| 


Man from Earth Holocene (2017) (The) [En]100% Complete

ผู้อัพโหลดซับภาษาอังกฤษ [fiixOH]

Please note:Select Checkbox and press the button 'Submit' at the bottom of this page for increase rating and translate subtitles.
Show per page |  Select All    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Next>>
No. English Subtitle Thai Subtitle
1 Hi, my name is Richard Schenkman, and I directed "Jerome Bixby's The Man from Earth", สวัสดี, ผมชื่อ Richard Schenkman, และผมเป็นผู้กำกับ "Jerome Bixby's The Man from Earth"
      Updated: 20.Jan.2018 17:26 by fiixOH Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
2 as well as the movie you're about to watch, "The Man from Earth: Holocene". ภาพยนต์ที่คุณกำลังรับชม "The Man from Earth: Holocene"
      Updated: 20.Jan.2018 17:26 by fiixOH Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
3 My team and I are working very hard to make sure that every single person in the world ทีมงานและผม ทำงานอย่างหนัก, เพื่อที่จะมั่นใจว่า ทุกคนบนโลก
      Updated: 20.Jan.2018 17:26 by fiixOH Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
4 who wants to see the movie has access to stream or download it, ทุกคนที่ต้องการที่จะดูภาพยนต์ ไม่ว่าจะทางสตีม หรือการดาวน์โหลด
      Updated: 20.Jan.2018 17:26 by fiixOH Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
5 even to the point of uploading ourselves to the filesharing community. แม้แต่การอัพโหลดไฟล์หนังลงบนแหล่งแชร์ไฟล์
      Updated: 20.Jan.2018 17:26 by fiixOH Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
6 But while it's true that many people will have free access to the movie, แต่ก็เป็นความจริงอยู่ ที่หลายคนกำลังดูภาพยนต์เรื่องนี้แบบฟรีๆ
      Updated: 20.Jan.2018 17:26 by fiixOH Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
7 that hardly means it was free to make. ภาพยนต์เรื่องนี้ ไม่ได้สร้างโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
      Updated: 20.Jan.2018 17:26 by fiixOH Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
8 Dozens of people worked for months or years on the film, and they deserve to be paid, ทีมงานหลายสิบคน ทำงานหลายเดือน หรืออาจจะเป็นปี, และพวกเขาสมควรได้รับค่าจ้าง
      Updated: 20.Jan.2018 17:26 by fiixOH Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
9 just as you deserve to be paid for the work that you do, whatever that work is, and wherever it is you do it. เหมือนอย่างที่คุณได้เงินจากงานที่คุณทำ, ไม่ว่าจะเป็นงานอะไร หรือแบบไหน
      Updated: 20.Jan.2018 17:26 by fiixOH Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
10 That's why I'm so grateful to all of you who visit manfromearth.com นั่นทำให้ผมจะยินดีอย่างยิ่ง ถ้าคุณจะเข้าเยี่ยมชม manfromearth.com
      Updated: 20.Jan.2018 17:26 by fiixOH Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
11 and make a donation, of any size, และบริจาค เท่าไรก็ตามแต่
      Updated: 20.Jan.2018 17:26 by fiixOH Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
12 if you've watched the movie without paying for it up front. ถ้าคุณดูภาพยนต์เรื่องนี้ โดยไม่บริจาค หรือ จ่ายเงิน
      Updated: 20.Jan.2018 17:26 by fiixOH Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
13 It's a global experiment in the honor system. มันก็เป็นการทดสอบคนทั้งโลก ในเรื่องความมีเกียรติ
      Updated: 20.Jan.2018 17:26 by fiixOH Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
14 We're asking people: "If you watch our movie, and you like it เรากำลังถามผู้คนว่า "ถ้าคุณดูหนัง แล้วคุณชอบมัน"
      Updated: 20.Jan.2018 17:26 by fiixOH Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
15 will you pay something directly to the people who made it?" "คุณจะจ่ายเงิน ให้คนที่ทำหนังโดยตรงหรือไม่"
      Updated: 20.Jan.2018 17:26 by fiixOH Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
16 Thank you again for your support, and I hope you enjoy "The Man from Earth: Holocene". ขอบคุณสำหรับการสนับสนุน, หวังว่าคุณจะชอบ "The Man from Earth: Holocene"
      Updated: 20.Jan.2018 17:26 by fiixOH Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
17 MAIN TITLE The Man from Earth: Holocene
      Updated: 20.Jan.2018 17:26 by fiixOH Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
18 Prehistoric chicks are kind of hot. สาวก่อนประวัติศาสตร์ แจ่มจังว่ะ
      Updated: 20.Jan.2018 17:26 by fiixOH Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
19 - I'd tap that.\N- Yeah, I bet you would. - เป็นฉันคงจีบ.\N- อืม พนันว่าแกคงจีบแน่.
