| 


๊309 [En]100% Complete

ผู้อัพโหลดซับภาษาอังกฤษ [onlyqueenalyssa]

Please note:Select Checkbox and press the button 'Submit' at the bottom of this page for increase rating and translate subtitles.
Show per page |  Select All    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Next>>
No. English Subtitle Thai Subtitle
1 [soft piano music] Untucked Episode 3
      Updated: 16.Apr.2017 21:39 by takoiyah Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
2 [bell rings] ซับไทย โดย
      Updated: 16.Apr.2017 21:39 by takoiyah Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
3 [theme music] RuPaul's Drag Race Thai Fans
      Updated: 16.Apr.2017 21:39 by takoiyah Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
4 [static] #DragRaceThaiFans
      Updated: 16.Apr.2017 21:39 by takoiyah Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
5 [Director]{\c&HFFFFFF&\i1}\NTo the main stage.{\i\c} ไปที่เวทีหลัก
      Updated: 16.Apr.2017 21:39 by takoiyah Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
6 {\c&HFFFFFF&\i1}All cameras repo.{\i\c} กล้องพร้อม
      Updated: 16.Apr.2017 21:39 by takoiyah Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
7 [RuPaul]{\c&HFFFFFF&\i1}\NCynthia Lee Fontaine.{\i\c} ซินเทีย ลี ฟอนเทน
      Updated: 16.Apr.2017 21:39 by takoiyah Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
8 {\c&HFFFFFF&\i1}Charlie Hides.{\i\c} ชาลี ไฮย์
      Updated: 16.Apr.2017 21:39 by takoiyah Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
9 {\c&HFFFFFF&\i1}Eureka.{\i\c} ยูเรก้า
      Updated: 16.Apr.2017 21:39 by takoiyah Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
10 {\c&HFFFFFF&\i1}Alexis Michelle.{\i\c} อเล็กซิส มิเชล
      Updated: 16.Apr.2017 21:39 by takoiyah Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
11 {\c&HFFFFFF&\i1}Sasha Velour.{\i\c} ซาช่า เวอลัวร์
      Updated: 16.Apr.2017 21:39 by takoiyah Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
12 {\c&HFFFFFF&\i1}Nina Bo' Nina Brown.{\i\c} นีน่า โบนีน่า บราวน์
      Updated: 16.Apr.2017 21:39 by takoiyah Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
13 {\c&HFFFFFF&\i1}Shea Coule.{\i\c} เฌ คูเลย์
      Updated: 16.Apr.2017 21:39 by takoiyah Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
14 {\c&HFFFFFF&\i1}You're safe.{\i\c} พวกเธอรอด
      Updated: 16.Apr.2017 21:30 by bosscarter Ban   Rating:1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
พวกเธอเซฟ
      Updated: 16.Apr.2017 21:39 by takoiyah Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
15 {\c&HFFFFFF&\i1}You may leave the stage.{\i\c} ออกไปจากเวทีนี้ได้แล้ว
      Updated: 16.Apr.2017 21:30 by bosscarter Ban   Rating:1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
เชิญลงจากเวที
      Updated: 16.Apr.2017 21:39 by takoiyah Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
16 [suspenseful music] [เสียงดนตรีแห่งความกังวล]
      Updated: 17.Apr.2017 20:36 by bosscarter Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
17 I'm safe, but I'm a\Nlittle surprised because ฉันรอด แต่ฉันแปลกใจนิดหน่อย เพราะ
      Updated: 16.Apr.2017 21:30 by bosscarter Ban   Rating:1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ฉันเซฟ แต่ก็แปลกใจเล็กน้อย
      Updated: 16.Apr.2017 21:39 by takoiyah Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
18 [Nina] I put a lot of effort and\Nwork into giving you ฉันพยายามมากๆ และทำให้เห็น
      Updated: 16.Apr.2017 21:30 by bosscarter Ban   Rating:1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ฉันตั้งใจทำงานนี้อย่างเต็มที่เพื่อให้พวกคุณ
      Updated: 16.Apr.2017 21:39 by takoiyah Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
19 this completely different\Ntake of robot princess ว่ามันแตกต่าง แบบราชินีหุ่นยนต์
      Updated: 16.Apr.2017 21:30 by bosscarter Ban   Rating:1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
เห็นอะไรที่แตกต่าง ฉันเป็นเจ้าหญิงโรบอทนะ!
