| 


Agents of S.H.I.E.L.D. - 03x02 - Purpose in the Ma [En]100% Complete

ผู้อัพโหลดซับภาษาอังกฤษ [jaideejung007]

Please note:Select Checkbox and press the button 'Submit' at the bottom of this page for increase rating and translate subtitles.
Show per page |  Select All    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Next>>
No. English Subtitle Thai Subtitle
1 {\i1}Previously on\N"Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D."...{\i0} ความเดิมตอนที่แล้วใน Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D
      Updated: 7.Oct.2015 16:22 by jaideejung007 Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
2 {\i1}A team centered around\Npeople with powers?{\i0} เราจะคุ้มกันนายให้ \N นายเป็นผู้มีพลังวิเศษใช่มั๊ย
      Updated: 7.Oct.2015 17:06 by Wisawa91 Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
3 {\i1}There exists a small\Npercentage of the population{\i0} มันจะมีกลุ่มคนเล็กๆ ในกลุ่มคนทั่วไป
      Updated: 7.Oct.2015 16:28 by jaideejung007 Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
4 {\i1}with a dormant alien gene.{\i0} ที่มียีนส์เอลี่ยนผสม
      Updated: 7.Oct.2015 16:28 by jaideejung007 Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
5 {\i1}There's a chemical compound\Nthat activates this gene.{\i0} มันจะมีสารประกอบ ที่จะกระตุ้นยีนส์นี้
      Updated: 7.Oct.2015 16:28 by jaideejung007 Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
6 And you, Joey,\Nare one of the first people และคุณ โจอี้ คุณเป็นหนึ่งในกลุ่มแรกกับยีนส์นี้
      Updated: 7.Oct.2015 16:33 by jaideejung007 Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
7 to come into contact with it. ที่ได้รับสารประกอบไป
      Updated: 7.Oct.2015 16:33 by jaideejung007 Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
8 No leadership means\Nnobody giving orders, แกไม่ใช้หัวหน้าเข้าใจไหม ? ฉันไม่รับคำสั่งจากแก
      Updated: 7.Oct.2015 16:51 by Wisawa91 Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
9 and that sure as hell includes you. และแน่นอน มันอย่างกับนรก แกก็ด้วย
      Updated: 7.Oct.2015 16:55 by Wisawa91 Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
10 I'm done flying solo. ไม่มีเวลาสำหรับการลุยเดี่ยวแล้ว
      Updated: 7.Oct.2015 16:52 by Wisawa91 Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
11 I miss having a team around me. ฉันอยากได้ทุกคนที่มียังมีชีวิตอยู่ตอนนี้
      Updated: 7.Oct.2015 16:52 by Wisawa91 Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
12 {\i1}I miss her, too.{\i0} ฉันก็คิดถึงเธอเหมือนกัน
      Updated: 7.Oct.2015 16:34 by jaideejung007 Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
13 {\i1}I'm having a hard time\Naccepting it... all of it.{\i0} ฉันก็ลำบากใจ\Nกับการยอมรับมันทุกเรื่องเลย
      Updated: 7.Oct.2015 16:36 by jaideejung007 Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
14 I-I'm on my third hand. ฉันเปลี่ยนมือมาสามครั้งแล้ว
      Updated: 7.Oct.2015 16:36 by jaideejung007 Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
15 {\i1}May took off on vacation\Nand never came back,{\i0} เมย์ไปพักร้อนยาวและไม่กลับมาอีก
      Updated: 7.Oct.2015 16:36 by jaideejung007 Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
16 so I lost my right hand, too. ฉันเสียแขนขวาไปเหมือนกัน
      Updated: 7.Oct.2015 16:36 by jaideejung007 Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
17 {\i1}We need to say goodbye.\NJemma would want us to do that.{\i0} เราคงต้องบอกลากันแล้วล่ะ\Nเจ็มม่าคงอยากให้เราทำแบบนั้น
      Updated: 7.Oct.2015 16:36 by jaideejung007 Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
18 Do someth-i-i-i-ing! ทำอะไรซักอย่างสิโว้ย
      Updated: 7.Oct.2015 16:30 by jaideejung007 Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
19 {\b1}3x02 - Purpose in the Machine{\b0} ตอน เป้าหมายของการสร้าง
      Updated: 7.Oct.2015 17:10 by Wisawa91 Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
20 _ \N
      Updated: 8.Oct.2015 0:18 by Lady_Vivien Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
21 May our gifts see you\Nthrough the journey. ขอให้ของขวัญที่พวกเรามอบให้\N ทำให้การเดินทางของท่านปลอดภัย
      Updated: 8.Oct.2015 14:12 by Lady_Vivien Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
