| 


South.Park-S02E01 [En]29.4% Complete

ผู้อัพโหลดซับภาษาอังกฤษ [Real_MasterFiat]

Please note:Select Checkbox and press the button 'Submit' at the bottom of this page for increase rating and translate subtitles.
Show per page |  Select All    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Next>>
No. English Subtitle Thai Subtitle
1 Since the last South Park you've waited four long\Nweeks to find out who the father of Eric Cartman is. จากเซาท์พาร์คตอนล่าสุด\Nคุณรอถึงสี่สัปดาห์ที่จะหาว่าใครเป็นพ่อของอีริค
      Updated: 23.Feb.2018 2:09 by Real_MasterFiat Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
2 Now, finally, the shocking truth\Nabout Cartman's lineage ความจริงที่น่าตกใจเกี่ยวกับเชื้อสายของอีริค
      Updated: 23.Feb.2018 2:11 by Real_MasterFiat Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
3 will not be seen tonight so we can bring\Nyou the following special presentation จะไม่เปิดเผยในคืนนี้ เพื่อที่เราจะ\Nนำเสนอสิ่งพิเศษให้กับคุณ
      Updated: 23.Feb.2018 2:13 by Real_MasterFiat Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
4 Now, get ready for Canada's\Nhottest action stars. ตอนนี้ เตรียมตัวพบกับนักแสดงที่ร้อนแรงที่สุดจากแคดานา
      Updated: 23.Feb.2018 2:14 by Real_MasterFiat Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
5 Terrance and Phillip in the\NHBC Movie of the Week, ทอเรนซ์และฟิลลิปส์\Nจากภาพยนตร์ HBC แห่งสัปดาห์
      Updated: 23.Feb.2018 2:15 by Real_MasterFiat Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
6 Ladies and gentlemen, before\Nyou today sits a murderer. สุภาพบุรุษและสุภาพสตรี ก่อนที่พวกคุณจะนั่งกับฆาตกร
      Updated: 23.Feb.2018 2:23 by Real_MasterFiat Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
7 On the night in question, this monster\Nentered the home of Dr. Jeffrey O'Dwyer, กับคำถามในคืนนี้ ปีศาจตัวนี้\Nได้เข้าบ้านของ ดร.เจฟรี่ย์ โอดวายเยอร์
      Updated: 23.Feb.2018 2:23 by Real_MasterFiat Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
8 and struck him repeatedly in\Nthe head with this hammer. แล้วตีซ้ำ ๆ ที่หัวของเขา\Nด้วยฆ้อนอันนี้
      Updated: 23.Feb.2018 2:24 by Real_MasterFiat Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
9 That monster is sitting right over\Nthere, and his name is Terrance. เจ้าปีศาจนั่นนั่งอยู่ตรงนั้น\Nและมันชื่อว่าทอเรนซ์
      Updated: 23.Feb.2018 2:33 by Real_MasterFiat Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
10 - Uh, Terrance, you farted in court.\N- Yes Phillip, I'm making a case for our defense. อ้าว ทอเรนซ์ นายตดในศาล\Nใช่ ฟิลลิปส์ ฉันทำเพื่อปกป้องตัวเองว่ะ
      Updated: 23.Feb.2018 2:33 by Real_MasterFiat Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
11 All of these things link\NTerrance to the murder: หลักฐานที่ว่าทอเรนซ์เป็นฆาตกร
      Updated: 23.Feb.2018 2:33 by Real_MasterFiat Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
12 hair fibers, blood samples,\Nnail clippings, a piece of his shirt. เส้นผม, ตัวอย่างเลือด\Nเศษเล็บ เศษผ้าจากเสื้อเขา
      Updated: 23.Feb.2018 2:33 by Real_MasterFiat Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
13 A watch with his initials on it, a day\Nplanner with the murder scheduled. นาฬิกาที่มีชื่อย่อของเขา\Nแผนการฆ่าในวันนั้น
      Updated: 23.Feb.2018 2:33 by Real_MasterFiat Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
14 a haiku called "Time to\NKill Dr. Jeffrey O'Dwyer." และวลีสั้นๆเขียนว่า "ถึงเวลาที่จะฆ่า ดร.เจฟรี่ย์"
