| 


Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S04E18 [En]37.56% Complete

ผู้อัพโหลดซับภาษาอังกฤษ [Pheliiona]

Please note:Select Checkbox and press the button 'Submit' at the bottom of this page for increase rating and translate subtitles.
Show per page |  Select All    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Next>>
No. English Subtitle Thai Subtitle
1 {\i1}Previously on "Marvel's\NAgents of S.H.I.E.L.D."...{\i} ความเดิมใน "Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D."
      Updated: 20.Apr.2017 16:30 by Ponpuk007 Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ความเดิมใน "Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D."
      Updated: 20.Apr.2017 16:47 by Ponpuk007 Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ความเดิมตอนที่แล้ว \N"Marvel Agents of S.H.I.E.L.D"
      Updated: 20.Apr.2017 16:48 by Pheliiona Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
2 Wow. The Patriot! ว๊าว เดอะเพทริออท
      Updated: 20.Apr.2017 16:17 by Ponpuk007 Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
โว้ววว เพทริออท
      Updated: 20.Apr.2017 16:48 by Pheliiona Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
3 Welcome to S.H.I.E.L.D. ขอต้อนรับเข้าสู่ S.H.I.E.L.D
      Updated: 20.Apr.2017 16:17 by Ponpuk007 Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ยินดีตอนรับสู่ ชีลด์
      Updated: 20.Apr.2017 16:48 by Pheliiona Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
4 We're both S.H.I.E.L.D. agents. พวกเราทั้งคู่เป็นสายลับของ S.H.I.E.L.D
      Updated: 20.Apr.2017 16:17 by Ponpuk007 Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
เราทั้งคู่เป็นเจ้าหน้าที่ชีลด์
      Updated: 20.Apr.2017 16:48 by Pheliiona Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
5 Yes. Oh, thank God. ใช่ โอ้ ขอบคุณพระเจ้า !
      Updated: 20.Apr.2017 16:17 by Ponpuk007 Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
โอ้ ขอบคุณพระเจ้า
      Updated: 20.Apr.2017 16:48 by Pheliiona Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
6 Do you know me? คุณรู้จักฉัน ?
      Updated: 20.Apr.2017 16:17 by Ponpuk007 Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ผมขอโทษ !
      Updated: 20.Apr.2017 16:48 by Ponpuk007 Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
คุณรู้จักฉันไหม
      Updated: 20.Apr.2017 16:48 by Pheliiona Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
7 I'm sorry. ฉันขอโทษ !
      Updated: 20.Apr.2017 16:17 by Ponpuk007 Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ผมขอโทษ
      Updated: 20.Apr.2017 16:48 by Pheliiona Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
8 That's what the other\Nagent told me to say. เจ้าหน้าที่อีกคนบอกให้ผมพูดแบบนี้
      Updated: 20.Apr.2017 16:48 by Pheliiona Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
9 Hydra thanks you for your service. ไฮดร้า ขอบคุณสำหรับการช่วยเหลือของคุณ
      Updated: 20.Apr.2017 16:17 by Ponpuk007 Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
วันนี้เป็นครั้งแรก
      Updated: 20.Apr.2017 16:30 by Ponpuk007 Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ไฮดราขอบคุณสำหรับความร่วมมือของคุณ
      Updated: 20.Apr.2017 16:48 by Pheliiona Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
10 Today, for the first time, ที่ผมสบตาลูกสาวไม่ได้
      Updated: 20.Apr.2017 16:30 by Ponpuk007 Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
วันนี้เป็นครั้งแรก
      Updated: 20.Apr.2017 16:47 by Ponpuk007 Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
วันที่เป็นครั้งแรก
      Updated: 20.Apr.2017 16:48 by Pheliiona Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
11 I couldn't look my\Nlittle girl in the eye. ผมต้องแก้ไขให้มันถูกต้อง
      Updated: 20.Apr.2017 16:30 by Ponpuk007 Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ที่ผมสบตาลูกสาวไม่ได้
      Updated: 20.Apr.2017 16:47 by Ponpuk007 Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ที่ผมไม่สามารถสบตาลูกสาวของผมได้
      Updated: 20.Apr.2017 16:48 by Pheliiona Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
12 I need to make that right. ผมมาที่นี้เพื่อช่วย
      Updated: 20.Apr.2017 16:30 by Ponpuk007 Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ผมต้องแก้ไขให้มันถูกต้อง
      Updated: 20.Apr.2017 16:47 by Ponpuk007 Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ผมต้องทำสิ่งที่ถูกต้อง
      Updated: 20.Apr.2017 16:48 by Pheliiona Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
