| 


Crucifixion 2017 [Sirena] [En]3.82% Complete

ผู้อัพโหลดซับภาษาอังกฤษ [????]

Please note:Select Checkbox and press the button 'Submit' at the bottom of this page for increase rating and translate subtitles.
Show per page |  Select All    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Next>>
No. English Subtitle Thai Subtitle
1 Subtitles by explosiveskull Translate:
2 She was possessed and\Ndied during an exorcism. เธอถูกผีเข้าสิงและตาย\Nระหว่างทำพิธีขับไล่วิญญาณ
      Updated: 5.Nov.2017 21:50 by ???? Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
3 It happened four days ago, but\Nthey're being arrested and charged now. เรื่องนี้ผ่านมาได้สี่วัน\Nแต่พวกเขาเพิ่งโดนจับกุมแล้วตั้งข้อหา
      Updated: 5.Nov.2017 21:50 by ???? Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
4 - For murder.\N- Why murder? - คดีฆาตกรรม\N- ทำไมถึงกลายเป็นคดีฆาตกรรมล่ะ
      Updated: 5.Nov.2017 21:50 by ???? Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
5 Because the autopsy report\Nsaid it was a homicide. เพราะจากการชันสูตรศพผล\Nรายงานว่าเหยื่อถูกฆาตกรรม
      Updated: 5.Nov.2017 21:50 by ???? Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
6 Really, Nic, a possessed nun story? จะทำจริงๆเหรอ,นิค,ข่าวแม่ชีถูกผีสิงเนี่ยนะ
      Updated: 5.Nov.2017 21:50 by ???? Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
7 She was tied to a cross for three\Ndays, given no food or water. เธอถูกมัดตรึงบนกางเขนถึง 3 วัน\Nไม่มีอาหารไม่มีน้ำ
      Updated: 5.Nov.2017 21:50 by ???? Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
8 They crucified her. คนพวกนั้นตั้งใจฆ่าเธอ
      Updated: 5.Nov.2017 21:50 by ???? Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
9 She was only 23. อายุเธอแค่ 23
      Updated: 5.Nov.2017 21:50 by ???? Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
10 Actually, I managed to speak to\Nthe priest's lawyer this morning ที่จริงแล้ว,หนูจัดการขอนัด\Nทนายของบาทหลวงคนนั้นไว้แล้ว
      Updated: 5.Nov.2017 21:50 by ???? Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
11 and he said he could set\Nup an interview for me. และตอบรับแล้วด้วยว่าจะ\Nหาเวลาเพื่อให้หนูได้สัมภาษณ์
      Updated: 5.Nov.2017 21:50 by ???? Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
12 Rule number one: editors assign stories. กฏข้อที่1:บรรณาธิการที่ดี\Nมอบหมายหัวข้อข่าวที่ดี
      Updated: 5.Nov.2017 21:50 by ???? Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
13 Good journalists find\Nthem. You taught me that. ให้นักหนังสือพิมพ์เก่งๆไปขุดคุ้ย\Nลุงเคยสอนหนูแบบนั้น
      Updated: 5.Nov.2017 21:50 by ???? Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
14 - We both know why you're doing this.\N- It's a good story. - ลุงรู้ดีทำไมเธอถึงอยากทำ\N- มันต้องเป็นข่าวใหญ่แน่
      Updated: 5.Nov.2017 21:50 by ???? Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
15 No, it's another chance for\Nyou to nail faith to the wall, ไม่จริง,มันเป็นโอกาสที่เธอ\Nจะตีแผ่ความชั่วร้ายของศรัทธา
      Updated: 5.Nov.2017 21:50 by ???? Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
16 and it's not gonna bring your mother back. แล้วมันก็ดึงชีวิตของแม่เธอกลับมาไม่ได้
      Updated: 5.Nov.2017 21:50 by ???? Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
17 We're talking about a priest who murdered\Na young woman in the name of religion. เรากำลังพูดถึงบาทหลวงที่ฆาตกรรมหญิงสาว\Nโดยอ้างพิธีกรรมทางศาสนานะคะ
      Updated: 5.Nov.2017 21:50 by ???? Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
18 People deserve to know about that. ทุกคนควรรู้ความจริง
      Updated: 5.Nov.2017 21:50 by ???? Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
19 For a journalist, you\Ndon't sound too objective. สำหรับคนเขียนข่าวด้วยกัน\Nเธอเหมือนจะมีอคติค่อนข้างมาก
      Updated: 5.Nov.2017 21:50 by ???? Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
20 Okay, Uncle Phil, you want\Nboth sides of the story? ก็ได้ค่ะ ลุงฟิล,ลุงอยากให้ข่าวนี้\Nมีสองมุมมอง
      Updated: 5.Nov.2017 21:50 by ???? Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
21 How about is this a\Nmadman who murdered a nun เอาแบบนี้มั้ย ชายเสียสติลงมือฆ่าแม่ชี
      Updated: 5.Nov.2017 21:50 by ???? Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
22 or a holy man who lost\Na fight with a demon? หรือบาทหลวงผู้พ่ายแพ้จากการสู้กับปิศาจร้าย
      Updated: 5.Nov.2017 21:50 by ???? Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
23 Come on. นะคะ
      Updated: 5.Nov.2017 21:50 by ???? Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
24 Let me find out. ส่งหนูไปหาความจริง
      Updated: 5.Nov.2017 21:50 by ???? Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
25 Please? ได้โปรด
      Updated: 5.Nov.2017 21:50 by ???? Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
26 All right, you got your shot. ก็ได้ ลุงให้โอกาสเธอ
      Updated: 5.Nov.2017 21:50 by ???? Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
27 - But you're checking in with me.\N- Thanks, Phil. - แต่เธอต้องรายงานกับลุงโดยตรง\N- ขอบคุณค่ะ คุณลุง
      Updated: 5.Nov.2017 21:50 by ???? Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
28 Mmm. You have your mother's\Npersistence, I'll give you that. Translate:
29 Ms. Rawlins. Translate:
30 The doctor had good intentions, Translate:
31 but you can't take the devil\Nout of people with pills. Translate:
32 God and I both know where the truth lies. Translate:
33 But you're the one in jail. Translate:
34 Perhaps he feels I'm\Nneeded behind these walls, Translate:
35 where many have lost their faith\Nor have none to comfort them. Translate:
36 How do you feel about not\Ngetting the Church's support? Translate:
37 I expected it. Translate:
38 They never liked how I was\Ndoing things, but that's okay. Translate:
39 I was never doing it for them. Translate:
40 I was doing it for God and my congregation. Translate:
41 So why do you think she was\Npossessed in the first place? Translate:
42 She told me about a\Nsexual experience she had. Translate:
43 She had given herself to a boy in Germany. Translate:
44 It got her to question her\Nfaith, making her a target. Translate:
45 I'm sure his seduction was\Ninfluenced by the devil. Translate:
46 You know, demons are everywhere,\Nwaiting for their opportunity. Translate:
47 They're saying you crucified her. Translate:
48 Only because we had to\Nput her on the cross. Translate:
49 No! Translate:
50 The demon knew our intent Translate:
Show per page |  Select All    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Next>>


:: Download Subtitles ::