| 


Aquaman (2018) [En]46.05% Complete

ผู้อัพโหลดซับภาษาอังกฤษ [itsmexamm]

Please note:Select Checkbox and press the button 'Submit' at the bottom of this page for increase rating and translate subtitles.
Show per page |  Select All    <<Prev| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Next>>
No. English Subtitle Thai Subtitle
151 ,I'll tell you what I want. ฉันจะบอกให้ว่าต้องการอะไร
      Updated: 12.Jan.2019 14:36 by itsmexamm Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
152 ,Can I get a picture with you? ขอถ่ายรูปด้วยได้มั้ย?
      Updated: 12.Jan.2019 14:36 by itsmexamm Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
153 ,You're like our local hero, man. แกเป็นฮีโร่ท้องถิ่นเลยนะเพื่อน
      Updated: 12.Jan.2019 14:36 by itsmexamm Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
154 ,It'll be quick. ไม่นานหรอก
      Updated: 12.Jan.2019 14:36 by itsmexamm Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
155 ,- Whatever.\N- Alright. Let's do this. ตามสบาย \N เยี่ยม ทำแบบนี้สิ
      Updated: 12.Jan.2019 14:36 by itsmexamm Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
156 ,Dont' touch me. อย่ามาจับฉันนะ
      Updated: 12.Jan.2019 14:36 by itsmexamm Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
157 ,Right, that's exactly what\NI'd want to do down here. ได้สิ ฉันก็อยากทำอย่างนั้นพอดี
      Updated: 12.Jan.2019 14:36 by itsmexamm Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
158 ,Here we go.\NEverybody smile. เอาล่ะนะ ทุกคนยิ้ม
      Updated: 12.Jan.2019 14:36 by itsmexamm Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
159 ,He understands the\Nsignificance of this meeting. เขารู้ว่าการประชุมครั้งนี้สำคัญ
      Updated: 12.Jan.2019 14:36 by itsmexamm Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
160 ,He'll hear you out. เขาจะรับฟังท่าน
      Updated: 12.Jan.2019 14:36 by itsmexamm Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
161 ,King Orm.\N- King Nereus. ราชาออร์ม \N ราชาเนเรียส
      Updated: 12.Jan.2019 14:36 by itsmexamm Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
162 You pick a meeting place too close to the\Nsurface to my liking. ท่านเลือกที่ประชุมใกล้ผิวน้ำตามที่ข้าชอบเลยนะ
      Updated: 12.Jan.2019 14:36 by itsmexamm Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
163 ,You don't recognise the\Ncouncil of the kings? ท่านจำราชาภาคีไม่ได้หรือไง
      Updated: 12.Jan.2019 14:36 by itsmexamm Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
164 ,At the site where the seven kings were\None. Our ancestors gathered here. สถานที่ที่เจ็ดกษัตริย์รวมเป็นหนึ่ง บรรพบุรุษของเรามารวมกันที่นี่
      Updated: 12.Jan.2019 14:36 by itsmexamm Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
165 ,Sat here at the head of the table. นั่งที่หัวโต๊ะตรงนี้
      Updated: 12.Jan.2019 14:36 by itsmexamm Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
166 ,Xebel were always by his side. มีเซเบลอยู่ด้านข้าง
      Updated: 12.Jan.2019 14:36 by itsmexamm Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
167 ,Brine, Fishermen, ไบรน์ ฟิชเชอร์แมน
      Updated: 12.Jan.2019 14:36 by itsmexamm Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
168 ,Deserters and Trench had not yet followed.\NLost nations had not yet vanished. ยังไม่รวมดีเซอเทอร์และเทรนช์ เผ่าที่สาบสูญก็ยังไม่หายไปไหน
      Updated: 12.Jan.2019 14:36 by itsmexamm Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
169 ,Together we were the greatest\Nempire the world had ever seen. เราคืออาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่โลกเคยพบเมื่อเรารวมกัน
      Updated: 12.Jan.2019 14:36 by itsmexamm Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
170 ,But now, several long wars shattered\Nby archaic laws and politics แต่บัลลังก์ทั้งเจ็ดกลับถูกทำลายด้วยกฎหมายล้าสมัย
      Updated: 12.Jan.2019 14:36 by itsmexamm Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
171 ,While the threat above\Nus grows undeniable. ขณะที่ภัยคุกคามเหนือนำเพิ่มขึ้นอย่างเลี่ยงไม่ได้
      Updated: 12.Jan.2019 14:36 by itsmexamm Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
172 ,Violence has always plagued the surface. ความรุนแรงพวกนั้นทำให้เกิดภัยพิบัติที่ผิวน้ำ
      Updated: 12.Jan.2019 14:36 by itsmexamm Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
173 ,They will destroy themselves. พวกเขาจะทำลายตัวเองอยู่แล้ว
      Updated: 12.Jan.2019 14:36 by itsmexamm Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
174 ,Not before destroying us first. จนกว่าเราจะถูกทำลายเสียก่อน
      Updated: 12.Jan.2019 14:36 by itsmexamm Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
175 ,We have been hiding long enough. เราหลบซ่อนตัวมานานเกินพอ
      Updated: 12.Jan.2019 14:36 by itsmexamm Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
