| 


Mayans.M.C.S01E08.720p_Yellow [En]100% Complete

ผู้อัพโหลดซับภาษาอังกฤษ [Artcher]

Please note:Select Checkbox and press the button 'Submit' at the bottom of this page for increase rating and translate subtitles.
Show per page |  Select All    | 1 | 2 | Next>>
No. English Subtitle Thai Subtitle
1 Fargive me father... ขอคุณพ่อโปรดให้อภัย...
      Updated: 26.Oct.2018 9:16 by hiakungfu Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
2 ...for I have sinned. ...สำหรับบาปของลูกด้วย
      Updated: 26.Oct.2018 9:16 by hiakungfu Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
3 Tell me your sins. ny son. เชิญสารภาพบาปของลูกได้
      Updated: 26.Oct.2018 9:16 by hiakungfu Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
4 You already know what\Nthey are, Rodrigo. คุณก็รู้อยู่แล้วนี่\Nโรดริโก้
      Updated: 26.Oct.2018 9:16 by hiakungfu Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
5 I heard about Isabel... ผมเพิ่งรู้เรื่องของอิสซาเบล...
      Updated: 26.Oct.2018 9:16 by hiakungfu Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
6 Marisol. มาริซอล
      Updated: 26.Oct.2018 9:16 by hiakungfu Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
7 Awful. มันเลวร้ายมาก
      Updated: 26.Oct.2018 9:16 by hiakungfu Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
8 So sorry. เสียใจด้วยนะ
      Updated: 26.Oct.2018 9:16 by hiakungfu Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
9 Two sons. yes? ลูกชายสองคนใช่มั้ย?
      Updated: 26.Oct.2018 9:16 by hiakungfu Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
10 You seem unsettled,\Nmy friend... เหมือนคุณจะมีอะไรในใจนะ\Nเพื่อน...
      Updated: 26.Oct.2018 9:16 by hiakungfu Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
11 Your confession didn't\Nreveal much การสารภาพบาปของคุณ\Nไม่ค่อยบอกอะไรเท่าไหร่
      Updated: 26.Oct.2018 9:16 by hiakungfu Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
12 Not here for absolution. ไม่ได้มาเพื่อชำระบาปหรอก
      Updated: 26.Oct.2018 9:16 by hiakungfu Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
13 I haven't earned it. ผมไม่ได้เคยได้รับการให้อภัยอยู่ดี
      Updated: 26.Oct.2018 9:16 by hiakungfu Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
14 I'm here to pay a debt. แต่ผมมาที่นี่เพื่อจ่ายหนี้\Nที่ค้างกันอยู่
      Updated: 26.Oct.2018 9:16 by hiakungfu Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
15 He decided to get out after\NI did. เค้าตัดสินใจหนี\Nหลังจากที่ผมชิงหนีไปก่อน
      Updated: 26.Oct.2018 9:16 by hiakungfu Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
16 You helped him. แล้วคุณก็ช่วยเค้า
      Updated: 26.Oct.2018 9:16 by hiakungfu Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
17 Jose Galindo had taken\Ncontrol of Sonora. โฮเซ่ กาลินโด้ ควบคุมโซโรน่าเอาไว้หมด
      Updated: 26.Oct.2018 9:16 by hiakungfu Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
18 Pedro got greedy. เปรโดน่ะโลภมาก
      Updated: 26.Oct.2018 9:16 by hiakungfu Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
19 Pissed off the cartel. ทำให้พวกพ่อค้ายาโกรธมาก
      Updated: 26.Oct.2018 9:16 by hiakungfu Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
20 I barely got him out... ผมเกือบจะช่วยเค้า\Nหนีออกมาไม่ได้ด้วยซ้ำ
      Updated: 26.Oct.2018 9:16 by hiakungfu Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
21 Galindo found him \Na few years later. กาลินโด้หาเค้าเจอ\Nสองสามปีต่อมา
      Updated: 26.Oct.2018 9:16 by hiakungfu Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
22 Slaughtered him... แล้วสับเค้าเป็นชิ้นๆ...
      Updated: 26.Oct.2018 9:16 by hiakungfu Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
23 His wife, his son. พร้อมๆกับ\Nเมียและลูกของเค้า
      Updated: 26.Oct.2018 9:16 by hiakungfu Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
24 While his daughter hid. ในขณะที่ลูกสาวของเค้า\Nซ่อนตัวอยู่
      Updated: 26.Oct.2018 9:16 by hiakungfu Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
25 And watched. แล้วก็เห็นต่อหน้าต่อตา
      Updated: 26.Oct.2018 9:16 by hiakungfu Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
