| 


Agents of S.H.I.E.L.D. - 03x01 - Laws of Nature [En]100% Complete

ผู้อัพโหลดซับภาษาอังกฤษ [jaideejung007]

Please note:Select Checkbox and press the button 'Submit' at the bottom of this page for increase rating and translate subtitles.
Show per page |  Select All    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Next>>
No. English Subtitle Thai Subtitle
1 Did you see what he did?! คุณเห็นที่เขาทำหรือเปล่า
      Updated: 30.Sep.2015 16:22 by jaideejung007 Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
2 Whoa! โว๊ะ
      Updated: 30.Sep.2015 16:22 by jaideejung007 Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
3 Hey! เฮ้
      Updated: 30.Sep.2015 16:22 by jaideejung007 Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
4 Sorry. I... I'm sorry. ขอโทษ ผมขอโทษ
      Updated: 30.Sep.2015 19:53 by iamaim Ban   Rating:1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
โทษที ฉันขอโทษ
      Updated: 30.Sep.2015 16:22 by jaideejung007 Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
5 I'm sorry. I don't know\Nwhat's happening to me. ขอโทษ ผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับผม
      Updated: 30.Sep.2015 19:53 by iamaim Ban   Rating:1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ขอโทษนะ ฉันไม่รู้ มันเกิดอะไรขึ้นกับฉัน
      Updated: 30.Sep.2015 16:22 by jaideejung007 Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
6 I'm just trying to get\Nto the hospital! Please! ผมแค่พยายามจะไปโรงพยาบาลน่ะ
      Updated: 30.Sep.2015 19:53 by iamaim Ban   Rating:1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ฉันแค่จะไปที่โรง'บาลน่ะ
      Updated: 30.Sep.2015 16:23 by jaideejung007 Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
7 Whoa, whoa, whoa, whoa! โว้ๆๆๆ
      Updated: 30.Sep.2015 19:53 by iamaim Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
8 Hands in the air! Now! ยกมือขึ้น!เดี๋ยวนี้!
      Updated: 30.Sep.2015 17:17 by kasidist Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
9 We have the alien threat surrounded. เรามีภัยคุกคามจากเอเลี่ยน
      Updated: 30.Sep.2015 19:53 by iamaim Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
10 5th, between pike and union. เลขที่ 5 ระหว่างไพค์กับยูเนี่ยน
      Updated: 30.Sep.2015 19:53 by iamaim Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
11 He's in our sights, ma'am. เขาอยู่ในสายตาเราแล้วครับ
      Updated: 30.Sep.2015 19:53 by iamaim Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
เราพบเขาแล้วครับ
      Updated: 1.Oct.2015 22:42 by Rekias Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
12 Contain the subject. เก็บมันกลับมา
      Updated: 30.Sep.2015 17:19 by kasidist Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
พาตัวมันกลับมา
      Updated: 1.Oct.2015 22:43 by Rekias Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
13 Use lethal force if necessary. จับตายได้ถ้าจำเป็น
      Updated: 30.Sep.2015 17:19 by kasidist Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
14 Lethal force? จับตายรึ?
      Updated: 30.Sep.2015 17:19 by kasidist Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
15 I'm not trying to do this! I need help! ผมไม่ได้ต้องการทำแบบนี้ ผมต้องการความช่วยเหลือ
      Updated: 30.Sep.2015 17:19 by kasidist Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
16 Stay right there, damn it! Hands up! หยุดอยู่ตรงนั้นแหละ บ้าเอ้ย! ยกมือขึ้น!
      Updated: 30.Sep.2015 17:19 by kasidist Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
17 Okay, okay. ตกลงๆ
      Updated: 30.Sep.2015 17:19 by kasidist Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
18 Now turn around, hands\Non the hood, real slow. ทีนี้ก็หันหลังไป เอามือไว้ที่ฝากระโปรงรถ ช้าๆนะ
      Updated: 30.Sep.2015 19:53 by iamaim Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
19 I'll do whatever you say,\Nbut please don't hurt me. ผมจะทำตามที่สั่ง อย่ายิงนะ
      Updated: 30.Sep.2015 19:53 by iamaim Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
20 Honestly, I... I don't know what...\Nwhat's... what's... จริงๆนะ..ผม..ผมไม่รู้ว่า.. ว่า..
      Updated: 30.Sep.2015 19:53 by iamaim Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
21 Happening to me. มันเกิดอะไรขึ้นกับผม
      Updated: 30.Sep.2015 19:53 by iamaim Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
22 Hey, wait a minute! Freeze! เฮ้! เดี๋ยวนะ หยุด!
      Updated: 30.Sep.2015 19:53 by iamaim Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
23 Get down on the ground! Get him! หมอบลง! ไปจับเขา!
      Updated: 30.Sep.2015 19:53 by iamaim Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
24 Hey! He's in the alley! เฮ้! เขาอยู่ในตรอก!
      Updated: 30.Sep.2015 19:53 by iamaim Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