176 ,The time has come for\NAtlantis to rise again. ถึงเวลาที่แอตแลนติสจะกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้ง
      Updated: 12.Jan.2019 14:36 by itsmexamm Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
177 ,We honour you King Nereus เราให้เกียรติท่านนะราชาเนเรียส
      Updated: 12.Jan.2019 14:36 by itsmexamm Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
178 ,by inviting Xebel to be the first kingdom\Nto join King Orm's alliance. ด้วยการให้เผ่าเซเบลเป็นเผ่าแรกที่ได้ร่วมกับพันธมิตรกับราชาออร์ม
      Updated: 12.Jan.2019 14:36 by itsmexamm Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
179 ,As if you have a choice, Vulko. พูดอย่างกับเลือกได้ล่ะวัลโก้
      Updated: 12.Jan.2019 14:36 by itsmexamm Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
180 ,By law you need four to seven\Nkingdoms to send an attack. ตามกฎหมายต้องมีสี่ถึงเจ็ดเผ่ามาร่วมในการบุกโจมตี
      Updated: 12.Jan.2019 14:36 by itsmexamm Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
181 ,The lost nations and the\NDeserters have long perished. เผ่าที่สาบสูญกับดีเซอเทอร์ล่มสลายแล้ว
      Updated: 12.Jan.2019 14:36 by itsmexamm Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
182 ,The Trench were nothing but anglers. เทรนช์ก็หาปลาไปวันๆ
      Updated: 12.Jan.2019 14:36 by itsmexamm Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
183 ,The Brine wouldn't join you, and\Nthe Fishermen are cowards. ไบรน์ไม่มีทางมาร่วม ฟิชเชอร์แมนก็ขี้ขลาด
      Updated: 12.Jan.2019 14:36 by itsmexamm Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
184 ,With only my army to convince them, มีแค่กำลังพลของข้าไปโน้มน้าว
      Updated: 12.Jan.2019 14:36 by itsmexamm Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
185 ,your plans are still burnt. ยังไงแผนก็ล่ม
      Updated: 12.Jan.2019 14:36 by itsmexamm Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
186 ,But I know what you really want. ข้ารู้ว่าท่านต้องการอะไร
      Updated: 12.Jan.2019 14:36 by itsmexamm Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
187 ,Once you'd obtained the\Npledge of the four kingdoms, เมื่อท่านได้คำมั่นจากสี่เผ่าแล้ว
      Updated: 12.Jan.2019 14:36 by itsmexamm Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
188 ,you will be deemed ท่านคงจะรู้สึกว่า
      Updated: 12.Jan.2019 14:36 by itsmexamm Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
189 ,Ocean Master. ท่านเป็นผู้ครองสมุทร
      Updated: 12.Jan.2019 14:36 by itsmexamm Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
190 ,That's merely a title.- I'm\Nnot a fool King Orm. นั่นก็เป็นเพียงชื่อ \N ข้าไม่ได้โง่นะท่านออร์ม
      Updated: 12.Jan.2019 14:36 by itsmexamm Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
191 ,As Ocean Master you'll be commander of the\Ngreatest military might on this planet. ถ้าได้เป็นผู้ครองสมุทร ท่านจะเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่ \Nที่สุดในโลก
      Updated: 12.Jan.2019 14:36 by itsmexamm Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
192 ,I'm the natural choice to lead it. ธรรมชาติคัดสรรให้ข้าเป็นต่างหาก
      Updated: 12.Jan.2019 14:36 by itsmexamm Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
193 ,Are you? งั้นรึ?
      Updated: 12.Jan.2019 14:36 by itsmexamm Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
194 ,What about the rumours there is another? แล้วข่าวลือที่ว่ามีอีกคนหนึ่งล่ะ?
      Updated: 12.Jan.2019 14:36 by itsmexamm Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
195 ,An Atlantian living on the surface ชาวแอทแลนเตียนที่อยู่เหนือผิวน้ำ
      Updated: 12.Jan.2019 14:36 by itsmexamm Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
196 ,One of royal blood. สายเลือดกษัตริย์อีกคน
      Updated: 12.Jan.2019 14:36 by itsmexamm Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
197 ,You may sit on the throne of Atlantis. ท่านอาจจะได้ครองบัลลังก์แอทแลนติส
      Updated: 12.Jan.2019 14:36 by itsmexamm Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
198 ,But your claim is just weak. How can\Nyou possibly hope to unite the empire? แต่สิทธิ์ของท่านช่างอ่อนแอ ท่านจะรวมอาณาจักรได้งั้นหรือ?
      Updated: 12.Jan.2019 14:36 by itsmexamm Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
199 ,My mother's bastard has never\Neven been to Atlantis. ลูกนอกสมรสของแม่ข้าไม่เคยมาที่แอทแลนติส
      Updated: 12.Jan.2019 14:36 by itsmexamm Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
200 ,His loyalty is to the ความภักดีของเขาขึ้นตรงกับ--
      Updated: 12.Jan.2019 14:36 by itsmexamm Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
Show per page |  Select All    <<Prev| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Next>>


:: Download Subtitles ::