26 by itsmexamm Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
302 ,Welcome home. ยินดีต้อนรับสู่บ้าน
      Updated: 12.Jan.2019 22:26 by itsmexamm Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
303 ,There is a safe house\Ndown in the old city. เรามีเซฟเฮ้าส์อยู่ที่เมืองเก่าด้านล่าง
      Updated: 12.Jan.2019 22:26 by itsmexamm Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
304 ,The high ones never\Nventured to the sea floor. พวกชนชั้นสูงไม่เคยลงมาที่พื้นทะเลหรอก
      Updated: 12.Jan.2019 22:26 by itsmexamm Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
305 ,We're here. ถึงแล้ว
      Updated: 12.Jan.2019 22:26 by itsmexamm Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
306 ,What is this? นี่อะไร?
      Updated: 12.Jan.2019 22:26 by itsmexamm Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
307 ,These are air pockets we used as\Nnatural air precaution. มันคือช่องอากาศที่เราใช้หายใจ
      Updated: 12.Jan.2019 22:26 by itsmexamm Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
308 ,Only the high ones can breathe on air. ชนชั้นสูงเท่านั้นที่หายใจในอากาศได้
      Updated: 12.Jan.2019 22:26 by itsmexamm Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
309 ,Plus, it keeps the animals out. แล้วมันก็ช่วยกันสัตว์เล็กสัตว์น้อยด้วย
      Updated: 12.Jan.2019 22:26 by itsmexamm Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
310 ,They get kind of messy. พวกมันค่อนข้างจะจุ้นจ้านน่ะ
      Updated: 12.Jan.2019 22:26 by itsmexamm Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
311 ,Vulko. Here I am old man. ตาแก่วัลโก้ ผมมาแล้ว
      Updated: 12.Jan.2019 22:26 by itsmexamm Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
312 ,After all these years,\Nyou finally get what you wanted. แล้วคุณก็ได้สิ่งที่ต้องการหลังจากรอมาหลายปี
      Updated: 12.Jan.2019 22:26 by itsmexamm Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
313 ,Arthur, I wish it was under\Nbetter circumstances. อาร์เธอร์ ฉันหวังให้มันเกิดขึ้นในเหตุการณ์ที่ดีกว่านี้นะ
      Updated: 12.Jan.2019 22:26 by itsmexamm Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
314 ,I can't believe Orm attacked. ไม่อยากจะเชื่อว่าออร์มจะโจมตี
      Updated: 12.Jan.2019 22:26 by itsmexamm Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
315 ,It wasn't an attack.\NLegally, he's not allowed to yet. ไม่ใช่การโจมตี ตามกฎหมายแล้วยังไม่ได้รับอนุญาต
      Updated: 12.Jan.2019 22:26 by itsmexamm Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
316 ,What he did to your surface warships สิ่งที่เขาทำกับเรือรบบนผิวน้ำนั่น
      Updated: 12.Jan.2019 22:26 by itsmexamm Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
317 ,was merely a warning.-\NWhat provoked him? เป็นแค่การเตือนเท่านั้น \N อะไรไปยั่วโมโหเขาล่ะ
      Updated: 12.Jan.2019 22:26 by itsmexamm Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
318 ,King Orm and your father were\Nambushed by the surface. กษัตริย์ออร์มและพ่อของท่านถูกโจมตีที่ผิวน้ำ
      Updated: 12.Jan.2019 22:26 by itsmexamm Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
319 ,The surface? I don't think so. ที่ผิวน้ำเหรอ? ผมว่าไม่นะ
      Updated: 12.Jan.2019 22:26 by itsmexamm Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
320 ,I'd still think that's\NAtlantis fairytale. ผมก็ยังคิดว่ามันเป็นแค่ตำนานอยู่ดี
      Updated: 12.Jan.2019 22:26 by itsmexamm Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
321 ,I was there. ฉันอยู่ที่นั่น
      Updated: 12.Jan.2019 22:26 by itsmexamm Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
322 ,A surface warship fired at us. เรือรบผิวน้ำยิงใส่เรา
      Updated: 12.Jan.2019 22:26 by itsmexamm Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
323 ,Now, Xebel sides with Atlantis. ตอนนี้เซเบลเข้าร่วมกับแอทแลนติสแล้ว
      Updated: 12.Jan.2019 22:26 by itsmexamm Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
324 ,Giving Orm a fleet big enough to force\Nthe other two kingdoms to join him. ทำให้กองทัพของออร์มใหญ่พอจะบังคับอีกสองเผ่าให้เข้าร่วม
      Updated: 12.Jan.2019 22:26 by itsmexamm Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
325 ,If we're gonna prevent this war,\Nyou must dethrone him now. ถ้าเราจะเลี่ยงสงครามนี้ ท่านต้องยึดบัลลังก์จากออร์ม
      Updated: 12.Jan.2019 22:26 by itsmexamm Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
326 ,How many times do I have to tell you,\NI don;t want to be king. ผมต้องบอกอีกกี่รอบว่าไม่อยากเป็นกษัตริย์
      Updated: 12.Jan.2019 22:26 by itsmexamm Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