      Updated: 20.Jan.2018 17:26 by fiixOH Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
20 - Look at this guy. He's like, half animal...\N- He's the same as us. - ดู หมอนั่นสิ. ยังกะครึ่งคนครึ่งลิง.. \N- เขาเหมือนกับเรานะล่ะ
      Updated: 20.Jan.2018 17:26 by fiixOH Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
21 Homo Sapiens, everyone? Genetically, biologically no different than you or I. เผ่าพันธุ์ โฮโมเซเปี้ยน. ไม่ต่างกับเราทั้งทางพันธุศาสตร์, ชีววิทยา
      Updated: 20.Jan.2018 17:26 by fiixOH Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
22 We even live in the same geological epoch as them: the Holocene. กระทั่งอยู่ในยุคทางธรณีวิทยาเดียวกันกับเรา. the Holocene.
      Updated: 20.Jan.2018 17:26 by fiixOH Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
23 It started right after the last ice age. เริ่มจากหลังยุคน้ำแข็ง (11,700 ปีก่อน)
      Updated: 20.Jan.2018 17:26 by fiixOH Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
24 The fact is Cro-Magnon is an out-dated term that merely separates them as Europeans, as opposed to Africans. ความจริงคือ โครมันยอง เป็นคำเรียกเก่า ไว้แยกชาวยุโรป ออกจากชาวแอฟริกา
      Updated: 20.Jan.2018 17:26 by fiixOH Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
25 Any of this ringing a bell? นึกอะไรออกไหม?
      Updated: 20.Jan.2018 17:26 by fiixOH Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
26 They had the same hopes and fears as us. The same ties to family and group. พวกเขามีความหวังและความกลัวแบบเดียวกับเรา. ผูกพันธ์กับครอบครัวและกลุ่ม
      Updated: 20.Jan.2018 17:26 by fiixOH Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
27 Actually I think they had stronger ties to group than us. And to their fellow living creatures. และจริงๆฉันคิดว่า พวกเขาผูกพันธ์กับกลุ่มแน่นแฟ้นกว่าเรา. และอื่นๆ
      Updated: 20.Jan.2018 17:26 by fiixOH Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
28 But let's think about it. If this man were alive today... เอาหล่ะ มาคิดกัน. ถ้าชายคนนี้ยังมีชีวิตจนถึงทุกวันนี้..
      Updated: 20.Jan.2018 17:26 by fiixOH Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
29 He would be very old. เขาคงจะแก่งั่ก
      Updated: 20.Jan.2018 17:26 by fiixOH Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
30 Especially considering most never made it past thirty-two. มาคิดว่า ส่วนใหญ่จะอยู่ได้ไม่ถึง 32 ปี
      Updated: 20.Jan.2018 17:26 by fiixOH Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
31 He might even appreciate antibiotics, and running shoes. เขาจะต้องซาบซึ้งกับยาปฏิชีวนะ, และรองเท้าวิ่ง
      Updated: 20.Jan.2018 17:26 by fiixOH Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
32 But what would he think of what we've done with our world today? แต่เขาจะคิดยังไงกับสิ่งที่เราทำกับโลกนี้
      Updated: 20.Jan.2018 17:26 by fiixOH Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
33 This small knit group he would have died to maintain... ครอบครัวที่เขายอมตายเพื่อปกป้องรักษา
      Updated: 20.Jan.2018 17:26 by fiixOH Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
34 is now a self-involved generation of social media addicts... บัดนี้กลายเป็นพวกที่ติดโซเชียลมีเดีย มองเห็นแต่ตัวเอง
      Updated: 20.Jan.2018 17:26 by fiixOH Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
35 so far removed from his perception of humanity, it has to seem... ที่ห่างไกลจากมุมมองของเขา, จนกระทั่งเหมือนกับ...
