| 


American Horror Story - 07x10 - Charles (Manson) I [En]100% Complete

ซับไตเติ้ลนี้กำหนดให้จำกัดผู้แปล
ขอสิทธิการแปล PM
รายชื่อผู้มีสิทธิแปล [chavatchai]
ผู้อัพโหลดซับภาษาอังกฤษ [chavatchai]

Please note:Select Checkbox and press the button 'Submit' at the bottom of this page for increase rating and translate subtitles.
Show per page |  Select All    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Next>>
No. English Subtitle Thai Subtitle
1 LAST PRESIDENTIAL DEBATE การดีเบตครั้งสุดท้ายของผู้ลงสมัคร
      Updated: 8.Nov.2017 17:15 by chavatchai Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 If Russia and the USA they will get along well and go after ISIS, ถ้ารัสเซียและสหรัฐอเมริกา\Nพวกเขาจะไปได้ดีหลังจาก ISIS
      Updated: 8.Nov.2017 17:15 by chavatchai Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 it would be good... มันจะดี
      Updated: 8.Nov.2017 17:15 by chavatchai Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 Will blacks have felt that way when Obama took office? ฉันสงสัยว่าคนผิวดำจะรู้สึกแบบนั้นมั้ย\Nถ้าโอบามาเข้ารับตำแหน่ง
      Updated: 8.Nov.2017 17:15 by chavatchai Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 I know it's not very Vassar or PC to say this, ฉันรู้ว่ามันไม่ค่อยมีคนจากวาซซาร์หรือพีซีที่พูดแบบนี้
      Updated: 8.Nov.2017 17:15 by chavatchai Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 but I think Hillary is more important than Obama. แต่ฉันคิดว่าฮิลลารีมีความสำคัญมากกว่าโอบามา
      Updated: 8.Nov.2017 17:15 by chavatchai Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7 The struggle for civil rights lasted for centuries. การต่อสู้เพื่อสิทธิพลเมืองแค่หลายศตวรรษ
      Updated: 8.Nov.2017 17:15 by chavatchai Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 The struggle for gender equality lasted thousands of years. การต่อสู้เพื่อความเท่าเทียมทางเพศนั้นหลาย พันปี
      Updated: 8.Nov.2017 17:15 by chavatchai Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 It is true. มันเป็นความจริง
      Updated: 8.Nov.2017 17:15 by chavatchai Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 Blacks were able to vote before women. คนผิวดำสามารถลงคะแนนเสียงก่อนผู้หญิงได้
      Updated: 8.Nov.2017 17:15 by chavatchai Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11 If not? ใช่มั้ย
      Updated: 8.Nov.2017 17:15 by chavatchai Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12 It's because he prefers to have a puppet as president. เพราะพวกเขาชอบที่จะมีหุ่นเชิดเป็นประธานาธิบดี
      Updated: 8.Nov.2017 17:15 by chavatchai Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13 - You're the puppet - It's clear that you do not admit - คุณเป็นหุ่นเชิด\N- เห็นได้ชัดว่าคุณไม่ยอมรับ
      Updated: 8.Nov.2017 17:15 by chavatchai Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14 that the Russians are involved ว่ารัสเซียมีส่วนเกี่ยวข้อง
      Updated: 8.Nov.2017 17:15 by chavatchai Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 in cyber attacks... ในการโจมตีทางไซเบอร์
      Updated: 8.Nov.2017 17:15 by chavatchai Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16 It is impossible for people to believe this nonsense. ไม่มีทางที่ผู้คนจะเชื่อเรื่องไร้สาระนี่
      Updated: 8.Nov.2017 17:15 by chavatchai Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17 I tell them it will sweep Texas and maybe Arizona. ฉันบอกได้เลย พวกเขาได้แค่เท็กซัสไม่ก็อาริโซน่า
      Updated: 8.Nov.2017 17:15 by chavatchai Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18 It will be the biggest defeat in electoral history. มันจะเป็นความพ่ายแพ้ครั้งใหญ่ที่สุด\Nในประวัติศาสตร์การเลือกตั้ง
      Updated: 8.Nov.2017 17:15 by chavatchai Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19 Do you want to bet? เดิมพันมั้ย
      Updated: 8.Nov.2017 17:15 by chavatchai Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20 I bet. เดิมพันเลย
      Updated: 8.Nov.2017 17:15 by chavatchai Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21 If Trump wins, you can have sex with all three. ถ้าทรัมป์ชนะนายเอาพวกเราสามคนได้เลย
      Updated: 8.Nov.2017 17:15 by chavatchai Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22 - Riley, how disgusting - It will not happen - ไรลีย์ ทุเรศ\N- มันจะไม่เกิดขึ้น
      Updated: 8.Nov.2017 17:15 by chavatchai Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23 They are blind. His "Ovamos" isolated them from what happens. พวกเธอไม่เห็นเหรอ\Nโอบามาเธอทำให้เรื่องนี้มันเกิดขึ้น
      Updated: 8.Nov.2017 17:15 by chavatchai Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24 Sure, economic anxiety. Or racism. แน่นอนความวิตกกังวลทางเศรษฐกิจ\Nหรือการเหยียดเชื้อชาติ
      Updated: 8.Nov.2017 17:15 by chavatchai Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 People hate her Is weak. ผู้คน เกลียดเธอ เธออ่อนแอ