26 Luisa Espina paid me a visit. ลุยซ่า เอสปีน่า มาหาผม
      Updated: 26.Oct.2018 9:16 by hiakungfu Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
27 Thought I was the one who \Nsold out her father. เธอเข้าใจว่า \Nผมเป็นคนขายพ่อของเธอ
      Updated: 26.Oct.2018 9:16 by hiakungfu Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
28 You might know her as... คุณน่าจะรู้จักเธอในชื่อ...
      Updated: 26.Oct.2018 9:16 by hiakungfu Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
29 Adelita. อเดลิต้า
      Updated: 26.Oct.2018 9:16 by hiakungfu Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
30 What debt are you here\Nto settle? แล้วคุณมาที่นี่เพื่อ\Nจ่ายหนี้อะไร?
      Updated: 26.Oct.2018 9:16 by hiakungfu Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
31 She'll come for you. เธอจะมาหาคุณ
      Updated: 26.Oct.2018 9:16 by hiakungfu Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
32 Alert your security. บอกพวก รปภ. ให้เฝ้าระวัง
      Updated: 26.Oct.2018 9:16 by hiakungfu Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
33 Protect yourself. ป้องกันตัวเองซะ
      Updated: 26.Oct.2018 9:16 by hiakungfu Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
34 Or she'll kill you ไม่งั้นเธอจะฆ่าคุณแน่
      Updated: 26.Oct.2018 9:16 by hiakungfu Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
35 Pedro...myself... เปรโดร... แล้วก็ผมน่ะ...
      Updated: 26.Oct.2018 9:16 by hiakungfu Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
36 Our friendship meant\Nsomething. ความเป็นเพื่อนของเราทั้งสองคน\Nมีความสำคัญ
      Updated: 26.Oct.2018 9:16 by hiakungfu Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
37 We would have never\Nbetrayed you. เราจะไม่มีวันทรยศคุณแน่
      Updated: 26.Oct.2018 9:16 by hiakungfu Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
38 Thank you... ขอบคุณนะ...
      Updated: 26.Oct.2018 9:16 by hiakungfu Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
39 ...for helping me get out. ...ที่เคยช่วยผมออกมา
      Updated: 26.Oct.2018 9:16 by hiakungfu Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
40 You saved my life... คุณช่วยชีวิตผมเอาไว้...
      Updated: 26.Oct.2018 9:16 by hiakungfu Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
41 Now, we're even. ตอนนี้ ก็ถือว่าเราเสมอกันแล้ว
      Updated: 26.Oct.2018 9:16 by hiakungfu Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
42 I'll check in later. ชั้นจะเข้าไปรายงานตัวหลังจากนี้ค่ะ
      Updated: 26.Oct.2018 9:59 by hiakungfu Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
43 Your managing director? เจ้านายคุณเหรอ?
      Updated: 26.Oct.2018 9:59 by hiakungfu Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
44 Getting a little restless at \Nthe National Palace. ที่ National Palace (ที่ทำงาน Feds ของเม็กซิโก)\Nเราไม่ค่อยได้พักกันหรอก
      Updated: 26.Oct.2018 9:59 by hiakungfu Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
45 Protect our blood. ปกป้องพี่น้องของเรา
      Updated: 26.Oct.2018 9:36 by hiakungfu Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
46 This was a very difficult dicision นี่เป็นการตัดสินใจ\Nที่ยากมากเลยนะ
      Updated: 26.Oct.2018 10:15 by hiakungfu Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
47 You did the right thing coming\Nto us, Your Eminence. ท่านทำถูกแล้วที่บอกเรื่องนี้แก่เราครับ\Nท่าน Eminence (ผู้สูงศักดิ์)
      Updated: 26.Oct.2018 10:15 by hiakungfu Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
48 I hope so. ผมหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะ
      Updated: 26.Oct.2018 10:15 by hiakungfu Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
49 I just know these vigilantes\Nare very dangerous. ผมเพิ่งจะรู้ตัวว่า\Nกลุ่มคนพวกนี้อันตรายมาก
      Updated: 26.Oct.2018 10:15 by hiakungfu Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
50 And you blieve you can\Nflush out this Adelita. แล้วท่านเชื่อว่าท่านสามารถ\Nทำให้อเดลิต้าออกมาจากรัง
      Updated: 26.Oct.2018 10:15 by hiakungfu Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
Show per page |  Select All    | 1 | 2 | Next>>


:: Download Subtitles ::