22 Perhaps it w...\NWhat if I fail to fail return? บางทีถ้า...\N ถ้าหากข้ากลับมาไม่ได้ล่ะ?
      Updated: 8.Oct.2015 0:18 by Lady_Vivien Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
23 Be brave, my lord. เข้มแข็งเข้าไว้ พระเจ้าของฉัน
      Updated: 8.Oct.2015 0:43 by chanelOberlin Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
กล้าเข้าไว้, นายท่าน
      Updated: 8.Oct.2015 14:12 by Lady_Vivien Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
24 Will he come back? เขาจะกลับมาเมื่อไหร่?
      Updated: 7.Oct.2015 18:04 by wutzwz Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
เขาจะกลับมาไหม?
      Updated: 8.Oct.2015 12:37 by umikikk Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
25 Our best minds are\Nworking to understand this. สิ่งที่ดีที่สุดคือทำใจยอมรับมัน
      Updated: 8.Oct.2015 0:18 by Lady_Vivien Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
26 But as far as we know,\Nin all of history... แต่เท่าที่รู้ ตั้งแต่ในอดีตยันปัจจุบัน
      Updated: 8.Oct.2015 0:18 by Lady_Vivien Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
27 {\i1}no one has ever returned.{\i0} {\i1}ไม่เคยมีใครได้กลับมา{\i0}
      Updated: 8.Oct.2015 0:18 by Lady_Vivien Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
28 {\i1\c&Hcyan&} sync & correction by f1nc0\N~ Addic7ed.com ~ {\i0} {\i1\c&Hcyan&} sync & correction by f1nc0\N~ Addic7ed.com ~ {\i0}
      Updated: 8.Oct.2015 0:18 by Lady_Vivien Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
29 I think Joey's a real candidate. ฉันคิดว่า โจอี้ น่าจะเป็นคนแรกที่เข้ามา
      Updated: 7.Oct.2015 17:21 by Wisawa91 Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
30 Sure. He's Inhuman.\NBut... doesn't meet my criteria. แน่นอน เขาคือ Inhuman \Nถึงแม้จะไม่ใช่อย่างที่คาดไว้ก็ตาม
      Updated: 8.Oct.2015 17:48 by First_17 Ban   Rating:1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
แน่นอน เขาคืออมนุษย์ \N ถึงจะไม่เป็นตามที่คาดไว้ก็เหอะ
      Updated: 7.Oct.2015 17:01 by Wisawa91 Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
31 He's a decent guy, and you know it. เขาเป็นคนดีนะ นายก็รู้
      Updated: 7.Oct.2015 17:01 by Wisawa91 Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
32 Getting that unit up\Nand running is priority. เราเป็นหน่วยงานที่ได้รับการจัดตั้งขึ้น \N และทำงานที่สำคัญ
      Updated: 7.Oct.2015 17:08 by Wisawa91 Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
33 Yeah, but it doesn't mean\Nit has to be a rush job. ใช่, แต่ผมไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้น \N มันต้องมีงานเร่งด่วนทุกที
      Updated: 7.Oct.2015 17:21 by Wisawa91 Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
34 Look, Dr. Garner will\Nmake his recommendation. ดูนี้ ! นี้คือสิ่งที่ Dr. Garner \N ให้ความคิดเห็นมา
      Updated: 7.Oct.2015 17:21 by Wisawa91 Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
35 And it will be the same as always... และมันก็เป็นแบบนี้มาตลอด
      Updated: 7.Oct.2015 17:21 by Wisawa91 Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
36 three months observation and\Ncounseling before reassessment. หลังจากที่สังเกตุมา 3 เดือน \N เขาให้คำปรึกษาก่อนที่จะประเมินทุกครั้ง
      Updated: 7.Oct.2015 17:21 by Wisawa91 Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