      Updated: 16.Apr.2017 21:39 by takoiyah Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
20 Thoreen just to be safe. แต่ก็แค่รอด
      Updated: 16.Apr.2017 21:30 by bosscarter Ban   Rating:1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ฉันได้แค่เซฟ
      Updated: 16.Apr.2017 21:39 by takoiyah Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
21 I want to get back to like\Nbeing in the top. ฉันอยากกลับไปแล้วเป็นที่หนึ่ง
      Updated: 16.Apr.2017 21:30 by bosscarter Ban   Rating:1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ฉันอยากจะกลับเขามาแบบตัวท๊อป
      Updated: 16.Apr.2017 21:39 by takoiyah Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
22 [Shea] We survived another week. พวกเรารอดในสัปดาห์อื่นๆ
      Updated: 16.Apr.2017 21:30 by bosscarter Ban   Rating:1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
พวกเรารอดไปอีกอาทิตย์
      Updated: 16.Apr.2017 21:39 by takoiyah Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
23 And though as a costume\Ndesigner, และในฐานะของ ดีไซน์เนอร์
      Updated: 16.Apr.2017 21:30 by bosscarter Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
24 I didn t do so well, being\Nsafe is better ฉันคิดว่าฉันยังทำได้ไม่ดีพอ แค่รอดก็โอเคแล้ว
      Updated: 16.Apr.2017 21:30 by bosscarter Ban   Rating:1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ฉันทำได้ไม่ค่อยดี แค่เซฟก็ดีกว่า
      Updated: 16.Apr.2017 21:39 by takoiyah Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
25 than being in the bottom. ดีกว่าไปอยู่ 2 คนท้ายอีก
      Updated: 16.Apr.2017 21:30 by bosscarter Ban   Rating:1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ที่จะตกเป็น 2 คนที่สุดท้าย
      Updated: 16.Apr.2017 21:39 by takoiyah Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
26 'Cause I thought I might\Nbe in the bottom. เพราะฉันคิดว่าฉันจะตกไปอยู่ 2 คนท้ายเสียอีก
      Updated: 16.Apr.2017 21:30 by bosscarter Ban   Rating:1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
เพราะฉันคิดว่า ฉันอาจเป็น2คนสุดท้าย
      Updated: 16.Apr.2017 21:39 by takoiyah Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
27 So I'm gonna look at the\Nglass half full ดังนั้นฉันจะมองโลกในแง่ดี
      Updated: 16.Apr.2017 21:30 by bosscarter Ban   Rating:1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ดังนั้น ในครั้งนี้
      Updated: 16.Apr.2017 21:39 by takoiyah Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
28 on this one. แบบนี้แหละ
      Updated: 16.Apr.2017 21:30 by bosscarter Ban   Rating:1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ฉันจะมองโลกในแง่ดีละกัน
      Updated: 16.Apr.2017 21:39 by takoiyah Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
29 I'm just gon' live to fight\Nanother day. ฉันจะอยู่สู้ต่อในวันอื่นๆอีก
      Updated: 16.Apr.2017 21:30 by bosscarter Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
30 -Looking good. ดูดีแล้ว
      Updated: 16.Apr.2017 21:30 by bosscarter Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
31 -Ready? พร้อมยัง?
      Updated: 16.Apr.2017 21:30 by bosscarter Ban   Rating:1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
พร้อม
      Updated: 16.Apr.2017 21:39 by takoiyah Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
32 Camera speeds, all right\Nclap slate. กล้องพร้อม ตีเสลท
      Updated: 16.Apr.2017 21:30 by bosscarter Ban   Rating:1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
กล้องเดิน เอาละ เตรียมสเลท
      Updated: 16.Apr.2017 21:39 by takoiyah Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
33 Three, two, one, now. 3 2 1 เริ่ม
      Updated: 16.Apr.2017 21:30 by bosscarter Ban   Rating:1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
สาม สอง หนึ่ง เริ่ม
      Updated: 16.Apr.2017 21:39 by takoiyah Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
34 Oh! โอ้
      Updated: 16.Apr.2017 21:30 by bosscarter Ban   Rating:1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
โอ้วววว!
      Updated: 16.Apr.2017 21:39 by takoiyah Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
35 Yas honey! ที่รัก
      Updated: 16.Apr.2017 21:30 by bosscarter Ban   Rating:1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
เยสสส!