25 Hey. เฮ้
      Updated: 30.Sep.2015 17:13 by 92waterfall Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
26 What's your name? นายชื่ออะไร?
      Updated: 30.Sep.2015 17:13 by 92waterfall Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
27 Guy, what's your name? พ่อหนุ่ม ชื่ออะไรห่ะ?
      Updated: 30.Sep.2015 17:20 by kasidist Ban   Rating:1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
นายคนนั้น ชื่อไร
      Updated: 30.Sep.2015 22:02 by rungstory Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
28 - Joey.\N- Joey. - โจอี้\N- โจอี้
      Updated: 30.Sep.2015 17:13 by 92waterfall Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
29 Okay, my name's Daisy,\NI'm with S.H.I.E.L.D., ฉันชื่อเดซี่ มาจากหน่วยชิลด์
      Updated: 30.Sep.2015 18:24 by wutzwz Ban   Rating:2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ฉันชื่อเดซี่ จากหน่วยซีล
      Updated: 30.Sep.2015 17:20 by kasidist Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
30 and we're here for your protection. พวกเรามาเพื่อปกป้องนาย
      Updated: 30.Sep.2015 17:20 by kasidist Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
31 There's more on the way. เดี๋ยวจะมีมาเพิ่มอีก
      Updated: 30.Sep.2015 19:53 by iamaim Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
32 First unit's down or wetting themselves. หน่วยแรกสลบหรือไม่ก็ฉี่แตกไปแล้ว
      Updated: 30.Sep.2015 19:53 by iamaim Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
33 That S.U.V. got the point across. พวก S.U.V น่าจะเข้าใจละนะ
      Updated: 30.Sep.2015 22:07 by rungstory Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
34 Joey, Joey. J... โจอี้, โจอี้ จ...
      Updated: 30.Sep.2015 17:34 by 92waterfall Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
35 Joey! Stay with me, okay?! โจอี้! มาอยู่กับฉัน ตกลงนะ?!
      Updated: 30.Sep.2015 17:47 by 92waterfall Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
36 I know you're scared ฉันรู้ว่านายกลัว
      Updated: 30.Sep.2015 17:34 by 92waterfall Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
37 and your world's being turned upside down. และโลกของนายมันก็ดูกลับตาลปัตไปหมด
      Updated: 30.Sep.2015 19:53 by iamaim Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
38 But believe it or not, I've\Nbeen through this, okay? แต่เชื่อเถอะ นายจะผ่านมันไปได้ โอเค้?
      Updated: 30.Sep.2015 19:53 by iamaim Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
39 - I can help.\N- We'll get you out of here. ฉันช่วยนายได้นะ\N- พวกเราจะพานายออกไปจากที่นี่
      Updated: 30.Sep.2015 17:37 by 92waterfall Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
40 It's you who made the car,\Nthe people, and the thing... เธอหรอที่ทำให้รถ คน ของพวกนั้น...
      Updated: 30.Sep.2015 19:55 by iamaim Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
41 You're gonna want to stand\Nwell clear of that, mate. หากนายอยากจะยืน จัดการละ เพื่อน
      Updated: 30.Sep.2015 22:14 by rungstory Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
42 - Didn't I tell you?\N- I know it's a lot to take in. ฉันไม่ได้บอกหรอ ฉันรู้ว่ามันมากเกินกว่าจะรับไหว
      Updated: 30.Sep.2015 22:14 by rungstory Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
43 But right now, you have very\Nfew options and zero time, แต่ ตอนนี้ นายมีไม่กีทางเลือก และไม่มีเวลาแล้ว
      Updated: 30.Sep.2015 22:14 by rungstory Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
44 - so, please, just go with it.\N- We'll be right there with you. ดังนั้น กรุณาขึ้นไป ฉันจะตามไปกับคุณ
      Updated: 30.Sep.2015 22:14 by rungstory Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
45 It's not like this day can get\Nany crazier, right? Right? มันไม่เหมือนวันที่มีแต่ความบ้าบอใช่มั้ย? ใช่อะไร?
      Updated: 30.Sep.2015 22:14 by rungstory Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
46 I take that back! ฉันอยากกลับไป
      Updated: 30.Sep.2015 22:14 by rungstory Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
47 Chemical hazard. Mask on. สารเคมีอันตราย ใส่หน้ากาก!
      Updated: 30.Sep.2015 19:56 by iamaim Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
48 They were right here. พวกนั้นเคยอยู่ที่นี่
      Updated: 30.Sep.2015 19:56 by iamaim Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
49 What the hell happened? They're gone. เกิดอะไรขึ้นวะเนี่ย? พวกมันหายไปแล้ว
      Updated: 30.Sep.2015 17:39 by 92waterfall Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
50 How are you holding up in there, buddy? อยู่บนนั่นเป็นไงบ้างเพื่อน
      Updated: 30.Sep.2015 22:14 by rungstory Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
Show per page |  Select All    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Next>>


:: Download Subtitles ::