      Updated: 8.Nov.2017 17:15 by chavatchai Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26 Do you remember what happened in the 9-11 tribute? จำเรื่องที่เกิดขึ้นตอน 9/11 ได้มั้ย
      Updated: 8.Nov.2017 17:15 by chavatchai Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27 They should have taken her to a car! เธอควรจะอยู่ที่รถ
      Updated: 8.Nov.2017 17:15 by chavatchai Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28 It is known to be a sign of premature Parkinson's. ทุกคนรู้ว่านั่นเป็นสัญญาณของพาร์กินสันก่อนวัย
      Updated: 8.Nov.2017 17:15 by chavatchai Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29 They hate her tone of voice and that it does not satisfy her husband. พวกเขาเกลียดเสียงของเธอและไม่พอใจสามีของเธอ
      Updated: 8.Nov.2017 17:15 by chavatchai Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30 The world is not the progressive and happy place that you believe. โลกไม่ใช่สถานที่ที่ก้าวหน้า\Nและมีความสุขอย่างเธอคิดหรอก
      Updated: 8.Nov.2017 17:15 by chavatchai Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31 They tolerated a black man, but nobody wants a female president. โอเคที่คนยอมรับชายผิวดำ\Nแต่ไม่มีใครอยากได้ประธานาธิบดีหญิง
      Updated: 8.Nov.2017 17:15 by chavatchai Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32 Not even other women. ไม่แม้แต่ผู้หญิง
      Updated: 8.Nov.2017 17:15 by chavatchai Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33 Who told you that? ใครบอกนายมา
      Updated: 8.Nov.2017 17:15 by chavatchai Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34 Your friends who love toads of 4Chan? เพื่อนรักคางคกของนายที่ 4Chan งั้นเหรอ
      Updated: 8.Nov.2017 17:15 by chavatchai Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35 Between the exchange of photos of dead and trash porn? ระหว่างการแลกเปลี่ยนภาพถ่าย\Nของคนตายและภาพเปลือยขยะ
      Updated: 8.Nov.2017 17:15 by chavatchai Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36 You win if people vote for you. เธอชนะถ้าคนโหวตให้เธอ
      Updated: 8.Nov.2017 17:15 by chavatchai Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37 And nobody will vote for that squealing bitch. แต่ไม่มีใครจะลงคะแนนเสียงให้กับคนแบบนั้น
      Updated: 8.Nov.2017 17:15 by chavatchai Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38 Did not you see Trump's speeches? The passion? ไม่เห็นคำปราศรัยของทรัมป์เหรอ ความรัก
      Updated: 8.Nov.2017 17:15 by chavatchai Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39 The passion of the angry white man. ความรักของชายผิวขาวขี้โมโห
      Updated: 8.Nov.2017 17:15 by chavatchai Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40 - Boos for you! - So is! - บู มันก็แล้วแต่นาย\N- แหงสิ
      Updated: 8.Nov.2017 17:15 by chavatchai Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41 They have humiliated and belittled us for a long time. เราถูกทำให้ขายหน้ากันมานาน
      Updated: 8.Nov.2017 17:15 by chavatchai Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42 Trump is ours! ทรัมป์คือคนของเรา
      Updated: 8.Nov.2017 17:15 by chavatchai Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43 We will bleed under the rain and snow to vote for it! ต่อให้หิมะตกเป็นเลือดก็จะไปโหวต
      Updated: 8.Nov.2017 17:15 by chavatchai Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44 It's all about shame and humiliation for you. ทุกอย่างมันก็เพราะ\Nพวกนายอับอายขายขี้หน้ารึเปล่า
      Updated: 8.Nov.2017 17:15 by chavatchai Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45 There should be a program for them to have sex and be quiet. อย่างน้อยพวกนายก็ควร\Nมีโปรแกรมหาผู้หญิงมาสงบปากหน่อย
      Updated: 8.Nov.2017 17:15 by chavatchai Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46 Maybe I do not even need sex. บางทีฉันคงไม่ต้องให้เอา
      Updated: 8.Nov.2017 17:15 by chavatchai Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47 Only pretty girls who smile at them แค่สาวสวย ยิ้มให้นายสักหน่อย
      Updated: 8.Nov.2017 17:15 by chavatchai Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48 and tell them how important they are. แล้วบอกว่านายสำคัญยังไง
      Updated: 8.Nov.2017 17:15 by chavatchai Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49 Did you see that alternative writers are usually young นายเห็นมั้ยว่านักเขียนมักจะเป็นผู้ชายอายุน้อยๆ
      Updated: 8.Nov.2017 17:15 by chavatchai Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50 and that neither has a girlfriend? และไม่เคยมีแม้แฟน
      Updated: 8.Nov.2017 17:15 by chavatchai Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Show per page |  Select All    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Next>>


:: Download Subtitles ::