13 I'm here to help.
      Updated: 20.Apr.2017 16:30 by Ponpuk007 Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ผมมาที่นี้เพื่อช่วย
      Updated: 20.Apr.2017 16:47 by Ponpuk007 Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ผมมาเพื่อช่วย
      Updated: 20.Apr.2017 16:48 by Pheliiona Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
14 This woman is not from here. ผู้หญิงคนนั้นเธอไม่ได้มาจากที่นี้
      Updated: 20.Apr.2017 16:47 by Ponpuk007 Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ผู้หญิงคนนี้ไม่ได้มาจากโลกนี้
      Updated: 20.Apr.2017 16:48 by Pheliiona Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
15 She crossed over... From the other side. เธอข้ามมาจากอีกฝั่ง
      Updated: 20.Apr.2017 16:47 by Ponpuk007 Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
เธอมาจากอีกโลกหนึ่ง
      Updated: 20.Apr.2017 16:48 by Pheliiona Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
16 Madame Hydra? มาดาม ไฮดร้า?
      Updated: 20.Apr.2017 16:30 by Ponpuk007 Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
มาดาม ไฮดร้า?
      Updated: 20.Apr.2017 16:47 by Ponpuk007 Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
มาดามไฮดรา
      Updated: 20.Apr.2017 16:48 by Pheliiona Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
17 She's... She's messed with his mind. เธอ..เธอป่วนความคิดเขา
      Updated: 20.Apr.2017 16:47 by Ponpuk007 Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
เธอปั่นหัวเขา
      Updated: 20.Apr.2017 16:48 by Pheliiona Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
18 Fitz would never hurt an innocent woman. ฟิตซ์
      Updated: 20.Apr.2017 16:47 by Ponpuk007 Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ฟิตซ์ไม่มีวันทำร้ายผู้หญิงที่ไม่รู้อิโหน่อิเหน่
      Updated: 20.Apr.2017 16:48 by Pheliiona Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
19 No! ไม่ !
      Updated: 20.Apr.2017 16:30 by Ponpuk007 Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ไม่ !
      Updated: 20.Apr.2017 16:47 by Ponpuk007 Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ไม่ !!!!!!
      Updated: 20.Apr.2017 16:48 by Pheliiona Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
20 I guess you don't know me at all. ผมว่าคุณคุงไม่รู้จักผมเอาเสียเลย
      Updated: 20.Apr.2017 16:48 by Pheliiona Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
21 Synced and corrected by\Nlouvette www.addic7ed.com Synced and corrected by\Nlouvette www.addic7ed.com
      Updated: 20.Apr.2017 16:48 by Pheliiona Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
22 I don't know. ฉันไม่รู้
      Updated: 20.Apr.2017 16:30 by Ponpuk007 Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ฉันไม่รู้
      Updated: 20.Apr.2017 16:47 by Ponpuk007 Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ผมไม่รู้
      Updated: 20.Apr.2017 16:48 by Pheliiona Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
23 You think this sells it? คุณคิดว่านี่ชวนเชื่อไหม
      Updated: 20.Apr.2017 16:48 by Pheliiona Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
24 Honestly? บอกตามตรงนะ
      Updated: 20.Apr.2017 16:48 by Pheliiona Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
25 Feels a little fake. ผมรู้สึกว่ามันดูเสรแสร้งนิดหน่อย
      Updated: 20.Apr.2017 16:48 by Pheliiona Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
26 You're right. คุณพูดถูก
      Updated: 20.Apr.2017 16:48 by Pheliiona Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
27 It looks staged. มันดูเหมือนการจัดฉาก
      Updated: 20.Apr.2017 16:48 by Pheliiona Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
28 Needs a little... something. ต้องเพิ่มอะไรเล็กๆ น้อยๆ
