| 


The.L.Word.S06E03 [En]93.59% Complete

ผู้อัพโหลดซับภาษาอังกฤษ [Maetee]

Please note:Select Checkbox and press the button 'Submit' at the bottom of this page for increase rating and translate subtitles.
Show per page |  Select All    <<Prev| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Next>>
No. English Subtitle Thai Subtitle
651 But wait, but you're not sorry. แต่เดี๋ยวนะ นี่เธอไม่ต้องขอโทษก็ได้
      Updated: 10.Jan.2017 22:24 by Maetee Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
652 I will be sorry\Nif I lose this job. ฉันจะต้องขอโทษ \N ถ้าหากฉันจะต้องตกงาน
      Updated: 4.Jan.2017 23:09 by Maetee Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
653 I do not like being broke. ฉันไม่อยากกลับไปถังแตก
      Updated: 10.Jan.2017 22:24 by Maetee Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
654 But Alice, you don't always get\Nrewarded for doing the right thing. อลิส บางทีเราก็ไม่ได้อะไรจากการทำสิ่งที่ถูกต้องนะ
      Updated: 10.Jan.2017 22:24 by Maetee Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
655 I mean, some people\Nget punished. I got punished. ฉันหมายถึง คนบางคนก็ชกต่อยกันได้ ฉันก็มีเรื่องบ่อยๆ
      Updated: 10.Jan.2017 22:24 by Maetee Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
656 Are you really gonna make this\Nabout you right now? Translate:
657 Are you really gonna do that, Translate:
658 make it about the fuckin' army\Nright now? Translate:
659 I am not here. ฉันไม่อยู่บ้านนะ
      Updated: 10.Jan.2017 22:24 by Maetee Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
660 This is so fucked. มีแต่ชุดแย่ๆ
      Updated: 10.Jan.2017 22:24 by Maetee Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
661 - I don't have any fucking clothes!\N- Hello? ฉันไม่มีชุดดีๆเลยรึไงเนี้ย \N ฮัลโหล
      Updated: 10.Jan.2017 22:24 by Maetee Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
662 Alice, it's some woman from\Nthe L.A. Gay and Lesbian Center. อลิส สายจากผู้หญิงคนนึงที่ทำงานในสำนักงานเกย์และเลสเบี้ยน
      Updated: 10.Jan.2017 22:24 by Maetee Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
663 Tell her I donated last year. บอกเธอสิ ว่าฉันบริจาคให้แล้วเมื่อปีก่อน
      Updated: 10.Jan.2017 22:26 by Maetee Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
664 I don't have time for this.\NKeep help me! ฉันไม่มีเวลาสำหรับเรื่องนี้หรอกนะ ช่วยกันหน่อยสิ!
      Updated: 10.Jan.2017 22:26 by Maetee Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
665 Hold on.\NHi, she's not here. งั้นแป๊ปนึง \N ค่ะ ตอนนี้เธอไม่อยู่บ้าน
      Updated: 10.Jan.2017 22:26 by Maetee Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
666 Can I take a message? ฝากข้อความไว้ไหมค่ะ?
      Updated: 10.Jan.2017 22:26 by Maetee Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
667 Alice Pieszecki...\NOh my god! Thank you. อลิส พริสากิ โอวพระเจ้า ขอบคุณจริงๆเลย
      Updated: 4.Jan.2017 23:09 by Maetee Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
668 Thank you. You have no idea\Nhow much this means. ขอบคุณมาก คุณไม่รู้หรอก \N ว่ามันมีความหมายแค่ไหน
      Updated: 4.Jan.2017 23:09 by Maetee Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
669 Wouah,\Nit's overwhelmed welcome. Translate:
670 This is Tasha. คนนี้ ทัชช่าค่ะ
      Updated: 10.Jan.2017 22:42 by Maetee Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
671 I'm sorry. I'm just,\NI'm really happy to see Alice. โทษทีนะคะ ฉันแค่ \N ดีใจมากไปหน่อยที่เจออลิส
      Updated: 10.Jan.2017 22:42 by Maetee Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
672 Yeah, no problem,\Nyeah, we're here now. ไม่เป็นไรหรอกค่ะ \N เราอยู่นี่แล้ว
      Updated: 10.Jan.2017 22:42 by Maetee Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
673 Okay, great. It's this way. โอเค ยอดเลย ทางนี้ค่ะ
      Updated: 10.Jan.2017 22:42 by Maetee Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
674 She's this way. เธออยู่ทางนี้ค่ะะ
      Updated: 10.Jan.2017 22:42 by Maetee Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
675 Marie doesn't believe me. มาเรียไม่เชื่อฉัน
      Updated: 10.Jan.2017 22:42 by Maetee Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
676 She was already out there\Nwhen you read her letter today, เธอออกไปตรงนั้นแล้ว \N ตอนที่คุณอ่านจดหมายของเธอวันนี้
