| 


How to train your dragon 1 [En]95.86% Complete

ผู้อัพโหลดซับภาษาอังกฤษ [chutchaikp]

Please note:Select Checkbox and press the button 'Submit' at the bottom of this page for increase rating and translate subtitles.
Show per page |  Select All    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Next>>
No. English Subtitle Thai Subtitle
1 This is Berk. ที่นี่คือเบิ๊ร์ค
      Updated: 15.Nov.2018 15:50 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
2 It's twelve days north of hopeless and a\Nfew degrees south of freezing to death. เหนือจุดสิ้นหวัง 12 วันก่อนถึงจุดแข็งตายซัก 2-3 องศา
      Updated: 15.Nov.2018 15:50 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
3 It's located solidly\Non the meridian of misery. ตรึงอยู่ ณ พิกัดเส้นแวงวังวนอันทนทุกข์
      Updated: 15.Nov.2018 15:50 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
4 My village. In a word, sturdy. หมูบ้านข้า สรุปสั้นๆ ปักหลัก
      Updated: 15.Nov.2018 15:50 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
5 It's been here for seven generations,\Nbut every single building is new. อยู่ที่นี่มา 7 ชั่วอายุคน แต่บ้านเรือนทุกหลังใหม่เอี่ยม
      Updated: 15.Nov.2018 15:50 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
6 We have fishing, hunting\Nand a charming view of the sunsets. ในน้ำมีปลา ในป่ามีสัตว์ ทิวทัศน์อัสดงช่างงามแท้
      Updated: 15.Nov.2018 15:50 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
7 The only problems are the pests. ติดแค่ปัญหาสัตว์รบกวน
      Updated: 15.Nov.2018 15:50 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
8 You see, most places\Nhave mice or mosquitoes. ที่อื่นส่วนใหญ่เขาจะเจอหนูหรือไม่ก็ยุง
      Updated: 15.Nov.2018 15:50 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
9 We have... แต่เราเจอ
      Updated: 15.Nov.2018 15:50 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
10 ...dragons. มังกร
      Updated: 15.Nov.2018 15:50 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
11 Most people would leave. Not us. เป็นคนอื่นคงย้ายหนี แต่เราไม่
      Updated: 15.Nov.2018 15:50 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
12 We're Vikings.\NWe have stubbornness issues. เราคือไวกิ้ง เป็นโรคจิตหัวแข็งแต่กำเนิด
      Updated: 15.Nov.2018 15:50 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
13 My name is Hiccup. ข้าชื่อฮิกคัพ
      Updated: 15.Nov.2018 15:50 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
14 Great name, I know.\NBut it's not the worst. รู้ว่าแปลว่าสะอึก แต่ชื่อยี้กว่านี้ยังมี
      Updated: 15.Nov.2018 15:50 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
15 Parents believe a hideous name\Nwill frighten off gnomes and trolls. พ่อแม่เชื่อว่าชื่อชวนยี้ ทำให้ภูติผีกับโทรล์กลัว
      Updated: 15.Nov.2018 15:50 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
16 Like our charming Viking demeanor\Nwouldn't do that. ยังกะหน้าตาท่าทางยังไม่เป็นอาวุธพอ
      Updated: 15.Nov.2018 15:50 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
17 Morning! หวัดดี
      Updated: 15.Nov.2018 15:50 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
18 - What are you doing here?!\N- Get inside! นี่มาทำอะไร / กลับเข้าบ้าน
      Updated: 15.Nov.2018 15:50 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
19 - What are you doing out?!\N- Get back inside! ออกมาทำอะไร กลับเข้าไป
      Updated: 15.Nov.2018 15:50 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
20 Hiccup! What is he doing?\NWhat are you doing out?! Get inside! ฮิคคัพ เขาทำอะไร เจ้าออกมาทำไม กลับเข้าไป
      Updated: 15.Nov.2018 15:50 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
21 That's Stoick the Vast,\Nchief of the tribe. นั่นคือสโต๊ยค์ไอ้ยยังษ์ใหญ่ หัวหน้าเผ่า
      Updated: 15.Nov.2018 15:50 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
22 When he was a baby, he popped\Na dragon's head clean off its shoulders. ว่ากันว่าเขาได้กุดหัวมังกรซะเหี้ยนได้ตั้งแต่ยังแบเบาะ
      Updated: 15.Nov.2018 15:50 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
23 Do I believe it? Yes, I do. ถามว่าเชื่อไหม เชื่อสนิท
      Updated: 15.Nov.2018 15:50 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
24 What have we got? พันธุ์ไหนบ้าง
      Updated: 15.Nov.2018 15:50 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
