| 


Limitless - 01x18 - Bezgranichnyy.DIMENSION [En]100% Complete

ซับไตเติ้ลนี้กำหนดให้จำกัดผู้แปล
ขอสิทธิการแปล PM
รายชื่อผู้มีสิทธิแปล [ekigloo]
ผู้อัพโหลดซับภาษาอังกฤษ [ekigloo]

Please note:Select Checkbox and press the button 'Submit' at the bottom of this page for increase rating and translate subtitles.
Show per page |  Select All    <<Prev| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Next>>
No. English Subtitle Thai Subtitle
351 I came here because I need your help. ที่ผมมาที่นี่เพราะผมอยากให้คุณช่วย
      Updated: 4.Jan.2017 16:08 by ekigloo Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
352 Okay? I'm ready. โอเคนะ? ผมพร้อมแล้ว
      Updated: 4.Jan.2017 16:08 by ekigloo Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
353 Okay? I'm ready to be done\Nwith Morra, with Sands, all of it. ผมพร้อมจะจัดการมอร่าแล้ว\Nแซนด์ด้วย ทุกอย่างเลย
      Updated: 4.Jan.2017 16:08 by ekigloo Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
354 Like I said, a lot of details. อย่างที่ผมบอก รายละเอียดมันเยอะ
      Updated: 4.Jan.2017 16:08 by ekigloo Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
355 And I'd rather tell you\Non the way out of here, okay? แล้วผมจะเล่าให้คุณฟัง\Nระหว่างทางที่ออกไปจากที่นี่ โอเคนะ?
      Updated: 4.Jan.2017 16:08 by ekigloo Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
356 - Brian...\N- Yeah? - ไบรอัน...\N- ว่าไง?
      Updated: 4.Jan.2017 16:08 by ekigloo Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
357 I can't leave yet. ฉันยังไปไม่ได้
      Updated: 4.Jan.2017 16:08 by ekigloo Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
358 I'm almost done,\Nbut the last thing I need ฉันเกือบจะเสร็จแล้ว\Nแต่สิ่งสุดท้ายที่ฉันต้องการ
      Updated: 4.Jan.2017 16:08 by ekigloo Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
359 to synthesize the shot, it's here. เพื่อนำมาใช้ในการผลิตยา\Nมันยังอยู่ที่นี่
      Updated: 4.Jan.2017 16:08 by ekigloo Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
360 I got arrested trying to steal it. ที่ฉันถูกจับก็เพราะพยายามที่จะขโมยมัน
      Updated: 4.Jan.2017 16:08 by ekigloo Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
361 And you want to do that again now? แล้วนี่คุณอยากจะทำมันอีกเหรอ?
      Updated: 4.Jan.2017 16:08 by ekigloo Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
362 I don't have a choice. ฉันไม่มีทางเลือก
      Updated: 4.Jan.2017 16:08 by ekigloo Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
363 If I'm ever gonna make the enzyme, ถ้าฉันยังต้องทำเอนไซม์นั่นอยู่
      Updated: 4.Jan.2017 16:08 by ekigloo Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
364 - we can't leave Russia.\N- Great. - เราก็ยังออกจากรัสเซียไม่ได้\N- เยี่ยม
      Updated: 4.Jan.2017 16:08 by ekigloo Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
365 - {\i1}ไพเพอร์อยู่ที่นี่{\i0}
      Updated: 4.Jan.2017 16:08 by ekigloo Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
366 PIPER: It's called Roarke's Delphinium. มันชื่อว่า โร้ค เดลฟินเนียม
      Updated: 4.Jan.2017 16:08 by ekigloo Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
367 It speciated from the common flower มันแตกสายพันธุ์มาจาก\Nดอกไม้ทั่วไป
      Updated: 4.Jan.2017 16:12 by ekigloo Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
368 after the nuclear tests\Nin Socorro County. หลังจากการทดสอบนิวเคลียร์\Nที่โซคอร์โร เคานตี้
      Updated: 4.Jan.2017 16:12 by ekigloo Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
369 Thrives in radioactive soil, มันเติบโตในดินที่มีกัมมันตภาพรังสี
      Updated: 4.Jan.2017 16:12 by ekigloo Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
370 and it's one of the rarest\Nplants in the world. ถือเป็นหนึ่งในพืชที่หายากที่สุดในโลก
      Updated: 4.Jan.2017 16:12 by ekigloo Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
371 The oil you extract from the seeds น้ำมันที่คุณสกัดได้จากเมล็ดของ...
      Updated: 4.Jan.2017 16:12 by ekigloo Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
372 of Roarke's Delphinium... โร้ค เดลฟินเนียม...
      Updated: 4.Jan.2017 16:12 by ekigloo Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
373 It's one of the last ingredients มันถือเป็นหนึ่งในส่วนประกอบล่าสุด
      Updated: 4.Jan.2017 16:12 by ekigloo Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
374 in the booster shots that\NSenator Morra gives you. ของตัวเร่งที่วุฒิสมาชิกมอร่า\Nฉีดให้กับคุณ
      Updated: 4.Jan.2017 16:12 by ekigloo Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
375 Is that why you're in St. Petersburg? เพราะแบบนี้เหรอ\Nคุณถึงได้มาที่เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก?