      Updated: 10.Jan.2017 22:42 by Maetee Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
677 and she thinks I'm just making it up\Nto get her to come in. และเธอคิดว่าฉันหลอกเธอ \N เพื่อให้เธอกลับเข้ามาข้างใน
      Updated: 10.Jan.2017 22:42 by Maetee Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
678 I think if she just sees you ฉันคิดว่าถ้าเธอแค่เห็นคุณ
      Updated: 10.Jan.2017 22:42 by Maetee Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
679 - and she knows you're here...\N- Alright. Jamie? Jamie, hi. และได้รู้ว่าคุณมา \N เอาหละ เจมี่คะ เจมี่ เดี๋ยว
      Updated: 10.Jan.2017 22:42 by Maetee Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
680 Yeah, this is weird and crazy. แบบนี้มันประหลาดแล้วก็บ้ามากนะ
      Updated: 10.Jan.2017 22:42 by Maetee Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
681 I can't talk a teenager\Noff the ledge. ฉันกล่อมเด็กนั้นไม่ได้หรอก \N ตรงสุดนั่งร้านนั้นเลยนะ
      Updated: 10.Jan.2017 22:42 by Maetee Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
682 What if she jumps\Nwhile I'm talking to her? แล้วถ้าเธอเกิดโดดลงไป \N ตอนที่ฉันกำลังพูดกับเธออยู่หละ
      Updated: 10.Jan.2017 22:42 by Maetee Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
683 What if she jumps\Nand you're not? ก็ถ้าเธอโดด คุณก็อย่าโดดตามไปสิ
      Updated: 10.Jan.2017 22:42 by Maetee Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
684 But Alice\Nisn't qualified for this. แต่อลิสไม่เหมาะจะทำแบบนั้นนะ
      Updated: 10.Jan.2017 22:42 by Maetee Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
685 - She's not a psychologist.\N- I'm not. เธอไม่ใช่นักจิตวิทยา \N ฉันทำไม่ได้หรอก
      Updated: 10.Jan.2017 22:42 by Maetee Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
686 - This is... I don't even know the girl.\N- She knows you. นี่ฉันไม่รู้จักเด็กนั้นด้วยซ้ำ \N แต่เธอรู้จักคุณนะคะ
      Updated: 10.Jan.2017 22:42 by Maetee Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
687 You're her hero. คุณคือฮีโร่ของเธอ
      Updated: 10.Jan.2017 22:42 by Maetee Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
688 She's so excited everytime\Nshe sees you on "The Look" เธอตื่นเต้นมากทุกครั้งที่เห็นคุณ \N ใน "เดอะ ลุค"
      Updated: 10.Jan.2017 22:42 by Maetee Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
689 because\Nshe says it gives her hope เธอจะบอกทุกครั้งว่ามันทำให้เธอมีหวัง
      Updated: 10.Jan.2017 22:42 by Maetee Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
690 that someone could be out\Nlike you ใครสักคนที่จะออกไปอยู่ตรงจุดนั้นแบบคุณ
      Updated: 10.Jan.2017 22:42 by Maetee Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
691 and still be successful.\NCome on, would you... และยังคงประสบความสำเร็จอยู่ได้ \N ขอร้องเถอะค่ะ สักครั้ง
      Updated: 10.Jan.2017 22:42 by Maetee Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
692 Please,\Ncan you juste talk to her? ได้โปรด \N แค่ช่วยคุยกับเธอหน่อยได้ไหม?
      Updated: 10.Jan.2017 22:42 by Maetee Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
693 This isn't gonna work. นี่มันไม่เวิคหรอกค่ะ
      Updated: 10.Jan.2017 22:42 by Maetee Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
694 Alice can't handle\Na situation like this. อลิสคุมสถานการณ์แแบบนี้ไม่ไหวหรอก
      Updated: 10.Jan.2017 22:42 by Maetee Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
695 This is a crisis. You should call,\Nyou should call the police. นี่มันสถานการณ์คับขันมากนะ \N คุณควรจะโทรหาตำรวจมากกว่า
      Updated: 10.Jan.2017 22:42 by Maetee Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
696 Marie's terrified of the police. มาเรียจะตกใจกับตำรวจ
      Updated: 10.Jan.2017 22:42 by Maetee Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
697 {\b1}What about her parents?\NThey already lost a child.{\b} แล้วพ่อแม่เธอหละ? \N เสียไปตั้งแต่เด็กแล้วค่ะ
      Updated: 10.Jan.2017 22:42 by Maetee Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
698 and they did shit the hell\Nout of her. Translate:
699 But it's not her responsibility. Translate:
700 Yes, I know, but...\NCome on, Marie loves her. Translate:
Show per page |  Select All    <<Prev| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Next>>


:: Download Subtitles ::