| 


what [En]99.24% Complete

ซับไตเติ้ลนี้กำหนดให้จำกัดผู้แปล
ขอสิทธิการแปล PM
รายชื่อผู้มีสิทธิแปล [linecrazy, Bitchessxx, Dean_Pongsathon]
ผู้อัพโหลดซับภาษาอังกฤษ [linecrazy]

Please note:Select Checkbox and press the button 'Submit' at the bottom of this page for increase rating and translate subtitles.
Show per page |  Select All    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Next>>
No. English Subtitle Thai Subtitle
1 My neighbor Kenny and his\Ngirlfriend go all the time. เพื่อนบ้านผม เคนนี่ และแฟนเขา\Nไปด้วยกันบ่อยมาก
      Updated: 13.Mar.2018 15:28 by linecrazy Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 The rides were actually fun,\NClaire, เครื่องเล่นมันสนุกมากเลยนะแคลร์
      Updated: 13.Mar.2018 15:28 by linecrazy Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 even though they hurl you\Nthrough the air very quickly ถึงมันจะเหวี่ยงคุณขึ้นไป\Nในอากาศเร็วมากๆ
      Updated: 13.Mar.2018 15:28 by linecrazy Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 without a proper\Nthree-point seat belt. โดยไม่มีเข็มขัดนิรภัย\Nคาดสามจุดอย่างที่ควรเป็น
      Updated: 13.Mar.2018 15:28 by linecrazy Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 It was worth\Nthe $300 I spent. ผมจ่ายไปตั้งสามร้อยเหรียญ
      Updated: 13.Mar.2018 15:28 by linecrazy Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 What kind of carnival will\Ncost you that much money? เทศกาลอะไร ทำไมมันแพงขนาดนั้น
      Updated: 13.Mar.2018 15:28 by linecrazy Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7 It was not\Njust the carnival. มันไม่ใช่งานเทศกาลหรอก
      Updated: 13.Mar.2018 15:28 by linecrazy Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 Kenny's girlfriend wanted to\Ngo to see a movie afterwards, แฟนของเคนนี่อยากไปดูหนังต่อ\Nหลังจากเล่นเสร็จ
      Updated: 13.Mar.2018 15:28 by linecrazy Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 but I just got\Nthe second edition แต่ผมเพิ่งได้หนังสือที่พิมพ์ครั้งที่2
      Updated: 13.Mar.2018 15:28 by linecrazy Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 of Chaikof's\N{\i1}Atlas of Vascular Therapy{\i0} ของไชคอฟเกี่ยวกับ\Nการรักษาหลอดเลือด
      Updated: 13.Mar.2018 15:28 by linecrazy Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11 so decided not to go. ก็เลยตัดสินใจไม่ไป
      Updated: 13.Mar.2018 15:28 by linecrazy Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12 And you paid\Nfor everyone? แล้วนายจ่ายคนเดียวเลยเหรอ
      Updated: 13.Mar.2018 16:01 by linecrazy Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13 I had to.\NI lost the bet. ใช่เลย\Nเพราะผมแพ้พนัน
      Updated: 13.Mar.2018 16:01 by linecrazy Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14 Rounds will have to wait.\NWe have a consult come up. ออกตรวจเช้านี้คงต้องพักไว้ก่อน\Nเรามีเคสใหม่เข้ามา
      Updated: 13.Mar.2018 16:01 by linecrazy Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 Hunter Denoble, 38. ฮันเตอร์ ดีโนเบิ้ล\Nอายุ 38
      Updated: 13.Mar.2018 16:01 by linecrazy Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16 Came into the E.R. this morning\Ncomplaining of severe neck pain. มาที่ห้องฉุกเฉินเมื่อเช้า\Nด้วยอาการปวดคออย่างรุนแรง
      Updated: 13.Mar.2018 16:01 by linecrazy Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17 X-rays\Nshow anterolisthesis. จากผลเอ็กซเรย์พบว่า\Nกระดูกข้อบนเคลื่อนไปด้านหน้า
      Updated: 13.Mar.2018 16:01 by linecrazy Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18 A herniated disc. Thirty-eight a\Nlittle young for that, isn't it? หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท\Nอายุ38เอง ไม่น่าจะเป็นได้นะ
      Updated: 13.Mar.2018 16:01 by linecrazy Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19 Unless there's a history\Nof spinal trauma. ถ้าเขาไม่มีประวัติ\Nบาดเจ็บที่สันหลังมาก่อน
      Updated: 13.Mar.2018 16:01 by linecrazy Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20 There is. แต่เขามีนะสิ
      Updated: 13.Mar.2018 16:01 by linecrazy Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21 Hunter fractured seven\Nvertebrae in his neck and back ฮันเตอร์เคยมีอาการ\Nกระดูกคอและหลังร้าว
      Updated: 13.Mar.2018 16:01 by linecrazy Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22 in a motorcycle accident\N10 years ago. เพราะอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์เมื่อ10ปีก่อน
      Updated: 13.Mar.2018 16:01 by linecrazy Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23 He was one of\Nmy first patients. เขาเป็นหนึ่งในคนไข้แรกๆของผมเลย
      Updated: 13.Mar.2018 16:01 by linecrazy Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24 Suffered complete paralysis\Nfrom the chest down. มีอาการอัมพฤกษ์ตั้งแต่อกลงไป