      Updated: 23.Feb.2018 2:33 by Real_MasterFiat Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
15 "Dr. O'Dwyer, time to have your head\Nsmashed in, with my new hammer." "โอดวายเยอร์ ได้เวลาใส่หัวของแก ด้วยฆ้อนใหม่ของฉัน"
      Updated: 23.Feb.2018 2:33 by Real_MasterFiat Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
16 Terrance, you may be a famous\Nsurgeon, but you're not God. ทอเรนซ์ คุณอาจจะเป็นศัลยแพทย์ที่โด่งดัง แต่คุณไม่ใช่พระเจ้า
      Updated: 23.Feb.2018 2:33 by Real_MasterFiat Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
17 Je accuse Terrance. ผมขอฟ้องทอเรนซ์
      Updated: 23.Feb.2018 2:33 by Real_MasterFiat Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
18 - Would you like a monkey\Nclaw Phillip? - Yes please. -นายอยากได้"กรงเล็บวานร"ไหมฟิลลิปส์\N-ได้ จัดมาครับ
      Updated: 23.Feb.2018 3:00 by Real_MasterFiat Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
19 That's called the monkey\Nclaw cause it feels like ที่ฉันเรียกว่า"กรงเล็บวานร"เพราะว่ามันรู้สึกเหมือน
      Updated: 23.Feb.2018 3:00 by Real_MasterFiat Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
20 my colon is being ripped apart\Nby a thousand monkeys. ลำไส้ใหญ่ของฉันถูกฉีกเป็นชิ้นๆ\Nจากลิงเป็นพันตัว
      Updated: 23.Feb.2018 3:00 by Real_MasterFiat Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
21 The monkey claw is smelly. "กรงเล็บวานร" กลิ่นอย่างเหี้ยอ่ะ
      Updated: 23.Feb.2018 3:00 by Real_MasterFiat Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
22 Come on, get a move-on, I ain't\Ngetting a younger up here. พอ มากันไปต่อ ผมไม่ได้มารับน้องที่นี่
      Updated: 23.Feb.2018 3:00 by Real_MasterFiat Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
23 My sentiments exactly Your Honor. I see from\Nyour accent that you're Southern Canadian. ศาลที่เคารพผมรู้สึกแบบนั้นจริงๆ\Nผมเห็นจากสำเนียงก็รู้ว่าคุณคือคนใต้
      Updated: 23.Feb.2018 3:00 by Real_MasterFiat Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
24 - That is correct. - Good people of the jury,\Nmy client Terrance is an innocent man. - ถูกต้อง - คณะลูกขุน\Nทอเรนซ์ลูกความของผมเป็นคนบริสุทธิ์
      Updated: 23.Feb.2018 3:00 by Real_MasterFiat Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
25 - Oh ho, Phillip, now you farted during the\Nclosing argument. - I have, haven't I Terrance. -โอ้ ฟิลลิปส์ นายตดคณะที่กำลงกล่าวสรุปเนี่ยนะ\N-ฉันตด หรือไม่นะทอเรนซ์
      Updated: 23.Feb.2018 3:00 by Real_MasterFiat Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
26 Your Honor, the defense is trying\Nto make a mockery of this court. ศาลที่เคารพ การปกป้องนั้นพยายามเยาะเย้ยศาลนี้นะท่าน
      Updated: 23.Feb.2018 3:00 by Real_MasterFiat Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
27 They think farts are\Nfunny, but they're not. พวกเขาคิดว่าการตดมันตลก แต่นั่นไม่ใช่
      Updated: 23.Feb.2018 3:00 by Real_MasterFiat Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
28 - Sustained. - Good people\Nof the jury, my client Terrance... -รับคำค้าน \N-คณะลูกขุน ลูกความของผมทอเรนซ์
      Updated: 23.Feb.2018 3:00 by Real_MasterFiat Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
29 ...is no more a murderer\Nthan you or me. ไม่ได้เป็นฆาตกรไปมากกว่าคุณและผม
      Updated: 23.Feb.2018 3:00 by Real_MasterFiat Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
30 He loves puppies and\Nhates mean things. เขารักลูกหมา และ เขาเกลียดสิ่งที่เลวร้าย
      Updated: 23.Feb.2018 3:00 by Real_MasterFiat Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