25 Gronckles. Nadders. Zipplebacks.\NHoark saw a Monstrous Nightmare. แหนมคึก เพลิงเมฆา ซิปสองหัว พญาเพิ่งพิฆาต
      Updated: 15.Nov.2018 15:50 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
26 - Any Night Furies?\N- None so far. เพลิงนิลล่ะ ตอนนี้ยังไม่เห็น
      Updated: 15.Nov.2018 15:50 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
27 Good. ดี
      Updated: 15.Nov.2018 15:50 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
28 Hoist the torches! ตั้งเสากระโดงไฟ
      Updated: 15.Nov.2018 15:50 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
29 Nice of you to join the party!\NI thought you'd been carried off! ดีจังออกไปเป็นตัวถ่วง นึกว่าโดนโฉบไปแล้ว
      Updated: 15.Nov.2018 15:50 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
30 Who, me? No, come on,\NI'm way too muscular for their taste. ใคร ข้าเหรือ บ้าน่า ล่ำบึ้กอย่างข้า มังกรไม่ชอบหรอก
      Updated: 15.Nov.2018 15:50 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
31 They wouldn't know\Nwhat to do with all this. มันไม่รู้จะจัดการยังไงกับก้ามปู ยังเงี้ย
      Updated: 15.Nov.2018 15:50 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
32 They need toothpicks, don't they? มันกลัวขี้ก้างติดฟันน่ะสิ
      Updated: 15.Nov.2018 15:50 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
33 The meathead with attitude\Nand interchangeable hands is Gobber. ตาบ้องตื้นขี้เตะ กับมือแสนกลนี่คือก๊อบเบอร์
      Updated: 15.Nov.2018 15:50 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
34 I've been his apprentice\Nsince I was little. Well, littler. ข้าเป็นศิษย์เขา คั้งแต่ยังตัวกระจิ๊ด กระจิ๊ดกว่านี้น่ะ
      Updated: 15.Nov.2018 15:50 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
35 Move to the lower defenses.\NWe'll counterattack with the catapults. เคลื่อนลงแนวรับด้านล่าง เราจะยิงคานดีดถล่มมัน
      Updated: 15.Nov.2018 15:50 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
36 Hurry! เร็วเข้า
      Updated: 15.Nov.2018 15:50 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
37 See? Old village,\Nlots and lots of new houses. นี่ไง หมู่บ้านเก่าแก่ ถึงได้มีแต่บ้านหลังใหม่เอี่ยม
      Updated: 15.Nov.2018 15:50 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
38 Fire! ไฟไหม้
      Updated: 15.Nov.2018 15:50 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
39 Let's go! ไปดับเร็ว
      Updated: 15.Nov.2018 15:50 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
40 That's Fishlegs, Snotlout, the twins:\NRuffnut and Tuffnut... นั่นฟิชเล้ก สน็อทเล้าท์ คู่แฝด รัฟฟ์นัทกับทัฟฟ์นัท
      Updated: 15.Nov.2018 15:50 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
41 ...and... และก็
      Updated: 15.Nov.2018 15:50 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
42 ...Astrid. แอสทริด
      Updated: 15.Nov.2018 15:50 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
43 Theirjob is so much cooler. หน้าที่พวกเขาเท่กว่าข้าเยอะ
      Updated: 15.Nov.2018 15:50 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
44 Come on. Let me out, please.\NI need to make my mark. ให้ข้าออกไปเถอะ ข้าต้องแจ้งเกิดให้ได้
      Updated: 15.Nov.2018 15:50 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
45 You've made plenty of marks,\Nall in the wrong places. เจ้าแจ้งเกิดหลายทีแล้ว แต่เป็นเกิดเรื่องทั้งนั้น
      Updated: 15.Nov.2018 15:50 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
46 Please, two minutes. I'll kill a dragon. น่า สองนาที ถ้าฆ่ามังกรได้
      Updated: 15.Nov.2018 15:50 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
47 My life will get infinitely better.\NI might even get a date. ชีวิตข้ารุ่งแน่ ดีไม่ดีได้กิ๊ก
      Updated: 15.Nov.2018 15:50 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
48 You can't lift a hammer.\NYou can't swing an axe. เจ้ายกค้อน เหวี่ยงขวานไม่ไหว
      Updated: 15.Nov.2018 15:50 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
49 You can't even throw one of these! เขวี้ยงนี่ไม่ไปด้วยซ้ำ
      Updated: 15.Nov.2018 15:50 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
50 OK, fine,\Nbut this will throw it for me. ก็ใช่ แต่ข้าใช้ไอ้นี่ยิงแทนไง
      Updated: 15.Nov.2018 15:50 by chutchaikp Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
Show per page |  Select All    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Next>>


:: Download Subtitles ::