| 


Game.Of.Thrones.S03.E09 [En]66.98% Complete

ผู้อัพโหลดซับภาษาอังกฤษ [chutchaikp]

Please note:Select Checkbox and press the button 'Submit' at the bottom of this page for increase rating and translate subtitles.
Show per page |  Select All    <<Prev| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Next>>
No. English Subtitle Thai Subtitle
451 (sesame) Translate:
452 Your family took me in\Nand was good to me without cause. Translate:
453 (OSHA SHUSHING) Translate:
454 We'll be fine, you and me. พวกเราจะปลอดภัย
      Updated: 7.Jan.2019 20:28 by Linnlinn Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
455 The Umbers are great warriors. Even I\Nheard about them growing up. พวกอัมเบอร์เป็นนักรบที่ดี แม้ฉันจะได้ยินเกี่ยวกับวิธีการเติบโตของเขา
      Updated: 7.Jan.2019 20:28 by Linnlinn Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
456 They'll teach you how to swing a sword. พวกเขาจะสอนเจ้าวิธีเขวี้ยงดาบ
      Updated: 7.Jan.2019 20:28 by Linnlinn Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
457 I know how to swing a sword. ข้ารู้ว่าดาบเขวี้ยงยังไงน่ะ
      Updated: 7.Jan.2019 20:28 by Linnlinn Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
458 You're leaving now?\NIt's the middle of the night. ท่านจะไปแล้วหรอ กลางดึกแบบนี้เนี่ยนะ
      Updated: 7.Jan.2019 20:28 by Linnlinn Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
459 I learned to walk in darkness. ข้าเรียนรู้วิธีการเดินทางในที่มืดแล้ว
      Updated: 7.Jan.2019 20:28 by Linnlinn Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
460 Say your good-byes, little man. งั้นลาก่อน เด็กน้อย
      Updated: 7.Jan.2019 20:28 by Linnlinn Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
461 Keep this one safe. ดูแลให้เขาปลอดภัยด้วย
      Updated: 7.Jan.2019 20:28 by Linnlinn Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
462 He means the world to me. เขามีความสำคัญสำหรับข้ามากๆ
      Updated: 7.Jan.2019 20:28 by Linnlinn Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
463 (INDISTINCT CHATTERING) Translate:
464 We've been waiting a longtime. พวกข้ารอมานานมากแล้ว
      Updated: 7.Jan.2019 20:28 by Linnlinn Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
465 Haven't we? ใช่ไหมล่ะ
      Updated: 7.Jan.2019 20:28 by Linnlinn Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
466 Well, I don't know, you tell me. อืม ข้อไม่รู้หรอก เจ้าบอกข้าสิ
      Updated: 7.Jan.2019 20:28 by Linnlinn Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
467 How long does it take to sack a city? การไล่ออกจากเมืองต้องใช้เวลานานแค่ไหนนะ
      Updated: 7.Jan.2019 20:28 by Linnlinn Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
468 It was just as you said. มันก็เท่าๆที่เจ้าบอกแหละ
      Updated: 7.Jan.2019 20:28 by Linnlinn Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
469 They did not believe until it was too late. พวกเขาไม่เชื่อ จนมันสายเกินไป
      Updated: 7.Jan.2019 20:28 by Linnlinn Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
470 Their slave soldiers\Nthrew down their spears and surrendered. พวกทาสทหารโยนหอกของเขาทิ้งและยอมแพ้แล้ว
      Updated: 7.Jan.2019 20:28 by Linnlinn Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
471 And Daario Naharis? แล้ว Daario Naharis ล่ะ
      Updated: 7.Jan.2019 20:28 by Linnlinn Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
472 (FOOTSTEPS APPROACHING) Translate:
473 The city is yours, my queen. เมืองเป็นของท่านแล้ว ราชินีของข้า
      Updated: 7.Jan.2019 20:28 by Linnlinn Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
474 (PLAYING LIVELY MUSIC) Translate:
