| 


Lellebella (2010) [En]37.61% Complete

ผู้อัพโหลดซับภาษาอังกฤษ [????]

Please note:Select Checkbox and press the button 'Submit' at the bottom of this page for increase rating and translate subtitles.
Show per page |  Select All    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Next>>
No. English Subtitle Thai Subtitle
1 I got you a present. ฉันมีของขวัญให้เธอด้วย
      Updated: 3.Mar.2018 16:28 by ???? Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
2 Thanks. ขอบใจนะ
      Updated: 3.Mar.2018 16:28 by ???? Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
3 classical music ซีดีรวมเพลงคลาสลิก
      Updated: 3.Mar.2018 16:28 by ???? Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
4 You like that, don't you? เธอชอบดนตรีแนวนั้นใช่ใหม
      Updated: 3.Mar.2018 16:28 by ???? Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
5 Thanks. ขอบใจจริงๆ
      Updated: 3.Mar.2018 16:28 by ???? Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
6 Now you have to give me a present\Nin return. ถึงตาเธอมอบของขวัญให้ฉันตอบแทนแล้ว
      Updated: 3.Mar.2018 16:28 by ???? Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
7 I still need to practice. ฉันต้องไปซ้อมแล้ว
      Updated: 3.Mar.2018 16:28 by ???? Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
8 Belle speaking. เบลล่า พูดค่ะ
      Updated: 3.Mar.2018 16:28 by ???? Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
9 Thank you. ขอบคุณ
      Updated: 3.Mar.2018 16:28 by ???? Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
10 I get to audition.\N-Really? - ฉันได้เข้าไปออดิชั่น\N- จริงหรอ
      Updated: 3.Mar.2018 16:28 by ???? Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
11 Sander, hold off on the penetration\Nfor now, please. คุณแซนเดอร์ คุณอย่าเพิ่งรีบร้อนสอดใส่
      Updated: 3.Mar.2018 16:28 by ???? Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
12 What is it?\N-I'm in the next round. - ลูกพูดอะไรนะ\N- หนูได้ออดิชั่น
      Updated: 3.Mar.2018 16:28 by ???? Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
13 Darling, that's fantastic. ลูกจ๋า นั่นยอดไปเลย
      Updated: 3.Mar.2018 16:28 by ???? Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
14 That's good of you.\NI'II see you in a little while. ลูกเก่งมากจ๊ะ เดี้ยวเราค่อยคุยกันนะ
      Updated: 3.Mar.2018 16:28 by ???? Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
15 Good, Sander. You can start\Ntouching her a bit more now. ดีมาก ตอนนี้เริ่มต้นลูบไล้บนตัวเธอ\Nให้มากกว่าเดิม
      Updated: 3.Mar.2018 16:28 by ???? Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
16 Where did we leave off? เราเริ่มไปถึงไหนแล้วนะ
      Updated: 3.Mar.2018 16:28 by ???? Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
17 Mr Wolf. คุณ วูลฟ์
      Updated: 3.Mar.2018 16:28 by ???? Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
18 You applied for the entrance exam? เธอลงสมัครเพื่อสอบเข้าใช่ใหม
      Updated: 3.Mar.2018 16:28 by ???? Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
19 That's fiendishly difficult.\NYou're competing against top talent. ที่นั่นสอบเข้ายากมาก เธอต้องแข่ง\Nกับคนเก่งๆที่มีพรสวรรค์ระดับท๊อป
      Updated: 3.Mar.2018 16:28 by ???? Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
20 Like you said: Talent is only half of it.\NThe rest is just practice. คุณมักพูดว่าใช้พรสวรรค์ครึ่งหนึ่ง\Nที่เหลือเกิดจากการฝึกหนัก
      Updated: 3.Mar.2018 16:28 by ???? Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
21 With emotion, Belle.\NTry to feel the piece. ใช้ความสุนทรีย์ เบลล์\Nพยายามเข้าให้ถึงบทเพลง
      Updated: 3.Mar.2018 16:28 by ???? Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
22 Let yourself go. ปล่อยให้จิตใจคล้อยตามบทเพลง
      Updated: 3.Mar.2018 16:28 by ???? Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
23 Try to play it slowly first.\NThen the notes will follow automatically. พยายามเล่นช้าๆก่อน\Nแล้วโน๊ตเพลงจะตามมาเอง
      Updated: 3.Mar.2018 16:28 by ???? Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
24 Then you can create something. จากนั้นเธอถึงจะบรรเลงออกมาเป็นเพลงได้
      Updated: 3.Mar.2018 16:28 by ???? Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
25 Belle, I hate telling you this, but\NI don't think the exam is a good idea. เบลล์ ฉันไม่อยากพูดหรอกนะแต่\Nการสอบเข้าที่นั่นคงไม่ใช่ความคิดที่ดีนัก
      Updated: 3.Mar.2018 16:28 by ???? Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
26 Play for your own pleasure.\NYou'll fall flat on your face. เล่นดนตรีด้วยความกดดัน\Nเธอจะทำให้ตัวเองขายหน้าเปล่าๆ
      Updated: 3.Mar.2018 16:28 by ???? Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