31 Would a murderer go to the zoo\Nand feed animals like this? จะมีฆาตกรคนไหนไปสวนสัตว์\Nและให้อาหารมันแบบนี้?
      Updated: 23.Feb.2018 3:00 by Real_MasterFiat Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
32 Of course not. So, in summation,\Nfind Terrance innocent, or else he'll kill you. แน่นอนว่าไม่ ดังนั้นสรุปรวมพบว่าทอเรนซ์บริสุทธิ์\Nถ้าไม่เขาจะฆ่าพวกคุณ
      Updated: 23.Feb.2018 3:00 by Real_MasterFiat Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
33 Just kidding. The defense rests. ล้อเล่น หมดข้อโต้แย้ง
      Updated: 23.Feb.2018 3:00 by Real_MasterFiat Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
34 God damnit, that isn't funny! แม่งเอ้ย ไม่สนุกเลย
      Updated: 23.Feb.2018 3:00 by Real_MasterFiat Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
35 Madam Foreperson, have you reached a\Nverdict so we can get the hell out of here? คุณนายฟอร์เปอร์ซัน คุณให้คำตัดสินแล้วเราจะได้ออกจากทีนี่
      Updated: 23.Feb.2018 3:00 by Real_MasterFiat Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
36 We have Your Honor;\Nwe have found Terrance, ได้แล้วศาลที่เคารพ เราพบว่าฟิลลิปส์
      Updated: 23.Feb.2018 3:00 by Real_MasterFiat Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
37 in the above-entitled action of murder\Nagainst Dr. Jeffrey O'Dwyer... ในการกระทำที่กล่าวมาข้างต้นว่าเป็นการฆาตกรรม ดร.เจฟรี่ย์...
      Updated: 23.Feb.2018 3:00 by Real_MasterFiat Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
38 You're going to have to repeat that verdict\Nsince we had some flatulence issues. คุณจะต้องตัดสินดังกล่าวใหม่ เนื่องจากเรามีปัญหาเรื่องท้องอืด
      Updated: 23.Feb.2018 3:00 by Real_MasterFiat Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
39 I said, we find... ฉันพูดว่า เราพบว่า...
      Updated: 23.Feb.2018 3:00 by Real_MasterFiat Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
40 We find Terrance... เราพบว่าฟิลลิปส์...
      Updated: 23.Feb.2018 3:00 by Real_MasterFiat Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
41 NOT GUILTY!!! ไม่มีความผิด!!
      Updated: 23.Feb.2018 3:00 by Real_MasterFiat Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
42 Did you hear that Terrance?\NYou're not guilty! นายได้ยินไหมทอเรนซ์ นายไม่มีความผิด!
      Updated: 23.Feb.2018 3:00 by Real_MasterFiat Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
43 Oh Phillip, you saved me\Nfrom the gas chamber! โอ้ ฟิลลิปส์ นายช่วยฉันจากห้องแก๊ส
      Updated: 23.Feb.2018 3:00 by Real_MasterFiat Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
44 That sure was fun. Let's go\Nhome and eat Kroff Dinner. แน่นอนมันสนุกมาก กลับบ้านไปกิน Kroff Dinner กัน
      Updated: 23.Feb.2018 3:00 by Real_MasterFiat Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
45 Well, looks like you got away\Nwith it Terrance and Phillip. เยี่ยม ดูเหมือนพวกแกจะรอดไปได้นะ ทอเรนซ์และฟิลลิปส์
      Updated: 23.Feb.2018 3:00 by Real_MasterFiat Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
46 Oh, hello Scott. No hard\Nfeelings, right old pal? โอ้ สวัสดีสก๊อต ไม่รู้สึกแย่นะเพื่อนเก่า?
      Updated: 23.Feb.2018 3:00 by Real_MasterFiat Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
47 There are hard feelings,\Nthis isn't over. ใช่รู้สึกแย่มาก นี่มันยังไม่จบ
      Updated: 23.Feb.2018 3:00 by Real_MasterFiat Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
48 I'm going to see to it that you both\Npay for what you've done. ฉันคอยที่จะรอดูพวกแกทั้งสอง\Nชดใช้กับสิ่งทีแกทำลงไป
      Updated: 23.Feb.2018 3:00 by Real_MasterFiat Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
49 - And do you know why?\N- 'Cause you're a dick? -และรู้ไหมว่าทำไม?\Nเพราะนายมันหัวดอ?
      Updated: 23.Feb.2018 3:00 by Real_MasterFiat Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
50 No, because I hate you. You think\Nfarting is soo funny, well it isn't! ไม่ เพราะว่าฉันเกลียดแก \Nแกคิดว่าการตดมันตลกมาก แต่มันไม่ใช่!
      Updated: 23.Feb.2018 3:00 by Real_MasterFiat Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
Show per page |  Select All    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Next>>


:: Download Subtitles ::