475 (GUESTS CHATTERING) Translate:
476 They're good, aren't they? พวกเขาดีไม่น้อยเลยล่ะ ว่าไหม
      Updated: 7.Jan.2019 20:28 by Linnlinn Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
477 They ought to be because they cost enough. พวกเขาควรจะเป็นแบบนั้นสิ เพราะพวกเขาแพงเลยล่ะ
      Updated: 7.Jan.2019 20:28 by Linnlinn Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
478 (LAUGHS) Translate:
479 (LAUGHING) Translate:
480 Look at the crowd there. ดูมงกุฎนั่นสิ
      Updated: 7.Jan.2019 20:28 by Linnlinn Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
481 (CATELYN LAUGHING) Translate:
482 He complained about this marriage เขาบ่นเกี่ยวกับการแต่งงานของเขา
      Updated: 7.Jan.2019 20:28 by Linnlinn Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
483 the entire ride from Riverrun, ตั้งแต่การเดินทางจาก ริเวอร์รันจนถึงนี่
      Updated: 7.Jan.2019 20:28 by Linnlinn Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
484 and now look at him. และตอนนี้ดูเขาสิ
      Updated: 7.Jan.2019 20:28 by Linnlinn Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
485 BLACKFISH: The Gods love to reward a fool. พวกพระเจ้าชอบให้รางวัลกับคนโง่เสียจริง
      Updated: 7.Jan.2019 20:28 by Linnlinn Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
486 - (CHUCKLES) Uncle.\N- What? ท่านลุง \ อะไร
      Updated: 7.Jan.2019 20:28 by Linnlinn Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
487 He's my nephew. I love him.\NAnd he's a damned fool. เขาเป็นหลานข้า ข้ารักเขา และเขาก็โง่เขลาเหลือเกิน
      Updated: 7.Jan.2019 20:28 by Linnlinn Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
488 (BOTH CHUCKLING) Translate:
489 Don't you drink, Lord Bolton? ท่านไม่ดื่มหรอ ท้่นลอร์ดโบลตัล
      Updated: 7.Jan.2019 20:28 by Linnlinn Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
490 Never do, my lady. Dulls the senses. ไม่ล่ะ ท่านหญิง มันทำให้ประสาทสัมผัสข้าช้าลง
      Updated: 7.Jan.2019 20:28 by Linnlinn Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
491 BLACKFISH: That's the point. นั่นแหละ
      Updated: 7.Jan.2019 20:28 by Linnlinn Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
492 Didn't you marry one of these Frey girls? ท่านไม่ได้แต่งงานกับ 1 ในสาวของเฟรย์หรอ
      Updated: 7.Jan.2019 20:28 by Linnlinn Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
493 Aye. Lord Walder\Nlet me choose any of his granddaughters Translate:
494 and promised me\Nthe girl's weight in silver as a dowry. Translate:
495 So I have a fat young bride. งั้น ข้าก็มีเจ้าสาวที่อ้วนและเยาว์วัยน่ะสิ
      Updated: 7.Jan.2019 20:28 by Linnlinn Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
496 (LAUGHING) Translate:
497 I hope she makes you very happy. ข้สหวังว่านางจะทำให้ท่านมีความสุขมาก
      Updated: 7.Jan.2019 20:28 by Linnlinn Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
498 Well, she's made me very rich. อืมมม นางทำให้ข้ารวยมากๆต่างหากล่ะ
      Updated: 7.Jan.2019 20:28 by Linnlinn Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
499 Pardon, my lord,\Nmy lady. I need to find a tree to piss on. ว่ายังไงนะท่านลอร์ด เดี๋ยวข้าหาต้นไม้ไปฉี่ก่อนนะ
      Updated: 7.Jan.2019 20:28 by Linnlinn Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
500 My mother's alone\Nwith Roose Bolton. I should rescue her. แม่ข้าอยู่คนเดียวกับ รูส โบลตัน ข้าควรหาทางช่วยนางออกมา
      Updated: 7.Jan.2019 20:28 by Linnlinn Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
Show per page |  Select All    <<Prev| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Next>>


:: Download Subtitles ::