      Updated: 4.Jan.2017 16:12 by ekigloo Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
376 Fourth wealthiest person\Nin Russia, Nikolai Zukov. คนที่ร่ำรวยที่สุดเป็นอันดับที่ 4 ในรัสเซีย\Nนิโคไล ซูคอฟ
      Updated: 4.Jan.2017 16:12 by ekigloo Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
377 He made billions in oil after\Nthe Soviet Union fell. เขาขายน้ำมันได้เป็นพันๆล้าน\Nหลังจากที่สหภาพโซเวียตล่มสลาย
      Updated: 4.Jan.2017 16:12 by ekigloo Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
378 The older he gets, ยิ่งเขาแก่
      Updated: 4.Jan.2017 16:12 by ekigloo Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
379 the more paranoid he becomes เขาก็ยิ่งระแวง
      Updated: 4.Jan.2017 16:12 by ekigloo Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
380 about the end of the world. เกี่ยวกับเรื่องจุดจบของโลก
      Updated: 4.Jan.2017 16:12 by ekigloo Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
381 His latest pet project is a seed vault\Nthat he keeps underneath his house. โครงการสุดโปรดล่าสุดของเขาก็คือ\Nห้องเพาะเมล็ดที่ชั้นใต้ดินของบ้านเขาเอง
      Updated: 4.Jan.2017 16:12 by ekigloo Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
382 I got arrested trying to get in there. ฉันโดนจับก็เพราะพยายามจะเข้าไปที่นั่น
      Updated: 4.Jan.2017 16:12 by ekigloo Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
383 And now that you're free,\Nyou really want to try it again? แต่ตอนนี้คุณเป็นอิสระแล้ว\Nคุณยังอยากจะไปอีกจริงๆเหรอ?
      Updated: 4.Jan.2017 16:12 by ekigloo Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
384 If you want those booster shots,\Nwe don't have a choice. ถ้าคุณอยากจะได้ยาเร่งนั่น\Nเราก็ไม่ทางเลือกอื่นนะ
      Updated: 4.Jan.2017 16:12 by ekigloo Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
385 You want my help? คุณอยากให้ผมช่วยงั้นเหรอ?
      Updated: 4.Jan.2017 16:12 by ekigloo Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
386 I don't know what good I'd be. ผมก็ไม่รู้นะว่าจะช่วยได้แค่ไหน
      Updated: 4.Jan.2017 16:12 by ekigloo Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
387 I mean, I used my last NZT\Nto get you out of prison. คือผมเพิ่งกิน NZT เม็ดสุดท้ายไป\Nตอนที่ช่วยคุณออกมาจากคุก
      Updated: 4.Jan.2017 16:12 by ekigloo Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
388 I have some. ฉันพอจะมีอยู่
      Updated: 4.Jan.2017 16:12 by ekigloo Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
389 I timed my last attempt\Nto one of Zukov's vacations, ครั้งที่แล้วฉันอุตส่าห์กะเวลา\Nเข้าไปตอนที่ซูคอฟไปพักร้อน
      Updated: 4.Jan.2017 16:12 by ekigloo Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
390 but his security was too good. แต่รปภ.ของเขาเก่งเกินไป
      Updated: 4.Jan.2017 16:12 by ekigloo Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
391 And you think it's gotten less good,\Nnow that you got caught แล้วตอนนี้คุณคิดว่า\Nพวกนั้นจะเก่งน้อยลง...
      Updated: 4.Jan.2017 16:12 by ekigloo Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
392 - trying to break in?\N- No. - กว่าตอนที่จับคุณได้งั้นเหรอ?\N- เปล่า
      Updated: 4.Jan.2017 16:12 by ekigloo Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
393 But he's having a benefit to raise money แต่ว่าเขากำลังจะจัดงานระดมทุน
      Updated: 4.Jan.2017 16:12 by ekigloo Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
394 for the Russian Botanical\NSociety in a week. ให้กับสมาคมพฤกษศาสตร์รัสเซีย\Nในอีกหนึ่งอาทิตย์
      Updated: 4.Jan.2017 16:12 by ekigloo Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
395 There's gonna be hundreds\Nof people there, ซึ่งจะมีคนเป็นร้อยไปที่นั่น
      Updated: 4.Jan.2017 16:12 by ekigloo Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
396 and if we can slip in\Nunder cover of the party... และถ้าเราลอบเข้าไปในงานนั่นได้...
      Updated: 4.Jan.2017 16:12 by ekigloo Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
397 We can steal the seeds. เราก็จะขโมยเมล็ดนั่นได้
      Updated: 4.Jan.2017 16:12 by ekigloo Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
398 Look, we could wind up in prison, ฟังนะ เราอาจจะโดนจับเข้าคุก
      Updated: 4.Jan.2017 16:12 by ekigloo Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
399 or worse. หรืออาจจะแย่กว่านั้นก็ได้
      Updated: 4.Jan.2017 16:12 by ekigloo Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
400 You want to go home, I get it. คุณอยากจะกลับบ้าน ฉันก็เข้าใจ
      Updated: 4.Jan.2017 16:12 by ekigloo Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Show per page |  Select All    <<Prev| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Next>>


:: Download Subtitles ::