| 


titanic.removed [En]12.45% Complete

ผู้อัพโหลดซับภาษาอังกฤษ [chutchaikp]

Please note:Select Checkbox and press the button 'Submit' at the bottom of this page for increase rating and translate subtitles.
Show per page |  Select All    <<Prev| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | Next>>
No. English Subtitle Thai Subtitle
151 Can you tell me\Nwho the claimant was, Rose? คุณบอกผมได้ไหม ว่าใครคือผู้เรียกร้องสิทธิหรอโรส
      Updated: 8.Jan.2019 12:03 by Linnlinn Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
บอกได้มัยว่าใครเป็นผู้ถือสิทธิ
      Updated: 10.Jan.2019 7:58 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
152 I should imagine someone named Hockley. ฉันว่าน่าจะเป็นคนที่ชื่อ ฮอคลีย์ไหม
      Updated: 8.Jan.2019 12:03 by Linnlinn Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ฉันคิดว่าเป็นใครคนนึงชื่อ ฮ็อคลี่ย์
      Updated: 10.Jan.2019 7:58 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
153 Nathan Hockley. That's right.\NPittsburgh steel tycoon. ฯาธาน ฮอคลีย์ ใช่แล้วล่ะ
      Updated: 8.Jan.2019 12:03 by Linnlinn Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
เนธาน ฮ็อคลี่ย์ ถูกต้อง เจ้าพ่อเหล็กพิทส์เบิร์ก
      Updated: 10.Jan.2019 7:58 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
154 The claim was for a diamond necklace\Nhis son, Caledon, bought his fiance, you. เป็นเจ้าของสร้อยเพชรที่ลูกชายเขา เคลด้อน ซื้อให้คู่หมั้นเขาซึ่งก็คือคุณ
      Updated: 10.Jan.2019 7:58 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
155 A week before he sailed on Titanic. สัปดาห์ก่อน่ลงเรือไททานิค
      Updated: 10.Jan.2019 7:58 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
156 It was filed right after the sinking. ถูกเคลมประกันหลังจากเรืออับปาง
      Updated: 10.Jan.2019 7:58 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
157 So the diamond had to have gone down\Nwith the ship. งั้นเพชรคงจะจมลงไปกับเรือ
      Updated: 8.Jan.2019 12:03 by Linnlinn Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
158 You see the date? แล้วคุณเห็นวันที่หรอ
      Updated: 8.Jan.2019 12:03 by Linnlinn Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
159 April 14, 1912. มันคือวันที่ 14 เมษายน ปี 1912
      Updated: 8.Jan.2019 12:03 by Linnlinn Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
160 Which means if your grandmother\Nis who she says she is ... ซึง่มันหมายความว่า ถ้าคุณย่าคุณเป็นคนที่เธอได้บอกไว้
      Updated: 8.Jan.2019 12:03 by Linnlinn Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
161 she was wearing the diamond\Nthe day the Titanic sank. ตอนนั้นเธอเป็นคนที่สวมสร้อยเพชรในวันที่เรือไททานิคจม
      Updated: 8.Jan.2019 12:03 by Linnlinn Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
162 And that makes you my new best friend. และนั่นมันทำให้เธอกลายเป็นเพื่อนสนิทฉันเลยล่ะ
      Updated: 8.Jan.2019 12:03 by Linnlinn Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
163 These are some of the things\Nwe recovered from your stateroom. Translate:
164 This was mine. นั่นมันของฉัน
      Updated: 8.Jan.2019 12:03 by Linnlinn Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
165 How extraordinary! มันช่างน่าอัศจรรย์เสียจริง
      Updated: 8.Jan.2019 12:03 by Linnlinn Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
166 And it looks the same as it did\Nthe last time I saw it. และมันเหมือนเดิมเลยนะ เหมือนครั้งสุดท้ายที่ฉันเห็นเลย
      Updated: 8.Jan.2019 12:03 by Linnlinn Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
167 The reflection has changed a bit. แต่แสงสะท้อนมันเปลี่ยนไปนิดนึง
      Updated: 8.Jan.2019 12:04 by Linnlinn Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
168 Are you ready to go back to Titanic? คุณพร้อมจะกลับไปทีเรือไททานิครึยัง
      Updated: 8.Jan.2019 12:04 by Linnlinn Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
169 Here we go.\NShe hits the 'berg on the starboard side. ไปกันเลย เรือชนน้ำแข็งทางกราบขวา
      Updated: 10.Jan.2019 8:13 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
170 She kind of bumps along, punching holes\Nlike Morse code along the side below the water line. ทะลุทะลวงลำเรือ ใต้ระดัลผิดน้ำ
      Updated: 10.Jan.2019 8:13 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
171 Then the forward compartments\Nstart to flood. ส่วนหัวเกิดน้ำท่วม
      Updated: 10.Jan.2019 8:13 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
172 Now, as the water level rises,\Nit spills over the watertight bulkheads ... ขณะระดับน้ำสูงขึ้น มันเอ่อล้นเข้ามาทางหัวเรือที่กันน้ำ
      Updated: 10.Jan.2019 8:13 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
173 which, unfortunately,\Ndon't go any higher than "E" deck. ซึ่งไม่สูงขึ้นไปกว่าชั้น อี
      Updated: 10.Jan.2019 8:13 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
