| 


ไฟล์เสีย [En]18.82% Complete

ผู้อัพโหลดซับภาษาอังกฤษ [AlisaT]

Please note:Select Checkbox and press the button 'Submit' at the bottom of this page for increase rating and translate subtitles.
Show per page |  Select All    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Next>>
No. English Subtitle Thai Subtitle
1 Previously on "Prison Break" ... Translate:
2 Losing a brother leaves a huge void in life. การสูญเสียน้องชายเปรียบเสมือนหลุมขนาดใหญ่ในชีวิตคุณ
      Updated: 12.Apr.2017 13:33 by AlisaT Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
3 The same gap that losing a husband. เหมือนกับที่คุณสูญเสียสามี
      Updated: 12.Apr.2017 13:33 by AlisaT Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
4 Your brother died, Lincoln. น้องชายคุณตายไปแล้ว ลินคอน
      Updated: 12.Apr.2017 13:33 by AlisaT Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
5 How do you explain that? แล้วคุณจะอธิบายนี่ยังไง
      Updated: 12.Apr.2017 13:33 by AlisaT Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
6 Lincoln Burrows. ลินคอน เบอรโรวส์
      Updated: 12.Apr.2017 13:33 by AlisaT Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
7 Jacob. Lincoln 'Uncle! เจคอป ลุงลินคอน
      Updated: 12.Apr.2017 13:33 by AlisaT Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
8 Hello! ฮัลโหล
      Updated: 12.Apr.2017 13:33 by AlisaT Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
9 911, there is an armed intruder in my house. 911 มีคนบุกรุกบ้านฉันพร้อมอาวุธ
      Updated: 12.Apr.2017 13:33 by AlisaT Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
10 We awaken something. They want to hide something about Michael. เราปลุกบางสิ่งขึ้นมา พวกมันต้องการปกปิดเกี่ยวกับไมเคิล
      Updated: 12.Apr.2017 13:33 by AlisaT Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
11 I do not know against whom we fight. เราไม่รู้ว่าเรากำลังสู้อยู่กับใคร
      Updated: 12.Apr.2017 13:33 by AlisaT Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
12 We're going to Yemen to find out. เราจะไปเยเมนเพื่อหาคำตอบ
      Updated: 12.Apr.2017 13:33 by AlisaT Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
13 You know nothing of Yemen. คุณไม่รู้อะไรเกี่ยวกับที่นั่น
      Updated: 12.Apr.2017 13:33 by AlisaT Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
14 I'll find someone who does. ผมจะจามหาคนที่เค้ารู้
      Updated: 12.Apr.2017 13:33 by AlisaT Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
15 The country is coming down, everyone wants to leave. ประเทศกำลังเข้าสู่หายนะ ทุกคนอยากไปจากที่นี่
      Updated: 12.Apr.2017 13:46 by AlisaT Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
16 Welcome to the civil war. ขอต้อนรับสู่สงครามกลางเมือง
      Updated: 12.Apr.2017 13:46 by AlisaT Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
17 Quick, or we'll all die! เร็วเข้า ไม่งั้นเราตายกันหมดแน่
      Updated: 12.Apr.2017 13:46 by AlisaT Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
18 Does our contact? นายมีสายที่นั่นแล้วใช่มั้ย
      Updated: 12.Apr.2017 13:46 by AlisaT Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
19 A woman, Sheba. ผู้หญิง ชื่อชีบา
      Updated: 12.Apr.2017 13:46 by AlisaT Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
20 Michael slipped into something serious. ไมเคิลกำลังตกที่นั่งลำบาก
      Updated: 12.Apr.2017 13:46 by AlisaT Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
21 Kaniel Outis is a known terrorist. เคเนียล อูทิส เป็นผู้ก่อการร้าย
      Updated: 12.Apr.2017 13:46 by AlisaT Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
22 We'll go to prison Ogigia. เราจะไปที่ คุก OGYGIA
      Updated: 12.Apr.2017 13:46 by AlisaT Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
23 Is this the Michael is there? ไมเคิลอยู่ที่นั่น?
      Updated: 12.Apr.2017 13:46 by AlisaT Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
24 Mike? ไมค์
      Updated: 12.Apr.2017 13:46 by AlisaT Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
25 My name is not Michael. I do not know who you are. ผมไม่ได้ชื่อไมค์ ผมไม่รู้ว่าคุณเป็นใคร
      Updated: 12.Apr.2017 13:46 by AlisaT Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
