| 


Shawshank Redemption (The) [En]12.02% Complete

ผู้อัพโหลดซับภาษาอังกฤษ [chutchaikp]

Please note:Select Checkbox and press the button 'Submit' at the bottom of this page for increase rating and translate subtitles.
Show per page |  Select All    <<Prev| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | Next>>
No. English Subtitle Thai Subtitle
51 Now, does that strike you as a fantastic\Ncoincidence, Mr. Dufresne, or is it just me? คุณว่ามันช่างเป็นเหตุบังเอิญที่วิเศษมั้ย
      Updated: 7.Jan.2019 1:26 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
52 (Whispers) Yes, it does. ใช่ ผมว่าอย่างนั้นแหล่ะ
      Updated: 7.Jan.2019 1:26 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
53 Yet you still maintain that you threw your gun\Ninto the river before the murders took place? แต่คุณก็ยังยืนยันว่า คุณทิ้งปืนลงในแม่น้ำ ก่อนที่การฆาตกรรมจะเกิดขึ้นรึ
      Updated: 7.Jan.2019 1:26 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
54 - That's very convenient.\N- It's the truth. สวยมากเลย /มันเป็นความจริง
      Updated: 7.Jan.2019 1:26 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
55 DA: The police dragged that river\Nfor three days, and nary a gun was found. ตร. ควานก้นแม่น้ำอยู่ 3 วัน แต่ไม่เจอปืนซักกระบอก
      Updated: 7.Jan.2019 1:26 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
56 So, there could be no comparison made\Nbetween your gun ก็เลยไม่มีทางเปรียบเทียบกระสุนจากปืนของคุณ
      Updated: 7.Jan.2019 1:26 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
57 and the bullets taken from\Nthe bloodstained corpses of the victims. กับกระสุน ที่เก็บมาจากศพโชกเลือดของเหยื่อ
      Updated: 7.Jan.2019 1:26 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
58 And that also... แล้วเรื่องนี้
      Updated: 7.Jan.2019 1:26 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
59 is very convenient. ก็ช่างสวยเสียเหลือเกินเหมือนกัน
      Updated: 7.Jan.2019 1:26 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
60 Isnt it, Mr. Dufresne? ใช่ไหม คุณดูเฟรน
      Updated: 7.Jan.2019 1:26 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
61 Since I am innocent of this crime, sir, เนื่องจากผมเป็นผู้บริสุทธิ์
      Updated: 7.Jan.2019 1:26 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
62 I find it decidedly inconvenient\Nthat the gun was never found. ผมว่ามันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ ที่ปืนนั้นหายสาบสูญไปเลย
      Updated: 7.Jan.2019 1:26 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
63 THE INK SPOTS: If I Didn't Care Translate:
64 And would I be sure that this Translate:
65 Is love beyond compare... Translate:
66 (Switches off radio) Translate:
67 DA: Ladies and gentlemen,\Nyou've heard all the evidence. ท่านทั้งหลาย คุณได้ฟังหลักฐานทั้งหมดแล้ว
      Updated: 7.Jan.2019 1:26 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
68 We have the accused at the scene of the crime. คุณรู้ข้อเท็จจริงทั้งหมดแล้ว
      Updated: 7.Jan.2019 1:26 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
69 We have footprints, tire tracks, Translate:
70 bullets strewn on the ground which bear\Nhis fingerprints, a broken bourbon bottle, Translate:
71 likewise with fingerprints. Translate:
72 And most of all, Translate:
73 we have a beautiful young woman and her lover Translate:
74 lying dead in each other's arms. Translate:
75 They had sinned. Translate:
76 But was their crime so great\Nas to merit a death sentence? Translate:
77 Now, while you think about that... Translate:
78 ..think about this. Translate:
79 A revolver holds six bullets. ปืนลูกโม่นั้น บรรจุกระสุนได้หกนัด
      Updated: 7.Jan.2019 1:26 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
80 Not eight. ไม่ใช่แปด
      Updated: 7.Jan.2019 1:26 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
81 I submit that this was not a hot-blooded\Ncrime of passion. ผมว่าคดีนี้ไม่ใช่พิศวาสฆาตกรรม
      Updated: 7.Jan.2019 1:26 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
82 That could be understood, if not condoned. ซึ่งแม้จะอภัยไม่ได้ แต่ยังพอเข้าใจได้
      Updated: 7.Jan.2019 1:26 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
83 No. This was revenge... ไม่ใช่เลย นี่เป็นเรื่องของการล้างแค้น
      Updated: 7.Jan.2019 1:26 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
84 of a much more brutal\Nand cold-blooded nature. Consider this. ทีมีความเหี้ยมโหดและเลือดเย็นกว่านั้น ลองคิดดู
      Updated: 7.Jan.2019 1:26 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
85 Four bullets per victim. 4 นัดต่อ 1 คน
      Updated: 7.Jan.2019 1:26 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
86 Not six shots fired, but eight. ไม่ใช่ยิงแค่ 6 แต่เป็น 8
      Updated: 7.Jan.2019 1:26 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
87 That means that he fired the gun empty, ซึ่งก็หมายความว่า เขากระหน่ำยิงจนลูกโม่เกลี้ยง
      Updated: 7.Jan.2019 1:26 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
88 and then stopped to reload... แล้วหยุดเพื่อบรรจุกระสนใหม่
      Updated: 7.Jan.2019 1:26 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
89 ..so that he could shoot each of them again. เพื่อจะได้ยิงแต่ละคนอีกครั้ง
      Updated: 7.Jan.2019 1:26 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
90 An extra bullet per lover. แถมพิเศษให้คู่ชู้แต่ละคน
      Updated: 7.Jan.2019 1:26 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
91 Right in the head. ตรงหัวพอดี
      Updated: 7.Jan.2019 1:26 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
92 (Both panting) Translate:
93 You strike me as a particularly icy\Nand remorseless man, Mr. Dufresne. คุณดูเฟรน ผมรู้สึกว่า คุณเป็นคนที่ช่างเลือดเย็น
      Updated: 7.Jan.2019 1:26 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
94 It chills my blood just to look at you. แค่ผมมองคุณ ผมก็หนาวเข้าไปในขั้วหัวใจแล้ว
      Updated: 7.Jan.2019 1:26 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
95 By the power vested in me\Nby the state of Maine, ด้วยอำนาจจากรัฐเมน
      Updated: 7.Jan.2019 1:26 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
96 I hereby order you to serve two life sentences,\Nback to back. ขอพิภากษาจำคุกคุณตลอดชีวิต 2 ครั้งต่อกันไป
      Updated: 7.Jan.2019 1:26 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
97 One for each of your victims. So be it. สำหรับเหยื่อคนละครั้ง นี่คือคำตัดสิน
      Updated: 7.Jan.2019 1:26 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
98 (Gavel bangs) Translate:
99 Sit. นั่ง
      Updated: 7.Jan.2019 1:26 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
100 We see by your file\Nyou've served 20 years of a life sentence. นายรับนักโทษจำคุกตลอดชีวิตมา 20 ปีแล้วใช่มั้ย
      Updated: 7.Jan.2019 1:26 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
Show per page |  Select All    <<Prev| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | Next>>


:: Download Subtitles ::