      Updated: 20.Apr.2017 16:48 by Pheliiona Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
29 I was thinking busted headlight. ผมกำลังนึกถึงอะไรทำนองที่ ไฟหน้าแตก
      Updated: 20.Apr.2017 16:48 by Pheliiona Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
30 You know, I admire you รู้อะไรไหม ผมชื่นชมคุณนะ
      Updated: 20.Apr.2017 16:48 by Pheliiona Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
31 for volunteering for this, Coulson. สำหรับการอาสาในครั้งนี้ โคลสัน
      Updated: 20.Apr.2017 16:48 by Pheliiona Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
32 We need all the fresh faces\Nwe can get for undercover work. เราต้องการพวกหน้าใหม่ \N ที่สามารถทำงานสายลับได้
      Updated: 20.Apr.2017 16:48 by Pheliiona Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
33 Uh, yeah, I could do an accent\Nor another language, maybe. อ้อ ผมสามารถพูดสำเนียงอื่น หรือ ภาษาอื่นได้นะ
      Updated: 20.Apr.2017 16:48 by Pheliiona Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
34 My Spanish is {\i1}mucho bueno.{\i} ภาษาสเปนของผม mucho bueno (ดีมาก)
      Updated: 20.Apr.2017 16:48 by Pheliiona Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
35 Just act natural. แค่ทำตัวตามธรรมชาติ
      Updated: 20.Apr.2017 16:48 by Pheliiona Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
36 Just get them to stop\Nthe bus and open up. แค่ให้พวกเขาหยุดรถ และเปิดมัน
      Updated: 20.Apr.2017 16:48 by Pheliiona Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
37 Hopefully, Skye's on board. Translate:
38 Well, she might be\Nif she's been assigned Translate:
39 to reeducation at one\Nof Hydra's prison camps. Translate:
40 But rescuing Skye is not the mission. แต่ภารกิจไม่ใช่การช่วยสกาย
      Updated: 20.Apr.2017 16:48 by Pheliiona Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
41 There's another prisoner I want to find. มีนักโทษคนหนึ่ง ที่ผมต้องการตัว
      Updated: 20.Apr.2017 16:48 by Pheliiona Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
42 Does Ward know that? วอร์ดรู้เรื่องนี้ไหม
      Updated: 20.Apr.2017 16:48 by Pheliiona Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
43 Yeah. .ใช่
      Updated: 20.Apr.2017 16:30 by Ponpuk007 Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.ใช่
      Updated: 20.Apr.2017 16:47 by Ponpuk007 Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
รู้สิ
      Updated: 20.Apr.2017 16:48 by Pheliiona Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
44 He didn't take it well. แต่เขาไม่ได้
      Updated: 20.Apr.2017 16:48 by Pheliiona Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
45 His head hasn't been in the game จิตใจเขาไม่อยู่กับร่องกับรอย
      Updated: 20.Apr.2017 16:48 by Pheliiona Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
46 since the Doctor shot that woman. ตั้งแต่ด็อกเตอร์ยิงผู้หญิงคนนั้น
      Updated: 20.Apr.2017 16:48 by Pheliiona Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
47 To be fair, that was rough to watch... พูดตามตรง มันยากที่ต้องทนดูนะ
      Updated: 20.Apr.2017 16:48 by Pheliiona Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
48 for all of us. สำหรับพวกเราทุกคน
      Updated: 20.Apr.2017 16:48 by Pheliiona Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
49 That, uh, Jemma Simmons... เอ่อ เจมม่า ซิมมอนส์
      Updated: 20.Apr.2017 16:48 by Pheliiona Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
50 How well do you know her? คุณรู้จักเธอดีแค่ไหน
      Updated: 20.Apr.2017 16:48 by Pheliiona Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
Show per page |  Select All    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Next>>


:: Download Subtitles ::