26 Guard, take me to my cell. ผู้คุม พาผมกลับห้องขังที
      Updated: 12.Apr.2017 13:46 by AlisaT Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
27 Mike, what are you doing? Curse! ไมค นายกำลังจะทำอะไร
      Updated: 12.Apr.2017 13:46 by AlisaT Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
28 Today, the struggle intensified in Yemen, วันนี้สถานการณืในเยเมนได้ทวีความรุนแรงขึ้น
      Updated: 12.Apr.2017 14:02 by AlisaT Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
29 when ISIL forces approached the capital. เมื่อกลุ่ม ISIL เข้าบุกเมืองหลวง
      Updated: 12.Apr.2017 14:02 by AlisaT Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
30 The rebels, กลุ่มกบฎ
      Updated: 12.Apr.2017 14:02 by AlisaT Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
31 They are looking to take the country and establish a caliphate, พวกเขาต้องการควบคุมประเทศและก่อตั้งผู้นำของพวกเขาเอง
      Updated: 12.Apr.2017 14:02 by AlisaT Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
32 want to free their leader, Abu Ramal, และพวกเขาต้องการให้ปลดปล่อยผู้นำของพวกเขา อาบู รามาล
      Updated: 12.Apr.2017 14:02 by AlisaT Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
33 He captured five years ago by the government. ซึ่งถูกจับกุมโดยรัฐบาลเมื่อห้าปีที่แล้ว
      Updated: 12.Apr.2017 14:02 by AlisaT Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
34 Ramal is known for its extremist ideals and practices: รามาลเป็นที่รู้จักดีในฐานะคนหัวรุนแรง
      Updated: 12.Apr.2017 14:02 by AlisaT Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
35 of having young as sex slaves ใช้เยาวชนเป็นทาสทางเพศ
      Updated: 12.Apr.2017 14:02 by AlisaT Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
36 a medieval justice system, ต่อต้านความระบบยุติธรรมในยุคกลาง
      Updated: 12.Apr.2017 14:02 by AlisaT Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
37 It is including beheadings and executions in the streets. รวมถึงยังมีการประหารชีวิตผู้อื่นในที่สาธารณะ
      Updated: 12.Apr.2017 14:02 by AlisaT Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
38 Ramal is imprisoned in the infamous prison in Yemen: รามาลถูกจำคุกในคุกแห่งหนึ่งในเยเมน
      Updated: 12.Apr.2017 14:02 by AlisaT Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
39 Ogigia. โอกิเจีย
      Updated: 12.Apr.2017 14:02 by AlisaT Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
40 PRISON Ogigia, YEMEN คุกโอกิเจีย ประเทศเยเมน
      Updated: 12.Apr.2017 14:02 by AlisaT Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
41 our time. ถึงเวลาแล้ว
      Updated: 12.Apr.2017 14:04 by AlisaT Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
42 Wait, Get up. ตื่นๆ
      Updated: 12.Apr.2017 14:04 by AlisaT Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
43 Is today? วันนี้เหรอ
      Updated: 12.Apr.2017 14:04 by AlisaT Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
44 You're not going to leave us, do you? นายจะไม่ทิ้งพวกเราใช่มั้ย
      Updated: 12.Apr.2017 14:04 by AlisaT Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
45 If the rebels take the city, we're dead. ถ้าพวกก่อการกบฏเข้ายึดเมืองได้ เราตายแน่
      Updated: 12.Apr.2017 14:08 by AlisaT Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
46 We said a thousand times, Sid, you're a broken record. เราพูดเป็นพันๆครั้งแล้ว ซิด
      Updated: 12.Apr.2017 14:08 by AlisaT Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
47 Come on, is that clear? เร็วเข้า เคลียมั้ย
      Updated: 12.Apr.2017 14:08 by AlisaT Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
48 Okay, clear. โอเค เคลีย
      Updated: 12.Apr.2017 14:08 by AlisaT Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
49 As we go. เอางี้นะ
      Updated: 12.Apr.2017 14:08 by AlisaT Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
50 When the lights go out, you follow us. พอไฟดับ ให้ตามพวกเรามา
      Updated: 12.Apr.2017 14:19 by AlisaT Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
Show per page |  Select All    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Next>>


:: Download Subtitles ::