| 


เสีย [En]95.09% Complete

ผู้อัพโหลดซับภาษาอังกฤษ [PJSOFT]

Please note:Select Checkbox and press the button 'Submit' at the bottom of this page for increase rating and translate subtitles.
Show per page |  Select All    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Next>>
No. English Subtitle Thai Subtitle
1 - So welcome, everyone. สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับทุกคน
      Updated: 17.Feb.2017 13:59 by PJSOFT Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
2 My name's Ron, and your task\Nis to choose ผมชื่อรอนและงานของคุณคือ
      Updated: 17.Feb.2017 13:59 by PJSOFT Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
3 the line on the right เลือกเส้นฝั่งขวา
      Updated: 17.Feb.2017 13:59 by PJSOFT Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
4 that matches the line\Non the left. ที่มีขนาดเดียวกับเส้นทางซ้าย
      Updated: 17.Feb.2017 13:59 by PJSOFT Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
5 - All right, this seems like\Nan easy enough task: โอเค งานนี้ดูง่ายนะ
      Updated: 17.Feb.2017 13:59 by PJSOFT Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
6 which line on the right\Nis the same length ฝั่งขวามีเส้นไหนที่มีขนาดเดียว
      Updated: 17.Feb.2017 13:59 by PJSOFT Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
7 as the one on the left? กับเส้นฝั่งซ้าย
      Updated: 17.Feb.2017 13:59 by PJSOFT Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
8 {\i1} The answer is clearly three.{\i0} ง่ายๆคำตอบ คือ เส้นที่สาม
      Updated: 17.Feb.2017 13:59 by PJSOFT Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
9 [bell dings] เส้นที่หนึ่ง
      Updated: 17.Feb.2017 13:59 by PJSOFT Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
10 - One. - เส้นที่หนึ่ง\N- เส้นที่หนึ่ง
      Updated: 17.Feb.2017 13:59 by PJSOFT Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
11 - One.\N- One. ทำไมทุกคนถึงตอบเส้นที่หนึ่งล่ะ?
      Updated: 17.Feb.2017 13:59 by PJSOFT Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
12 - Why is everyone saying one? ดวงตาพวกเขาไม่ทำงานเหรอ
      Updated: 17.Feb.2017 13:59 by PJSOFT Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
13 Are their eyes not working? หรือเราค้นพบภาพลวงตาชนิดใหม่?
      Updated: 17.Feb.2017 13:59 by PJSOFT Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
14 Have we just discovered\Nsome new type of illusion? ไม่ใช่หรอก คำตอบคือ
      Updated: 17.Feb.2017 13:59 by PJSOFT Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
15 No, the answer is, เราจ้างให้พวกเขาโกหก
      Updated: 17.Feb.2017 13:59 by PJSOFT Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
16 we paid them to lie. วันนี้ เราจะมีสาธิต
      Updated: 17.Feb.2017 13:59 by PJSOFT Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
17 {\i1} [electronic music]{\i0} การทดลองทางจิตวิทยา\Nที่มีชื่อเสียง
      Updated: 17.Feb.2017 13:59 by PJSOFT Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
18 {\i1} {\i0} ที่เรียกว่า "การทดลองแอสช์"
      Updated: 17.Feb.2017 13:59 by PJSOFT Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
19 Today, we are going\Nto be demonstrating การทดลองนี้ทดสอบการทำตาม
      Updated: 17.Feb.2017 13:59 by PJSOFT Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
20 a very famous\Npsychological experiment และดูว่าคนๆนึง
      Updated: 17.Feb.2017 13:59 by PJSOFT Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
21 known as the "Asch experiment." จะพูดไม่ถูก
      Updated: 17.Feb.2017 13:59 by PJSOFT Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
22 This experiment\Ntests conformity เพราะคนอื่นพูดไม่ถูกเหมือนกันหรือเปล่า
      Updated: 17.Feb.2017 13:59 by PJSOFT Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
23 and whether or not a person อันไหนสำคัญกว่ากัน?
      Updated: 17.Feb.2017 13:59 by PJSOFT Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
24 will say something incorrect พูดถูกหรือเข้าพวก?
      Updated: 17.Feb.2017 13:59 by PJSOFT Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
25 simply because everyone else is. {\i1}เราจ้างนักแสดงอาชีพห้าคน{\i0}
