| 


Shingeki no Kyojin s3 [En]28.57% Complete

ผู้อัพโหลดซับภาษาอังกฤษ [tone3087]

Please note:Select Checkbox and press the button 'Submit' at the bottom of this page for increase rating and translate subtitles.
Show per page |  Select All    <<Prev| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Next>>
No. English Subtitle Thai Subtitle
51 Plus, Eren's ass is hanging out. รวมทั้งก้นของเอเรนก็โผล่ออกมาอยู่ด้านนอก
      Updated: 26.Dec.2018 19:24 by tone3087 Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
52 I can see that! เห็นอยู่น่า!
      Updated: 26.Dec.2018 19:24 by tone3087 Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
53 Eren! Can you still move?! เอเรน! ยังเคลื่อนไหวได้อยู่หรือเปล่า!
      Updated: 26.Dec.2018 19:24 by tone3087 Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
54 Give us a signal or something! ส่งสัญญาอะไรบอกกันบ้าง!
      Updated: 26.Dec.2018 19:24 by tone3087 Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
55 Eren! เอเรน!
      Updated: 26.Dec.2018 19:24 by tone3087 Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
56 Mikasa! มิคาสะ!
      Updated: 26.Dec.2018 19:24 by tone3087 Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
57 Hey... That gloomy brat is \Nacting on her own again. เห้ย... แม่หนูหน้าเศร้านั่นทำตามอำเภอใจอีกแล้ว
      Updated: 26.Dec.2018 19:24 by tone3087 Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
58 Time to think up a punishment? ถึงเวลาที่จะต้องพิจราณาเรื่องบทลงโทษสักหน่อย
      Updated: 26.Dec.2018 19:24 by tone3087 Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
59 No, there's no signal... We're done here! ไม่ล่ะ ไม่มีสัญญาณบ่งบอกเลย... จบแล้วล่ะตรงนี้!
      Updated: 26.Dec.2018 19:24 by tone3087 Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
60 Eren! เอเรน!
      Updated: 26.Dec.2018 19:24 by tone3087 Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
61 Hot! Hot damn, you are hot! ร้อน! เธอนี่ร้อนสุดๆ!
      Updated: 26.Dec.2018 19:24 by tone3087 Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
62 Hange, wait! Eren is bleeding! ฮันจิซัง คอยเดี๋ยวค่ะ! เอเรนกำลังเลือดออก!
      Updated: 26.Dec.2018 19:24 by tone3087 Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
63 Whoa! Check it out, Moblit! อ้า! ดูนี่ซิ โมบริท!
      Updated: 26.Dec.2018 19:24 by tone3087 Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
64 Eren's face! Hurry up and sketch it! หน้าของเอเรน! เร็วๆเข้ารีบๆสเก็ตเอาไว้!
      Updated: 26.Dec.2018 19:24 by tone3087 Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
65 Section Commander!\NAre you lacking in human compassion?! ผู้บัญชาการหน่วย!\Nทำไมถึงขาดความเห็นอกเห็นใจแบบนี้ครับ!
      Updated: 26.Dec.2018 19:24 by tone3087 Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
66 Sorry, I got carried away... ขอโทษด้วยนะ พอดีตื่นเต้นเกินไปหน่อย...
      Updated: 26.Dec.2018 19:24 by tone3087 Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
67 Looks like we've got a long road ahead... ดูเหมือนหนทางจะยังอีกยาวไกลสินะ...
      Updated: 26.Dec.2018 19:24 by tone3087 Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
68 ...before we can use the Titan\Nhardening ability to seal the wall. ก่อนที่จะใช้ความแข็งของไททันเพื่อทำการผนึกกำแพง
      Updated: 26.Dec.2018 19:24 by tone3087 Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
69 Yes... I knew we'd be grasping \Nat straws from the start. ครับ...รู้เลยว่านี่มันเป็นอะไรที่เผ้อฝันตั้งแต่ที่เริ่มกัน
      Updated: 26.Dec.2018 19:24 by tone3087 Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
70 Strategically, it's not a bad plan. การใช้กลยุทธ์ก็ไม่ใช่แผนการที่เลวหรอก
      Updated: 26.Dec.2018 19:24 by tone3087 Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
71 Instead of lugging tons of supplies,\Nall we need is to get Eren there. แทนที่จะต้องใช้ของเป็นจำนวนมาก\Nทั้งหมดที่ต้องใช้ก็แค่เอเรนคนเดียว
      Updated: 26.Dec.2018 19:24 by tone3087 Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
72 Whether or not we're grasping at straws...\Nall depends on Eren. ม่ว่าจะเป็นการเผ้อฝันหรือไม่..ทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับเอเรน
      Updated: 26.Dec.2018 19:24 by tone3087 Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
73 Experiment's over! All \Ntroops, disperse at once! การทดลองจบลงแล้ว! \Nทหารทุกนาย แยกย้ายได้!
      Updated: 26.Dec.2018 19:24 by tone3087 Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
74 Roger! รับทราบ!
      Updated: 26.Dec.2018 19:24 by tone3087 Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
75 Make sure there's no witnesses! ให้แน่ใจด้วยว่าจะไม่มีใครมาเห็น!
      Updated: 26.Dec.2018 19:24 by tone3087 Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
76 Yes, sir! ครับ!
      Updated: 26.Dec.2018 19:24 by tone3087 Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
