| 


The.L.Word.S06E03 [En]93.59% Complete

ผู้อัพโหลดซับภาษาอังกฤษ [Maetee]

Please note:Select Checkbox and press the button 'Submit' at the bottom of this page for increase rating and translate subtitles.
Show per page |  Select All    <<Prev| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Next>>
No. English Subtitle Thai Subtitle
601 "I've strayed in my mind's eye\Nmany times". "ผมต้องหักห้ามใจหลายต่อหลายครั้ง"
      Updated: 10.Jan.2017 22:10 by Maetee Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
602 Especially\Nwith this particular person. โดยเฉพาะอย่างยิ่ง \N ต่อคนที่พิเศษจริงๆ
      Updated: 10.Jan.2017 22:10 by Maetee Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
603 But now that\Nyou're no longer my employee, แต่ตอนนี้เธอก็คงจะเป็นลูกน้องฉันอีกไม่นานแล้ว
      Updated: 10.Jan.2017 22:10 by Maetee Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
604 I feel free\Nto make my confession. ฉันรู้สึกว่าถึงเวลาสักที \N ที่ต้องสารภาพมันออกมา
      Updated: 10.Jan.2017 22:10 by Maetee Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
605 I've always found you wildly, เบ็ท ฉันคลั่งไคลเธอเอามากๆเลยนะ
      Updated: 10.Jan.2017 22:10 by Maetee Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
606 exquisitely attractive. เธอที่น่าเสนห์หาและงดงาม
      Updated: 10.Jan.2017 22:10 by Maetee Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
607 - Yes.\N- Phyllis, no. นะนะ \N ฟิลลิส ไม่นะ
      Updated: 5.Jan.2017 23:04 by Maetee Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
608 From the moment I saw you,\Ntall, strong, ตั้งแต่ฉันพบเธอนะ \N สูงสง่า ฟิตเฟิม
      Updated: 5.Jan.2017 23:04 by Maetee Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
609 brilliant. ฉลาด
      Updated: 5.Jan.2017 23:04 by Maetee Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
610 - Don't.\N- Erudite. อย่าเลยนะ \N หลักแหลม
      Updated: 10.Jan.2017 22:10 by Maetee Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
611 Incredibly... It was เธอช่างเหลือเชื่อ ..... มันเป็นอะไรที่
      Updated: 10.Jan.2017 22:10 by Maetee Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
612 so difficult for me\Nnot to act on it. ยากมากนะสำหรับฉัน \N ที่จะไม่แสดงออก
      Updated: 10.Jan.2017 22:10 by Maetee Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
613 You can't imagine. เธอคิดไม่ถึงหรอก
      Updated: 10.Jan.2017 22:10 by Maetee Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
614 - Joyce.\N- Joyce is wonderful, yeah. จอยไง \N จอยหรอใช่เธอมหัสจรรย์มาก
      Updated: 10.Jan.2017 22:10 by Maetee Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
615 Oh, yes, she's TCB,\Nshe's good in bed, but ใช่เลย เธอหน้าที่การงานยอด \N แถมเธอยังเก่งเรื่องบนเตียงอีก
      Updated: 10.Jan.2017 22:10 by Maetee Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
616 makes a good living, ทำให้อยู่ด้วยกันมีความสุขมาก
      Updated: 10.Jan.2017 22:10 by Maetee Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
617 tight with Mayor Newsom, but... อึดอัดหน่อยกับเทศมนตรีนิวซัม ... แต่
      Updated: 10.Jan.2017 22:10 by Maetee Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
618 if you gave me ถ้าหากเธอเปิดใจให้ฉัน
      Updated: 10.Jan.2017 22:10 by Maetee Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
619 the smallest amount\Nof encouragement, แม้เพียงเศษเสี้ยว
      Updated: 10.Jan.2017 22:10 by Maetee Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
620 I would lose her in a second. ฉันจะเลิกกับนางทันที
      Updated: 10.Jan.2017 22:10 by Maetee Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
621 You just fired me. คุณเพิ่งไล่ฉันออกนะ
      Updated: 4.Jan.2017 23:04 by Maetee Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
622 I know.\NBut it may be the best thing ฉันรู้ และมันเป็นสิ่งดีที่สุด
      Updated: 4.Jan.2017 23:04 by Maetee Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
623 that ever happened\Nto both of us. ที่เคยเกิดขึ้นระหว่างเราเลย
      Updated: 4.Jan.2017 23:04 by Maetee Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
624 You are and will always be เบ็ท, เธอคือผู้หญิงในฝันของฉัน
      Updated: 4.Jan.2017 23:04 by Maetee Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