37 He's as much of a buzzkill as you are. เขาทำได้ดีกว่า buzzkill กว่าคุณซะอีก
      Updated: 7.Oct.2015 17:21 by Wisawa91 Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
38 And if you haven't been keeping score, และถ้าคุณยังไม่ได้รับผลขอวงการรักษา
      Updated: 7.Oct.2015 17:32 by Wisawa91 Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
39 our team's down to three musketeers. และเราก็คงจมดิ่ง เหมือนสามทหารเสือ
      Updated: 7.Oct.2015 17:32 by Wisawa91 Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
40 May and Simmons are gone. แต่เมย์ กับ ซิมม่อน ไม่อยู่แล้ว
      Updated: 7.Oct.2015 17:32 by Wisawa91 Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
41 Fitz might as well be,\NBobbi's on the DL. ฟิทซ์ไม่เหมือนเดิม บ็อบบี้ก็ถูกเก็บเป็นความลับ \N[on the DL = n Low = it a secret]
      Updated: 8.Oct.2015 17:48 by First_17 Ban   Rating:1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ฟิตซื ก็ไม่เหมือนเดิม \N บ๊อบบี๊ ก็อยู่ที่ DL
      Updated: 7.Oct.2015 17:32 by Wisawa91 Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
42 And from what I hear,\NHunter's planning to leave. และที่ฉันได้ยินมา \N ฮันเตอร์มีแผนว่าจะหนี
      Updated: 7.Oct.2015 17:32 by Wisawa91 Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
43 Yeah, but not for good.\NHe's got a score to settle. ฉันรู้, แต่มันก็ไม่ได้เลวร้ายไปซะหมด \N เขาก็มีเหมือนกับจะกลับมาเป็นเหมือนเดิม
      Updated: 7.Oct.2015 17:32 by Wisawa91 Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
44 - It's Fitz!\N- Fitz broke into containment! เฮ้ยย! ฟิตซ์เข้าทำลายห้องเก็บหินแล้ว
      Updated: 7.Oct.2015 17:32 by Wisawa91 Ban   Rating:1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
นั่นฟิทซ์ \Nฟิทซ์บุกเข้าห้องเก็บหินนั่นแล้ว
      Updated: 8.Oct.2015 17:48 by First_17 Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
45 - Fitz!\N- Fitz, get out of there! ฟิตซ์ ฟิตซ์ ออกมาจากตรงนั้น
      Updated: 7.Oct.2015 17:32 by Wisawa91 Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ฟิทซ์ \Nฟิทซ์ออกมาจากตรงนั้นซะ!
      Updated: 8.Oct.2015 17:48 by First_17 Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
46 - Are you crazy?\N- Close it! Close it! บ้าไปแล้วหรือไง \N ปิดประตูไว้ ปิดมันไว้
      Updated: 7.Oct.2015 17:32 by Wisawa91 Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
47 I got it! กำลังจัดการ!
      Updated: 7.Oct.2015 17:32 by Wisawa91 Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
รับทราบ
      Updated: 8.Oct.2015 17:48 by First_17 Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
48 Damn it, Fitz. ให้ตายเหอะ ฟิตซ์
      Updated: 7.Oct.2015 17:32 by Wisawa91 Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
49 I had to know... had to... ฉันเกลียดนาน...เกลียดนายย
      Updated: 7.Oct.2015 17:32 by Wisawa91 Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ฉันรู้นะ
      Updated: 8.Oct.2015 17:48 by First_17 Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
50 - Had to know...\N- I already lost Simmons to that thing. ฉันรู้ๆ \N ฉันรู้ว่านายพึ่งเสียซิมม่อนส์ไป
      Updated: 7.Oct.2015 17:32 by Wisawa91 Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
Show per page |  Select All    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Next>>


:: Download Subtitles ::