      Updated: 20.Jan.2018 17:26 by fiixOH Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
36 - alien.\N- She's talking about you, bro'. - มนุษย์ต่างดาว.\N- อาจารย์พูดถึงเอ็งนะเพื่อน
      Updated: 20.Jan.2018 17:26 by fiixOH Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
37 (Sorry.) ขอโทษครับ
      Updated: 20.Jan.2018 17:26 by fiixOH Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
38 - Let's talk about tools.\N- You're a tool. - มาพูดถึงเรื่องเครื่องมือกันเถอะ.\N- มือถือเอ็งอ่ะ.
      Updated: 20.Jan.2018 17:26 by fiixOH Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
39 The most basic tool would be a simple rock. เครื่องมือที่เรียบง่ายที่สุด คือ เครื่องมือหิน
      Updated: 20.Jan.2018 17:49 by fiixOH Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
40 With a hammer stone you can break another rock and create a sharp edge. และด้วยขวานหิน เราสามารถใช้กระเทาะ สร้างของแหลม.
      Updated: 20.Jan.2018 17:49 by fiixOH Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
41 Now this sharp flake of stone can be used to skin an animal... เศษหินแหลมใช้สำหรับเลาะหนังสัตว์.
      Updated: 20.Jan.2018 17:49 by fiixOH Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
42 You almost done? ใกล้เสร็จรึยัง?
      Updated: 20.Jan.2018 17:49 by fiixOH Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
43 Not really. ยังไม่ใกล้เลย.
      Updated: 20.Jan.2018 17:49 by fiixOH Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
44 - Can't you just take pictures?\N- That's not the assignment. - ถ่ายรูปเอาได้ป่ะ.\N- อาจารย์ไม่ได้สั่งมายังงั้น.
      Updated: 20.Jan.2018 17:49 by fiixOH Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
45 Professor Shulman wants us to identify the individual markers that indicate a skull is, say... ศาสตราจารย์ Shulman อยากให้เราแยกลักษณะกระโหลกที่แตกต่างกัน
      Updated: 20.Jan.2018 17:49 by fiixOH Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
46 Paranthropus Boisei versus Paranthropus Robustus. Paranthropus Boisei (มนุษย์หินแอฟริกาตะวันออก) กับParanthropus Robustus (มนุษย์หินแอฟริกาตอนใต้)
      Updated: 20.Jan.2018 17:49 by fiixOH Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
47 - (Oh my god.)\N- (What?) - คุณพระ!!.\N- อะไร?
      Updated: 20.Jan.2018 17:49 by fiixOH Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
48 That's Professor Young. What the hell is he doing here? นั่น ศาสตราจารย์ Young. เค้ามาทำอะไรที่นี่?
      Updated: 20.Jan.2018 17:49 by fiixOH Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
49 Professor Kittriss is giving those kids a tour. ศาสตราจารย์ Kittriss พานักศึกษามาทัวร์.
      Updated: 20.Jan.2018 17:49 by fiixOH Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
50 Oh, and he tags along.\NThat's so cute. ออ, แล้วจารย์แกติดมาด้วย.\N น่ารักจุง
      Updated: 20.Jan.2018 17:49 by fiixOH Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
Show per page |  Select All    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Next>>


:: Download Subtitles ::