      Updated: 16.Apr.2017 21:39 by takoiyah Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
36 I get to sit down, my toes are\Nkilling me. ฉันจะนั่งแล้ว นิ้วหัวแม่เท้าชั้นจะฆ่าฉันแล้วเนี่ย
      Updated: 16.Apr.2017 21:30 by bosscarter Ban   Rating:1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ฉันจะนั่งลง นิ้วตีนกำลังจะฆ่าฉัน
      Updated: 16.Apr.2017 21:39 by takoiyah Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
37 -Oh girl, my feet. โอ้ เท้าฉัน
      Updated: 16.Apr.2017 21:30 by bosscarter Ban   Rating:1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ตายแล้ว เท้าฉัน
      Updated: 16.Apr.2017 21:39 by takoiyah Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
38 -Oh thank you! โอ้ ขอบคุณ
      Updated: 16.Apr.2017 21:30 by bosscarter Ban   Rating:1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
โอ้ ขอบคุณ
      Updated: 16.Apr.2017 21:39 by takoiyah Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
39 -We made it another day! พวกเราทำมันได้อีกวันแล้ว
      Updated: 16.Apr.2017 21:30 by bosscarter Ban   Rating:1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
พวกเราผ่านได้ไปอีกวัน!
      Updated: 16.Apr.2017 21:39 by takoiyah Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
40 I'm just glad I'm safe,\Nbitch. ฉันรู้สึกดีมากที่ฉันรอด
      Updated: 16.Apr.2017 21:30 by bosscarter Ban   Rating:1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ฉันยินดีที่ฉันเซฟนะ อิดอก
      Updated: 16.Apr.2017 21:39 by takoiyah Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
41 So I didn t have to stand\Nup there ดังนั้นฉันจะไม่ต้องไปยืนตรงนั้นแล้ว
      Updated: 16.Apr.2017 21:30 by bosscarter Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
คือจะได้ไม่ต้องไปยืนตรงนั้น
      Updated: 17.Apr.2017 23:07 by BublinaTheTranslator Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
42 like all them hoes. เหมือนพวกบ้านั่นน่ะ
      Updated: 16.Apr.2017 21:30 by bosscarter Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
เหมือนพวกนั้น
      Updated: 17.Apr.2017 23:08 by BublinaTheTranslator Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
43 -God when it's over, do I\Nneed a drink! โอ้พระเจ้า เมื่อมันจบแล้ว ฉันก็อยากดื่มอะไรสักหน่อย
      Updated: 16.Apr.2017 21:30 by bosscarter Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ไหนๆก็รอดละ ขอดื่มซะหน่อย
      Updated: 17.Apr.2017 23:09 by BublinaTheTranslator Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
44 -I'm gonna sit in the\Nsoft chair. ฉันจะนั่งบนเก้าอี้นุ่มๆนั่นนะ
      Updated: 16.Apr.2017 21:30 by bosscarter Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ฉันขอนั่งตรงนี้
      Updated: 17.Apr.2017 23:10 by BublinaTheTranslator Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
45 -Oh I'm wearing the whole\Nchair right now, girl. โอ้ ฉันสิงเก้าอี้ทุกตัวแล้วล่ะตอนนี้
      Updated: 16.Apr.2017 21:30 by bosscarter Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
46 -You're wearing a whole\Nfurniture company, darling. เธอน่ะสิงทุกบริษัทเฟอร์นิเจอร์แล้วมั้งน่ะ ที่รัก
      Updated: 16.Apr.2017 21:30 by bosscarter Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
47 -The Lord, the Lord,\Nthe Lord! โอ้พระเจ้า
      Updated: 16.Apr.2017 21:30 by bosscarter Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
โอ้ะตาย โอ้ะตาย โอ้ะตาย
      Updated: 17.Apr.2017 23:12 by BublinaTheTranslator Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
48 -I have no idea! ฉันคิดอะไรไม่ออกเลยเนี่ย
      Updated: 16.Apr.2017 21:30 by bosscarter Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ฉันคิดไม่ถึงเลย
      Updated: 17.Apr.2017 23:12 by BublinaTheTranslator Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
49 -What are all the drag\Nqueens of comedies are here. ทำไมควีนแห่งความตลกมาอยู่นี่หมดเลยเนี่ย
      Updated: 16.Apr.2017 21:30 by bosscarter Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ทำไมคอมมาดี้ควีนมาอยู่ในนี้กันหมด
      Updated: 17.Apr.2017 23:15 by BublinaTheTranslator Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
50 -Oh! โอ้
      Updated: 16.Apr.2017 21:30 by bosscarter Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
Show per page |  Select All    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Next>>


:: Download Subtitles ::