327 ,Once he's named Ocean Master,\Nthat'll be too late. มันจะสายเกินไปเมื่อเขาได้ชื่อว่าเป็นผู้ครองสมุทร
      Updated: 12.Jan.2019 22:26 by itsmexamm Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
328 ,The power at his disposal will be\Nunlike anything you've ever seen. อำนาจทำลายล้างของเขาจะมากกว่าที่คุณเคยพบเจอ
      Updated: 12.Jan.2019 22:26 by itsmexamm Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
329 ,I'm from the surface. No one's\Ngonna take me seriously. ผมมาจากข้างบนนั่น ไม่มีใครยอมรับผมหรอก
      Updated: 12.Jan.2019 22:26 by itsmexamm Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
330 ,Heck, I'd don't even know where to begin. ให้ตาย ไม่รู้จะเริ่มยังไงด้วยซ้ำ
      Updated: 12.Jan.2019 22:26 by itsmexamm Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
331 ,By winning the hearts\Nand minds of the people เร่ิมจากชนะใจผู้คน
      Updated: 12.Jan.2019 22:26 by itsmexamm Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
332 ,by proving to them that you're worthy. ด้วยการพิสูจน์ว่าท่านเหมาะสม
      Updated: 12.Jan.2019 22:26 by itsmexamm Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
333 ,By retrieving this. ด้วยการกอบกู้มันกลับมา
      Updated: 12.Jan.2019 22:26 by itsmexamm Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
334 ,I already got one of those. ผมมีแล้วนั่นไง
      Updated: 13.Jan.2019 17:14 by itsmexamm Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
335 ,Not like this one you don't. ไม่ใช่แบบที่ท่านมี
      Updated: 13.Jan.2019 17:14 by itsmexamm Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
336 ,This is the lost Trident of Atlantis. มันคือตรีศูลที่หายไปของแอตแลนติส
      Updated: 13.Jan.2019 17:13 by itsmexamm Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
337 ,Oh, I know the story.-\NIt's more than a story. อ้อ นิทานเรื่องนี้ผมรู้จัก \N- มันเป็นมากกว่านิทาน
      Updated: 13.Jan.2019 17:13 by itsmexamm Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
338 ,It's real. มันมีอยู่จริง
      Updated: 13.Jan.2019 17:13 by itsmexamm Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
339 ,It was forged by the greatest\Nweapon masters in history. สร้างขึ้นโดยผู้ที่ผลิตอาวุธที่แข็งแกร่งที่สุด
      Updated: 13.Jan.2019 17:13 by itsmexamm Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
340 ,Crafted from Poseidon's steel. หลอมขึ้นจากเหล็กของตรีศูลโพไซดอน
      Updated: 13.Jan.2019 17:13 by itsmexamm Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
341 ,For King Atlan,\Nthe first ruler of Atlantis. มอบแก่กษัตริย์แอทแลน ราชาองค์แรกของแอตแลนติส
      Updated: 13.Jan.2019 17:13 by itsmexamm Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
342 ,Legend says, the Trident\Nwas build with the power ตำนานว่าไว้ว่าตรีศูลถูกสร้างขึ้นพร้อมพลัง
      Updated: 13.Jan.2019 17:13 by itsmexamm Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
343 ,to command the sea. แห่งการบัญชามหาสมุทร
      Updated: 13.Jan.2019 17:13 by itsmexamm Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
344 ,So what happened to it? แล้วมันเกิดอะไรขึ้น?
      Updated: 13.Jan.2019 17:13 by itsmexamm Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
345 ,To know that, is to go back to\Nthe time before the Great Fall. ถ้าอยากรู้ต้องกลับไปตอนก่อนผู้ยิ่งใหญ่ล่มสลาย
      Updated: 13.Jan.2019 17:13 by itsmexamm Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
346 ,When King Atlan ruler over all that was, ในตอนที่กษัตริย์แอตแลนปกครอง
      Updated: 13.Jan.2019 17:13 by itsmexamm Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
347 ,the Kingdoms of Atlantis were one. ให้อาณาจักรแอทแลนติสรวมเป็นหนึ่ง
      Updated: 13.Jan.2019 17:13 by itsmexamm Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
348 ,It was a time of great prosperity and\Ntechnological advancement. ยุคแห่งความเจริญรุ่งเรืองและเทคโนโลยีล้ำสมัย
      Updated: 13.Jan.2019 17:13 by itsmexamm Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
349 ,We've unlocked the secret\Nto unlimited energy เราได้ค้นพบพลังงานที่ไร้ขีดจำกัด
      Updated: 13.Jan.2019 17:13 by itsmexamm Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
350 ,when the rest of the world still thought\Nthe earth was flat. ในตอนที่คนอื่นบนโลกยังคิดว่าโลกแบนอยู่
      Updated: 13.Jan.2019 17:13 by itsmexamm Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
Show per page |  Select All    <<Prev| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Next>>


:: Download Subtitles ::