      Updated: 13.Mar.2018 16:01 by linecrazy Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 ...a few months back,\Njust gnawing pain. ช่วง2-3เดือนนี้\Nมันมีอาการปวดเหมือนถูกแทะ
      Updated: 13.Mar.2018 16:01 by linecrazy Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26 Ibuprofen usually\Ntook the edge off. ปกติไอบูโพรเฟนก็ช่วยได้
      Updated: 13.Mar.2018 16:01 by linecrazy Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27 Every day? ทุกวันไหมครับ
      Updated: 13.Mar.2018 16:01 by linecrazy Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28 Uh, yeah, give or take. ใช่ครับ ประมาณนั้น
      Updated: 13.Mar.2018 16:01 by linecrazy Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29 - It's not that bad.\N- Last night things changed. มันก็ไม่เลวร้ายเท่าไหร่นะ\Nแต่เมื่อคืนมันไม่ใช่ค่ะ
      Updated: 13.Mar.2018 16:01 by linecrazy Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30 He couldn't move\Nhis neck at all, เขาไม่สามารถเคลื่อนไหวคอได้เลย
      Updated: 13.Mar.2018 16:01 by linecrazy Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31 and the pain medicine\Nhad no effect. และยาแก้ปวดก็ไม่ช่วยอะไร
      Updated: 13.Mar.2018 16:01 by linecrazy Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32 So, he wanted to tough it out,\Nbut I dragged him in here. เขาบอกไม่เป็นไร ทนๆเอา\Nแต่ฉันลากเขามาที่นี่
      Updated: 13.Mar.2018 16:17 by linecrazy Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33 Yeah, it sounds like you. นั่นล่ะ นิสัยคุณเลย
      Updated: 13.Mar.2018 16:17 by linecrazy Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34 - (HUNTER CHUCKLES)\N- Feel that? รู้สึกไหมครับ
      Updated: 13.Mar.2018 16:17 by linecrazy Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35 Yeah. ครับ
      Updated: 13.Mar.2018 16:17 by linecrazy Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36 - And that?\N- Mmm-hmm. แล้วตรงนี้ล่ะ\Nครับ
      Updated: 13.Mar.2018 16:17 by linecrazy Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37 I made partner\Nat the firm. ผมเป็นหุ้นส่วนในบริษัท
      Updated: 13.Mar.2018 16:17 by linecrazy Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38 I don't like\Nto call in sick. ก็เลยไม่อยากจะขอลาป่วย
      Updated: 13.Mar.2018 16:17 by linecrazy Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39 And let's face it, I've spent enough nights\Nin hospital rooms for five lifetimes. เอาจริงๆเลยนะ ผมอยู่โรงพยาบาลมาเกือบค่อนชีวิต
      Updated: 13.Mar.2018 16:30 by linecrazy Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40 Can't argue with that.\NSqueeze my hands. เถียงไม่ออกเลยครับ\Nลองบีบมือผมหน่อยครับ
      Updated: 13.Mar.2018 16:30 by linecrazy Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41 You have any tingling\Nor weakness in your arms? เคยมีอาการแขนชา\Nหรืออ่อนแรงไหมครับ
      Updated: 13.Mar.2018 16:30 by linecrazy Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42 No. ไม่มีนะ
      Updated: 13.Mar.2018 16:30 by linecrazy Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43 The plain films showed what\Nlooked like a herniated disc. จากเอ็กซเรย์ ดูเหมือนจะเป็น\Nหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท
      Updated: 13.Mar.2018 16:30 by linecrazy Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44 Which would mean...? ซึ่งหมายถึง...
      Updated: 13.Mar.2018 16:17 by linecrazy Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45 Artificial\Ndisc replacement. ต้องเปลี่ยนหมอนรองกระดูกเทียมมาแทน
      Updated: 13.Mar.2018 16:37 by linecrazy Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46 Day procedure, he'd be out\Nby the morning at the latest. ใช้เวลาไม่นาน ช้าสุด\Nพรุ่งนี้เช้าเขาก็กลับได้
      Updated: 13.Mar.2018 16:37 by linecrazy Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47 You married him? คุณแต่งงานกับเขาหรือยังครับ
      Updated: 13.Mar.2018 16:37 by linecrazy Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48 Yes, three years ago in Cancun.\NIt was lovely. ค่ะ สามปีแล้วที่แคนคูน\Nมันน่ารักมาก
      Updated: 13.Mar.2018 16:37 by linecrazy Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49 Even though\Nhe's in a wheelchair? แม้ว่าเขาจะนั่งรถเข็นงั้นเหรอ
      Updated: 13.Mar.2018 16:37 by linecrazy Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50 - Shaun.\N- HUNTER: Oh, no worries. ฌอน\Nไม่เป็นไรครับ
      Updated: 13.Mar.2018 16:37 by linecrazy Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Show per page |  Select All    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Next>>


:: Download Subtitles ::