77 You ride in the same wagon as Eren. เธอไปนั่งรถม้าคันเดียวกับเอเรน
      Updated: 26.Dec.2018 19:24 by tone3087 Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
78 I'm headed for Trost District \Nwith Hange's group. ฉันจะไปเขตโทรอสกับพวกฮันจิ
      Updated: 26.Dec.2018 19:24 by tone3087 Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
79 Okay. ค่ะ
      Updated: 26.Dec.2018 19:24 by tone3087 Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
80 You must find her at once. ไม่ว่ายังไงก็ต้องหาตัวเธอให้เจอ
      Updated: 26.Dec.2018 19:24 by tone3087 Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
81 Only she... She may know the truths\Nwhich even we cannot perceive. มีแค่เธอเท่านั้น... เธออาจจะรู้ความจริงที่แม้กระทั่งพวกเราก็ไม่สามารถล่วงรู้ได้
      Updated: 26.Dec.2018 19:24 by tone3087 Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
82 "Trost District" "เขตโทรอส"
      Updated: 26.Dec.2018 19:24 by tone3087 Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
83 I see... Another failure, then. งั้นเหรอ...ครั้งนี้ก็ล้มเหลวอีกแล้วเหรอ
      Updated: 26.Dec.2018 19:24 by tone3087 Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
84 If the plan would have worked out, we could have\Nplugged the hole in Shiganshina District in less than a day. ถ้าหากที่ทำตามแผนนั้นได้ผลก็จะสามารถ\Nอุดรูที่เขตชิกันชินะได้ภายในวันเดียว
      Updated: 26.Dec.2018 19:24 by tone3087 Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
85 It's because we lack information. นั่นก็เพราะว่ายังมีข้อมูลไม่มากพอ
      Updated: 26.Dec.2018 19:24 by tone3087 Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
86 Might be a different story if there was\Na book about the hardening ability. คงจะเป็นอีกเรื่องเลยถ้าหากมี\Nหนังสือเกี่ยวกับเรื่องความแข็ง
      Updated: 26.Dec.2018 19:24 by tone3087 Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
87 But we have Christa. No, Historia Reiss... แต่ว่าพวกเราน่ะมี คริสต้า ไม่ซิ ฮิสทอเรีย เรส...
      Updated: 26.Dec.2018 19:24 by tone3087 Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
88 Maybe we learn about the wall through her? บางทีอาจจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับกำแพงจากตัวเธอได้
      Updated: 26.Dec.2018 19:24 by tone3087 Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
89 I read the entire report \Nabout her upbringing. อ่านรายงานทั้งหมดที่เธอเอามาให้แล้ว
      Updated: 26.Dec.2018 19:24 by tone3087 Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
90 She's the illegitimate daughter of Lord Reiss,\Nand it's by no means a happy story. เธอเป็นลูกนอกสมรสของท่านขุนนางเรส \Nซึ่งมันไม่ใช่เรื่องราวอะไรที่น่าอภิรมย์
      Updated: 26.Dec.2018 19:24 by tone3087 Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
91 But the real mystery here... is why a mere\Nregional lord would know the secrets of the wall. แต่ว่าปริศนาที่แท้จริงที่อยู่ตรงนี้คือ...\Nทำไมถึงมีแค่ขุนนางเฉพาะเขตที่รู้เรื่องความลับของกำแพง
      Updated: 26.Dec.2018 19:24 by tone3087 Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
92 Eren! เอเรน!
      Updated: 26.Dec.2018 19:24 by tone3087 Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
93 You should still be in bed! ยังลุกออกจากเตียงไม่ได้นะ!
      Updated: 26.Dec.2018 19:24 by tone3087 Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
94 I'm fine. I already slept a whole day. หายดีแล้วล่ะ หลับมาทั้งวันแล้ว
      Updated: 26.Dec.2018 19:24 by tone3087 Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
95 Besides, it's my fault the strategy\Nfor retaking Wall Maria got shelved. อีกอย่างมันก็เป็นความผิดของฉันด้วย\Nที่ทำให้แผนการฟื้นฟูกำแพงมาเรียต้องล่าช้า
      Updated: 26.Dec.2018 19:24 by tone3087 Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
96 It's not your fault. ไม่ใช่ความผิดของเอเรนหรอก
      Updated: 26.Dec.2018 19:24 by tone3087 Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
97 So don't worry about it. ไม่ต้องไปคิดมาก
      Updated: 26.Dec.2018 19:24 by tone3087 Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
98 All I care about... is getting\Na chance to fight that Beast Titan. ทั้งหมดที่ฉันสนก็คือ... หาโอกาสที่จะได้สู้กับไททันสัตว์ป่านั่น
      Updated: 26.Dec.2018 19:24 by tone3087 Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
99 Whatever that damn ape is, \NI'll never forgive it. ไม่ว่าจะเป็นลิงบ้าแบบไหน \Nก็ไม่มีทางลืมได้ลงเด็ดขาด
      Updated: 26.Dec.2018 19:24 by tone3087 Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
100 It's about time to switch lookouts. ใกล้ได้เวลาสลับเวรยามแล้ว
      Updated: 26.Dec.2018 19:24 by tone3087 Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
Show per page |  Select All    <<Prev| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Next>>


:: Download Subtitles ::