27 Do you know that piece?\N-Yes, it's nice. - เธอรู้จักเพลงนี้มั้ย\N- รู้สิ มันไพเราะมาก
      Updated: 3.Mar.2018 16:28 by ???? Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
28 I'd really like to be able to play that.\N-Yes, it's pretty hard. - ฉันอยากเล่นเพลงนั้นได้จัง\N- มันค่อนข้างยากนะ
      Updated: 3.Mar.2018 16:28 by ???? Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
29 What did you have to play\Nfor the audition? เธอใช้เพลงอะไรสอบออดิชั่น
      Updated: 3.Mar.2018 16:28 by ???? Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
30 We had to play a slow piece\Nby Schubert and I messed up. เราเคยใช้เพลงช้าที่บรรเลงโดย ชูแบร์ท\Nและฉันเล่นได้แย่มาก
      Updated: 3.Mar.2018 16:28 by ???? Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
31 I have to play the first movement\Nof a piece by Bruch. ฉันต้องใช้เพลงเดอะ เฟิร์ส มูฟเม้นต์ ของ บรันช์สอบ
      Updated: 3.Mar.2018 16:28 by ???? Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
32 Wolf says I shouldn't audition.\N-You should just go for it. - ครูวูลฟ์พูดว่าฉันไม่ควรไปออดิชั่น\N- เธอน่าจะลองดูสักตั้ง
      Updated: 3.Mar.2018 16:28 by ???? Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
33 Keep practicing. ขยันซ้อมเข้าไว้
      Updated: 3.Mar.2018 16:28 by ???? Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
34 I really want to get in, Yukshi.\N-You can do it, if you really want it. ฉันเข้าเรียนที่นั่นจริงๆ ยูคชิ\N- เธอทำได้แน่ถ้าเธอตั้งใจ
      Updated: 3.Mar.2018 16:28 by ???? Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
35 I'm going to practice again.\NSee you soon. งั้นฉันต้องซ้อมแล้ว ไว้จะโทรไปใหม่
      Updated: 3.Mar.2018 16:28 by ???? Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
36 I'm looking forward to seeing you again.\N-Ciao, bella. - ฉันจะตั้งตารอวันที่เราได้เจอกันอีกครั้ง\N- โชคดีนะ เบลล่า
      Updated: 3.Mar.2018 16:28 by ???? Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
37 Can I come\Nto the graduation party tonight? ฉันไปงานปาร์ตี้ฉลองจบการศึกษาคืนนี้ด้วยได้มั้ย
      Updated: 3.Mar.2018 16:28 by ???? Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
38 And then what? แล้วจะกลับยังไงล่ะ
      Updated: 3.Mar.2018 16:28 by ???? Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
39 We can ride our bikes together.\NThen we can stay longer. เราก็ขี่จักรยานไปด้วยกัน\Nจะได้อยู่นานๆหน่อย
      Updated: 3.Mar.2018 16:28 by ???? Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
40 I don't know how long I'II stay.\N-Belle, don't be such a spoilsport. - ฉันไม่รู้ว่าจะอยู่นานใหม\N- โธ่ เบลล์ อย่าทำให้หมดสนุกสิ
      Updated: 3.Mar.2018 16:28 by ???? Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
41 So, how's Hendrik? ลูกคิดว่า เฮนดคริก ดูเป็นไง
      Updated: 3.Mar.2018 16:28 by ???? Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
42 Does he really have a crooked dick?\N-What gave you that idea? - น้องชายของเขาอันจิ๋ดเดียวจริงรึเปล่า\N- ทำไมเธอถึงได้คิดอะไรทะลึ่งนัก
      Updated: 3.Mar.2018 16:28 by ???? Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
43 That's what I heard.\N-I don't know. - ก็ฉันไปได้ยินมานี่\N- ไม่รู้สิ
      Updated: 3.Mar.2018 16:28 by ???? Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
44 He can come over and spend\Nthe night here. That's not a problem. ลูกพาเขามาค้างคืนที่นี่ได้นะ ไม่มีปัญหา
      Updated: 3.Mar.2018 16:37 by ???? Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
45 We have no secrets here.\NI'd know what to do with him. ที่นี่พวกเราไม่มีความลับต่อกันอยู่แล้ว\Nแม่รู้วิธีว่าจะจัดการเขายังไง
      Updated: 3.Mar.2018 16:37 by ???? Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
46 You're nuts.\NCan I have the chocolate flakes? แม่สติดีอยู่รึเปล่า ส่งคอนเฟลกให้ฉันหน่อย
      Updated: 3.Mar.2018 16:37 by ???? Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
47 Playing the violin isn't all that matters. การเล่นไวโอลินไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่าง
      Updated: 3.Mar.2018 16:37 by ???? Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
48 Go to the party tonight\Nand enjoy yourself. ไปปาร์ตี้คืนนี้แล้วทำตัวให้สนุกซะ
      Updated: 3.Mar.2018 16:37 by ???? Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
49 You enjoy Hendrik and he can enjoy you. ลูกทำให้เฮนดริกมีความสุขแล้วทำอะไรสนุกๆกันซะ
      Updated: 3.Mar.2018 16:37 by ???? Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
50 Just experiment around a bit.\NI did that too. หาประสบการณ์ใหม่ๆ\Nแม่เองก็เคยทำแบบนั้้น
      Updated: 3.Mar.2018 16:37 by ???? Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
Show per page |  Select All    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Next>>


:: Download Subtitles ::