| 


เสีย [En]0% Complete

ซับไตเติ้ลนี้กำหนดให้จำกัดผู้แปล
ขอสิทธิการแปล PM
รายชื่อผู้มีสิทธิแปล [Dean_Pongsathon, linecrazy]
ผู้อัพโหลดซับภาษาอังกฤษ [Dean_Pongsathon]

Please note:Select Checkbox and press the button 'Submit' at the bottom of this page for increase rating and translate subtitles.
Show per page |  Select All    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Next>>
No. English Subtitle Thai Subtitle
1 ความเดิมตอนที่แล้วใน Vikings...
2 บรรยายไทยโดย\N SubTHAI #US
3 We must call the faithful\Nto the Cathedral
4 to celebrate High Mass
5 and the delivery of York from the Pagans!
6 ข้าเห็นด้วยกับท่าน ฝ่าบาท
7 พระเจ้าทรงทำงานแบบคาดไม่ถึงเสมอ
8 ฟังดูซิ เสียงระฆัง
9 ลูกชายข้า...แมนเนล ขอบใจเจ้ามาก
10 ท่านพ่อ
11 ท่านพ่อ!
12 ฮีมันด์!
13 สู้เพื่อพระเจ้าของพวกเจ้า
14 และปกป้องกษัตริย์ของพวกเจ้า!
15 ฝ่าบาท! หลบไว้!
16 ทหาร! ต้านเอาไว้!
17 คัทเทรด มากับข้า! จัดเเถว!
18 จู่โจม!
19 แมนเนล!
20 แยงเข้าไป! คุ้มกัน!
21 ทหาร! ต่อสู้ต่อไป!
22 สู้ต่อไป!
23 Let every soul be subject\Nto a higher power!
24 For there is no power but that of God!
25 ตายซะ! ตายซะ! ตายซะ!
26 ตายซะ! ตายซะ!
27 คุ้มกัน!
28 ฝ่าบาท ถอยไป!
29 อัลเฟรด! อัลเฟรด!
30 อัลเฟรด!
31 Bear not your sword in vain!
32 สู้มัน!
33 Hold the wall!
34 ใช้หอก!
35 หยุดสู้ก่อน!
36 หยุดสู้ก่อน!
37 นำม้าของข้ามาให้เขา
38 นำม้าของข้ามาให้เขา
39 เขาเป็นนักรบผู้เกรียงไกรเกินว่าจะมาสู้บนผืนดิน
40 ฝ่าบาท!
41 ฝ่าบาท!
42 ท่านต้องไปแล้ว ท่านต้องหนี\Nไม่! ไม่!
43 ข้าจะสู้ให้ถึงที่สุด
44 อย่างน้อยก็รักษาชีวิตลูกชายท่าน\Nถ้าหากท่านไม่สนชีวิตตัวเอง
45 เจ้าพูดถูก เจ้าพูดถูก
46 ท่านนำหน้าไป ข้าจะคุ้มกันให้
47 อัลเฟรด
48 ปกป้องกษัตริย์ของพวกเจ้า! \Nตายเยี่ยงชายชาติทหาร!
49 พระเจ้า!\Nไม่! ไม่!
50 เจ้านอกรีต!
Show per page |  Select All    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Next>>


:: Download Subtitles ::