      Updated: 17.Feb.2017 13:59 by PJSOFT Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
26 What matters more? {\i1}ผู้ที่เราบอกว่า{\i0}
      Updated: 17.Feb.2017 13:59 by PJSOFT Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
27 Being right or fitting in? {\i1}ให้ทำตามที่เราบอก{\i0}
      Updated: 17.Feb.2017 13:59 by PJSOFT Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
28 {\i1} [calm music]{\i0} ส่วนใหญ่เขาจะพูดโกหก
      Updated: 17.Feb.2017 13:59 by PJSOFT Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
29 {\i1} {\i0} เกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาคิดว่า\Nเป็นคำตอบ
      Updated: 17.Feb.2017 13:59 by PJSOFT Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
30 {\i1} We have five\Nprofessional actors{\i0} แต่ผู้ที่นั่งในตำแหน่งที่ห้า
      Updated: 17.Feb.2017 13:59 by PJSOFT Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
31 {\i1} that have been instructed{\i0} คือผู้เข้าร่วมจริงๆ
      Updated: 17.Feb.2017 13:59 by PJSOFT Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
32 to do as we say. สิ่งที่เกิดขึ้นจะถูก
      Updated: 17.Feb.2017 13:59 by PJSOFT Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
33 Often, they will be lying ตอนนี้ งานของพวกเขาคือ\Nการจับคู่ความยาวของเส้น
      Updated: 17.Feb.2017 13:59 by PJSOFT Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
34 about what they think\Nthe answer is. ฝั่งขวากับเส้นฝั่งซ้าย
      Updated: 17.Feb.2017 13:59 by PJSOFT Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
35 But in position number five, ถ้าหากคนอื่นๆในห้อง
      Updated: 17.Feb.2017 13:59 by PJSOFT Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
36 a real participant\Nwho has no idea บอกคำตอบที่ผิด?
      Updated: 17.Feb.2017 13:59 by PJSOFT Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
37 {\i1} what's going on\Nwill be seated.{\i0} คุณกล้าพอที่จะ
      Updated: 17.Feb.2017 13:59 by PJSOFT Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
38 Now, their task is to match\Nthe length of the line บอกสิ่งที่คุณเห็น
      Updated: 17.Feb.2017 13:59 by PJSOFT Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
39 on the left with one\Nof the lines on the right. หรือจะคุณทำตามคนอื่น
      Updated: 17.Feb.2017 13:59 by PJSOFT Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
40 But what if everyone else\Nin the room เพราะง่ายและสบายใจกว่า?
      Updated: 17.Feb.2017 13:59 by PJSOFT Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
41 gave the wrong answer? มาค้นหาคำตอบกันเถอะ
      Updated: 17.Feb.2017 13:59 by PJSOFT Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
42 Would you be bold enough\Nto stick out ยินดีต้อนรับทุกคน\Nผมชื่อรอน
      Updated: 17.Feb.2017 13:59 by PJSOFT Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
43 and say what you saw, งานของคุณคือเลือก\Nเส้นฝั่งขวา
      Updated: 17.Feb.2017 13:59 by PJSOFT Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
44 or would you just fit in ที่เหมือนกับเส้นฝั่งซ้าย
      Updated: 17.Feb.2017 13:59 by PJSOFT Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
45 because it's easier\Nor less uncomfortable? ผมจะเรียกคุณทีละคน
      Updated: 17.Feb.2017 13:59 by PJSOFT Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
46 Well, let's find out. ตามลำดับ ตั้งแต่หนึ่งถึงหก
      Updated: 17.Feb.2017 13:59 by PJSOFT Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
47 - So welcome, everyone.\NMy name's Ron. ฟ้าสงบก่อนพายุเข้า
      Updated: 17.Feb.2017 13:59 by PJSOFT Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
48 Your task is to choose\Nthe line on the right โอเค งั้นเริ่มเลย
      Updated: 17.Feb.2017 13:59 by PJSOFT Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
49 that matches the line\Non the left. {\i1}สองสามครั้งแรก{\i0}
      Updated: 17.Feb.2017 13:59 by PJSOFT Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
50 I'll just call on you\Nindividually, {\i1}เราจะให้นักแสดง{\i0}
      Updated: 17.Feb.2017 13:59 by PJSOFT Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
Show per page |  Select All    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Next>>


:: Download Subtitles ::