| 


TheWhiteEp2 [En]60% Complete

ซับไตเติ้ลนี้กำหนดให้จำกัดผู้แปล
ขอสิทธิการแปล PM
รายชื่อผู้มีสิทธิแปล [linecrazy, Bitchessxx]
ผู้อัพโหลดซับภาษาอังกฤษ [linecrazy]

Please note:Select Checkbox and press the button 'Submit' at the bottom of this page for increase rating and translate subtitles.
Show per page |  Select All    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Next>>
No. English Subtitle Thai Subtitle
1 There he is. Omar Idrisi. นั่นเขาล่ะ โอมาร์ อิดริซี
      Updated: 4.Mar.2018 16:27 by Bitchessxx Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 Incoming! มันกำลังมา!
      Updated: 4.Mar.2018 16:27 by Bitchessxx Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 Have you heard of the Section Initiative,\Ndangerous soldiers for dangerous missions? เคยได้ยินชื่อหน่วยอินิชิเอทีฟใช่\Nทหารอันตรายสำหรับภารกิจอันตราย
      Updated: 6.Mar.2018 11:58 by linecrazy Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 This is the target... Omair\NIdrisi and his wife Jane Lowry. นี่คือเป้าหมาย โอมาร์ อิดริซี \Nและเมียของเขา เจน ลอรี่
      Updated: 4.Mar.2018 16:27 by Bitchessxx Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 Prince Khalid, we suspect\Nhe is funding the terrorists. เจ้าชายคาลิด เราสงสัยว่า \Nเขากำลังวางแผนก่อการร้าย
      Updated: 4.Mar.2018 16:27 by Bitchessxx Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 - Mr Ives.\N- You have the money? มิสเตอร์ไอฟว์\Nคุณได้เงินแล้วใช่ไหม
      Updated: 6.Mar.2018 11:58 by linecrazy Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7 I really do love money. ผมรักเงินจริงๆเลย
      Updated: 6.Mar.2018 11:58 by linecrazy Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 You look taller on television. คุณดูสูงกว่าในทีวีนะ
      Updated: 6.Mar.2018 11:58 by linecrazy Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 I guess you'll wanna check the merchandise. ผมว่าคุณน่าจะเช็คของก่อนนะ
      Updated: 6.Mar.2018 11:58 by linecrazy Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 Portable air defence\Nsystem, infrared homing. อาวุธโจมตีทางอากาศแบบพกพา\Nมีอินฟราเรดนำทาง
      Updated: 6.Mar.2018 11:58 by linecrazy Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11 Annular blast fragmentation... รัศมีทำลายล้างเป็นวงกว้าง
      Updated: 6.Mar.2018 11:58 by linecrazy Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12 warheads. หัวรบ..
      Updated: 6.Mar.2018 11:58 by linecrazy Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13 Time to settle up. ได้เวลาจ่ายเงินแล้วล่ะ
      Updated: 6.Mar.2018 11:58 by linecrazy Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14 Yeah, we've been, um... ได้เลย..แต่เราคิดว่า
      Updated: 6.Mar.2018 11:58 by linecrazy Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 reconsidering the price. น่าจะพิจารณาเรื่องราคา\Nกันใหม่นะ
      Updated: 6.Mar.2018 11:58 by linecrazy Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16 You see these men? คุณเห็นพวกนั้นไหม
      Updated: 6.Mar.2018 11:58 by linecrazy Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17 If I told you how much they\Nget paid, you'd probably cry. รู้ไหมว่าผมจ้างพวกเขาเท่าไหร่\Nถ้ารู้ คุณอาจร้องไห้เลยก็ได้
      Updated: 6.Mar.2018 11:58 by linecrazy Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18 And believe me, they're\Nworth every goddamn cent, เชื่อผมเถอะ คุ้มกับการลงทุนแน่ๆ
      Updated: 6.Mar.2018 11:58 by linecrazy Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19 so you pay me what we\Nagreed or they'll reduce จ่ายตามที่เราตกลงกันไว้\Nไม่งั้นพวกเขา
      Updated: 6.Mar.2018 11:58 by linecrazy Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20 your little Jihad here\Nto a stain in the sand. ได้จัดการพวกคุณลงไปจมกองทรายแน่
      Updated: 6.Mar.2018 11:58 by linecrazy Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21 You smell... คุณมีกลิ่นนะเนี่ย
      Updated: 6.Mar.2018 11:58 by linecrazy Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22 ...lovely, by the way. แต่ช่างหอมหวลซะจริง