174 So now, as the bow goes down,\Nthe stern rises up, slow at first ... ขณะที่ส่วนหัวจมลง ท้ายก็โด่งขึ้นๆ ตอนแรกช้า
      Updated: 10.Jan.2019 8:13 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
175 then faster and faster, until finally,\Nshe's got her whole ass sticking in the air. และเร็วขึ้นๆ ในที่สุดก็โก่งก้นชี้ฟ้าซะยังงั้น
      Updated: 10.Jan.2019 8:13 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
176 And that's a big ass.\NWe're talking 20,000, 30,000 tons. ก้นใหญ่ซะด้วยสิ ตั้ง 2-3 หมื่นตัน
      Updated: 10.Jan.2019 8:13 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
177 Okay? And the hull's not designed to deal\Nwith that pressure. ตัวเรือทนแรงอัดขนาดนั้นไม่ไหม
      Updated: 10.Jan.2019 8:13 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
178 So what happens? She splits, right down to the keel and the stern falls back level. ดังนั้น เรือจึงขาดกลางลงไปถึงกระดูกงู
      Updated: 10.Jan.2019 8:13 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
179 Then as the bow sinks, it pulls the stern\Nvertical and then finally detaches. ขณะที่หัวเรือจม มันดึงให้ท้ายเรือตั้งฉาก จนในที่สุดแยกจากกัน
      Updated: 10.Jan.2019 8:13 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
180 Now the stern section kind of bobs there\Nlike a cork for a couple of minutes ... ส่วนท้าย ลอยเหมือนจุกขวดอยู่ 2-3 นาที
      Updated: 10.Jan.2019 8:13 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
181 floods, and finally goes under\Nabout 2:20 am ... น้ำท่วมมิดลำเวลา 2.20 นาฬิกา
      Updated: 10.Jan.2019 8:13 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
182 2 hours and 40 minutes\Nafter the collision. 2 ชั่วโมง 40 นาที หลังจากชนน้ำแข็ง
      Updated: 10.Jan.2019 8:13 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
183 The bow section planes away,\Nlanding about a half mile away ... ส่วนหัวร่อนออกไป จมลงอีกครึ่งไมล์ห่างจากนั้น
      Updated: 10.Jan.2019 8:13 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
184 going 20, 30 knots\Nwhen it hits the ocean floor. ความเร็ว 20-30 นอตตอนโหม่งพื้น
      Updated: 10.Jan.2019 8:13 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
185 Pretty cool, huh? น่าาดูชมเลย
      Updated: 10.Jan.2019 8:13 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
186 Thank you for that fine \Nforensic analysis, Mr. Bodine. ขอบคุณทีทำภาพสวยๆ ให้เห็น
      Updated: 10.Jan.2019 8:13 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
187 Of course, \Nthe experience of it was แต่ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆ
      Updated: 10.Jan.2019 8:13 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
188 somewhat different. มันแตกต่างอย่างสิ้นเชิง
      Updated: 10.Jan.2019 8:13 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
189 Will you share it with us? เล่าให้ฟังหน่อยสิครับ
      Updated: 10.Jan.2019 8:13 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
190 - I'm taking her to rest.\N- No. Translate:
191 - Come on, Nana.\N- No! เถอะน่าคุณย่า \\\ ไม่!
      Updated: 10.Jan.2019 12:18 by Linnlinn Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
192 Give me the tape recorder. เอาวิดีโอเทปมาให้ฉันหน่อย
      Updated: 10.Jan.2019 12:18 by Linnlinn Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
193 Tell us, Rose. เล่าให้เราฟังเถอะ โรส
      Updated: 10.Jan.2019 12:18 by Linnlinn Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
194 It's been 84 years. มันตั้ง 84 ปีมาแล้ว
      Updated: 10.Jan.2019 12:18 by Linnlinn Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
195 It's okay. Just try to remember \Nanything, anything at all. ไม่เป็นไร แค่พยายามนึกหน่อย \ มันไม่มีอะไร ไม่มีอะไรเลย
      Updated: 10.Jan.2019 12:18 by Linnlinn Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
196 Do you want to hear this \Nor not, Mr. Lovett? คุณอยากจะฟังนี่ไหม \ รึไม่ คุณ Lovett
      Updated: 10.Jan.2019 12:18 by Linnlinn Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
197 It's been 84 years ... มันก็ 84 ปีมาแล้ว
      Updated: 10.Jan.2019 12:18 by Linnlinn Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
198 and I can still smell the fresh paint. และฉันยังคงรู้สึกได้กลิ่นของสีเพ้นท์รูปอยู่เลย
      Updated: 10.Jan.2019 12:18 by Linnlinn Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
199 The china had never been used. ดินเหนียวที่ยังไม่ได้ถูกใช้
      Updated: 10.Jan.2019 12:18 by Linnlinn Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
200 The sheets had never been slept in. ผ้าปูที่นอนยังไม่เคยมีใครได้นอน
      Updated: 10.Jan.2019 12:18 by Linnlinn Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
Show per page |  Select All    <<Prev| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | Next>>


:: Download Subtitles ::