| 


ลบ [En]0% Complete

ซับไตเติ้ลนี้กำหนดให้จำกัดผู้แปล
ขอสิทธิการแปล PM
รายชื่อผู้มีสิทธิแปล [chavatchai]
ผู้อัพโหลดซับภาษาอังกฤษ [chavatchai]

Please note:Select Checkbox and press the button 'Submit' at the bottom of this page for increase rating and translate subtitles.
Show per page |  Select All    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Next>>
No. English Subtitle Thai Subtitle
1 Ivy, did you hear that?
2 Ivy?
3 There is a clown
4 in the bed with me!
5 No! We are calling\Nthe police!
6 Oz is upstairs!
7 Ivy...
8 Ivy...
9 Stay behind me.
10 Where is it?
11 Okay.
12 No.
13 Okay.
14 Where is he?
15 He was right there.
16 There.
17 He could be in there.\NCould be in there.
18 Is that...?
19 This can't...\Ncan't...
20 This can't be my imagination.
21 I'm sorry.
22 I don't know how much more\Nof this I can take.
23 Come here.
24 Come here.
25 I think there might be\Nsomething wrong...
26 with me.
27 I don't know\Nwhat's real anymore.
28 I am.
29 You are.
30 What we have together...
31 this is real.
32 Hmm?
33 Scream...
34 and I'll kill you.
35 Mom!
36 Oz, Oz.
37 Wake up, honey.\NYou're having a night terror.
38 Oz, wake up.
39 Okay, hon.
40 Yeah, okay.
41 It's okay.
42 You're safe now, sweetheart.
43 The clowns are gonna kill me.
44 Come here.\N- I want Mom.
45 Mom.\N- Okay.
46 Okay.
47 Yeah.
48 American Horror Story - 07x02 - Don't Be Afraid of the Dark
49 A brutal attack\Ncaught on cell phone video.
50 What started\Nas a grotesque example of crime
Show per page |  Select All    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Next>>


:: Download Subtitles ::