      Updated: 6.Mar.2018 11:58 by linecrazy Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23 A man should be rewarded\Nfor his labours, Mr Ives. ทุกคนควรจะได้รางวัลจาก\Nการทำงานนะคุณไอฟว์
      Updated: 6.Mar.2018 11:58 by linecrazy Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24 Take care now. งั้นก็รักษาตัวด้วยนะ
      Updated: 6.Mar.2018 11:58 by linecrazy Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 Keep the truck. รถบรรทุกยกให้ละกัน
      Updated: 6.Mar.2018 11:58 by linecrazy Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26 OK! โอเค
      Updated: 6.Mar.2018 11:58 by linecrazy Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27 Let's get the hell out of this sand pit. รีบออกจากที่นี่กันเถอะ
      Updated: 6.Mar.2018 11:58 by linecrazy Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28 Surface-to-air,\Ninfrared homing. ประทับยิงจากพื้นราบ\Nมีอินฟราเรดนำทาง
      Updated: 6.Mar.2018 12:23 by linecrazy Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29 What are you thinking? คุณกำลังคิดอะไรอยู่
      Updated: 6.Mar.2018 11:58 by linecrazy Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30 Ever since the Prince was taken... ตั้งแต่เจ้าชายถูกจับตัวไป
      Updated: 6.Mar.2018 11:58 by linecrazy Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31 ...loose ends concern me. ผมเลยไม่อยากปล่อยไป
      Updated: 6.Mar.2018 12:23 by linecrazy Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32 You motherfuckin'... เวรแล้วไหมล่ะ
      Updated: 6.Mar.2018 12:23 by linecrazy Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33 Subtitles by explosiveskull บรรยายไทยโดย SubThai#US
      Updated: 6.Mar.2018 12:23 by linecrazy Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34 'I don't hate the West. ฉันไม่ได้เกลียดพวกตะวันตก
      Updated: 6.Mar.2018 12:23 by linecrazy Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35 'I pity it. แต่ฉันสงสารพวกเขา
      Updated: 6.Mar.2018 12:23 by linecrazy Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36 'It's sick and diseased. มีแต่ความเจ็บป่วยและเชื้อโรค
      Updated: 6.Mar.2018 12:23 by linecrazy Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37 'But it insists on spreading\Nits disease to other lands ที่รังแต่จะแพร่เชื้อไปยังดินแดนอื่น
      Updated: 6.Mar.2018 12:23 by linecrazy Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38 'and other people. และผู้คนของที่นั่น
      Updated: 6.Mar.2018 12:23 by linecrazy Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39 'We will wipe the sickness out.' เราจะกวาดล้างเชื้อโรคพวกนี้ให้หมดสิ้น
      Updated: 6.Mar.2018 12:23 by linecrazy Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40 Sorry, ma'am. We've got a fix\Non the target. It's urgent. ขอโทษครับ เราจับสัญญาณเป้าหมาย\Nได้แล้ว เรื่องด่วนครับ
      Updated: 6.Mar.2018 12:23 by linecrazy Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41 Morgan Ives, arms dealer.\NAccording to Prince Khalid, มอร์แกน ไอฟว์ พ่อค้าอาวุธ\Nตามข้อมูลของเจ้าชายคาลิด
      Updated: 6.Mar.2018 12:23 by linecrazy Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42 he's the one selling the arms to Idrisi. เขาคือคนที่ขายอาวุธให้อิดริซี
      Updated: 6.Mar.2018 12:23 by linecrazy Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43 Five minutes ago, we\Nintercepted a distress signal. ห้านาทีก่อน\Nเราเจอสัญญาณต้องสงสัย
      Updated: 6.Mar.2018 12:23 by linecrazy Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44 Ives' helicopter has been\Ndowned just outside Ajir. ฮอของไอฟว์ลงจอดนอกเมืองอแจร์
      Updated: 6.Mar.2018 12:23 by linecrazy Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45 The signal suggests there are survivors,
46 although we don't know who or how many.
47 - OK, that's that.\N- If we chopper in, how close can we get?
48 This is Ajir, as in "total\Nwar zone, insurgent stronghold,
49 one of the most dangerous places on Earth".
50 - Direct quote, New York Post.\N- Times.
Show per page |  Select All    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Next>>


:: Download Subtitles ::