Page 1 of 1

ขอให้เข้าใจให้ด่วนนะ

PostPosted: Thu Mar 19, 2009 6:21 pm
by cocacolaza18
นางเอกยังอยู่จ้า....

แต่ตัวร้ายที่ชอบแกล้งนางเอกอ่ะ

1ใน3คนนั้นอ่ะ

เขาฆ่าตัวตายจ้า

นางเอกแค่ประสบอุบัติเหตุ

....ไม่แน่ใจเท่าไหรนะ....

Re: ขอให้เข้าใจให้ด่วนนะ

PostPosted: Fri Oct 30, 2009 7:53 am
by collection
cocacolaza18 wrote:นางเอกยังอยู่จ้า....

แต่ตัวร้ายที่ชอบแกล้งนางเอกอ่ะ

1ใน3คนนั้นอ่ะ

เขาฆ่าตัวตายจ้า

นางเอกแค่ประสบอุบัติเหตุ

....ไม่แน่ใจเท่าไหรนะ....


:x ??
เอิ่ม.. อะไรกันเหรอคะ?

PostPosted: Tue Feb 22, 2011 12:28 pm
by MIA14
ไร้ซึ่งที่มาและที่ไปอย่างสิ้นเชิง

PostPosted: Mon Jul 11, 2011 10:49 pm
by love_xjs
เข้ามางงด้วยคน *เดินจากไปแบบมึนๆ*

PostPosted: Mon Jun 11, 2012 3:59 pm
by mumumeme
มันคือไรหร๋อ