625 the woman of my dreams. ตลอดกาลเลย
      Updated: 4.Jan.2017 23:04 by Maetee Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
626 You'll have my letter\Nof resignation in the morning. คุณจะได้จดหมายลาออกจากฉัน \N พรุ้งนี้เช้าเลย
      Updated: 4.Jan.2017 23:04 by Maetee Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
627 - "It's Out Of My Hands"\Nby Soul Children - - "It's Out Of My Hands"\Nby Soul Children -
      Updated: 9.Jan.2017 23:32 by Maetee Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
628 Girl, look what you got! สาวน้อย ดูสิเธอได้อะไร
      Updated: 5.Jan.2017 23:08 by Maetee Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
629 Next time Dylan Moreland\Nsends me flowers, คราวหน้า ถ้าดีแลนด์ มอร์แลนด์ ส่งดอกไม้มาให้ฉันอีกนะ
      Updated: 5.Jan.2017 23:08 by Maetee Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
630 Kit, please, just คิท ได้โปรดนะ
      Updated: 5.Jan.2017 23:08 by Maetee Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
631 don't accept them. อย่ารับมันมาอีก
      Updated: 5.Jan.2017 23:08 by Maetee Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
632 OK, I'll throw 'em out. ได้เลย ฉันจะโยนทิ้งให้นะ
      Updated: 5.Jan.2017 23:08 by Maetee Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
633 No, that'd be a waste. Let's ไม่ อย่าไปทำแบบนั้นเลย
      Updated: 5.Jan.2017 23:08 by Maetee Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
634 put them in a bathroom, or... แค่เอาไปไว้ในห้องน้ำ
      Updated: 5.Jan.2017 23:08 by Maetee Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
635 Maybe we... หรือบางที
      Updated: 5.Jan.2017 23:08 by Maetee Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
636 maybe recycle them. อาจจะเอาไปใช้ต่อก็ได้นะ
      Updated: 5.Jan.2017 23:08 by Maetee Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
637 "You're beautiful\Nwhen you're angry" "คุณสวยที่สุดเลยนะ เวลาที่โกรธ"
      Updated: 4.Jan.2017 23:05 by Maetee Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
638 I guess hate crimes are not ฉันกลายเป็นอาชญากรไปแล้วใช่ไหมเนี้ย
      Updated: 10.Jan.2017 22:17 by Maetee Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
639 "fun gay",\Nthey're depressing gay. ทำให้วงการเกย์ตกต่ำ
      Updated: 10.Jan.2017 22:17 by Maetee Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
640 And now I'm going\Nto this fucking 7:00 meeting และตอนนี้ฉันต้องระเห็ดไปประชุมตอน 7 โมงเช้า
      Updated: 10.Jan.2017 22:17 by Maetee Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
641 where I'm gonna get fired.\NAnd เพื่อที่จะโดนเขาไล่ออกจากงาน
      Updated: 10.Jan.2017 22:17 by Maetee Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
642 I'm scared to go.\NI'm gonna say people I am sorry. และฉันก็กลัวที่จะต้องไป \N นี่ฉันต้องขอโทษก่อนด้วยไหมอ่ะ
      Updated: 10.Jan.2017 22:17 by Maetee Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
643 Okay? For what I did. ใช่ป่ะ? กับสิ่งที่ทำไปแล้วหนะ
      Updated: 10.Jan.2017 22:17 by Maetee Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
644 And I'm gonna beg\Nfor this job back. ฉันคงต้องอ้อนวอน \N ขอเขาทำงานต่อไป
      Updated: 10.Jan.2017 22:17 by Maetee Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
645 I can't let this happen. ฉันยอมให้มันเกิดขึ้นไม่ได้
      Updated: 10.Jan.2017 22:17 by Maetee Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
646 Oh God, I don't know.\NWhat about... โอว พระเจ้า ฉันไม่รู้จะทำยังไง \N แล้วเอ่อ ....
      Updated: 10.Jan.2017 22:17 by Maetee Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
647 This would be good, right? ตัวนี้ดีป่ะ?
      Updated: 4.Jan.2017 23:06 by Maetee Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
648 - No.\N- Why? ไม่อ่ะ \N ทำไมหละ?
      Updated: 4.Jan.2017 23:06 by Maetee Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
649 I don't like it. ก็ฉันไม่ชอบ
      Updated: 4.Jan.2017 23:06 by Maetee Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
650 It's too something.\NI don't know. มันดูเยอะไป
      Updated: 10.Jan.2017 22:17 by Maetee Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
Show per page |  Select All    <<Prev| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Next>>


:: Download Subtitles ::